Bodhi Marga Darshan Maitri Dharma
Trí huệ toàn trí toàn thức về Chánh pháp Từ tâm đạt được bởi ngài Mahasambodhi Dharmasangha Guru
11 Precepts Pathguidance Thông điệp Other

Pathguidance

Hướng dẫn thực hành trên Con đường của những người tìm kiếm Sự Thật

Có một thế giới Chánh pháp được tạo ra một cách hoàn hảo cho trạng thái ý thức của loài người chúng ta, thế giới đó được gọi là Cõi Trái đất. Trong thế...

Mahasambodhi Dharmasangha's Speeches

Mahasambodhi Dharmasangha Guru phát biểu trước nhân loại vào ngày 21 tháng 3 năm 2017 tại Lalitpur, Nepal

Dharma Sangha Bodhi Shrawan Guru Sangaya Mai Maitri Sarva Dharma Sangaya Tôi đến thế giới này để truyền đạt giáo lý Maitri Dharma Bodhi Margha Darshan...

Khác

Other

Diễn văn của Sanyasi Gurumarga Guru Topchen ở Kathmandu vào năm 2020

 Trong sự tôn kính vô tận, chúng con xin quỳ xuống trước đôi chân hoa sen cao quý của Guru tối cao, toàn trí toàn thức, đáng kính nhất, Mahasambodhi...

Khác

11 giới luật từ tâm (Maitri)

1. Không bao giờ phá vỡ tính thống nhất và sự bình đẳng vì tên tuổi, ngoại hình, địa vị đẳng cấp, tôn giáo, màu sắc, giai cấp, giới tính, niềm tin, cộng đồng, quốc gia, quyền lực, địa vị, khả năng và và những thứ tương tự như thế; nghĩa là từ bỏ tất cả sự bất hòa có thể là trần tục hoặc tâm linh.

2. Tìm ra chánh pháp bất diệt, chánh đạo và Tôn sư, vẫn kính trọng tất cả các tôn giáo và niềm tin.

3. Không bao giờ khởi đầu bất hòa hoặc nghi ngờ với những lời nói không thành thật, cáo buộc, phản tố, coi thường hoặc nói chuyện vô nghĩa.

4. Chống lại tất cả những lời dạy và con đường dẫn tới sự phân chia, bất hòa hoặc những ranh giới, kiên định thực hành Chánh đạo Chân thật.

5. Chống lại việc thực hiện những hành động gây nghiệp có hại dù là nhỏ nhất trong suốt cuộc đời trong sự thực hành Chánh đạo Tôn sư Chân thật, hòa tan hoàn toàn vào trong bản chất-sự thật của Tôn sư, trở thành một phần của nó.

6. Trước khi hợp nhất thật sự vào bản chất của Chánh pháp, cố gắng không giải thích nó bằng những từ ngữ thông thái; trong khi vẫn sa lầy vào những lời đồn và sự tuyên truyền, đừng lôi kéo người khác vào ảo tưởng.

7. Tránh bất kì và tất cả lối hành xử ma quỷ: bạo lực, sát sinh, làm hại hoặc tổn thương đến các chúng sinh đang sống; chọn thực phẩm tinh khiết.

8. Đừng nghĩ nông cạn về con người hoặc đất nước khi chỉ dựa trên danh tính của quốc gia đó.

9. Bắt nguồn từ thực hành Chánh đạo Tôn sư Chân thật, dành tất cả hành động, suy nghĩ và lời nói tạo nghiệp để nâng cao toàn bộ thế giới bao gồm cả chính chúng ta.

10. Khi tìm kiếm Sự thật, Con đường GuruMarga bắt đầu định hình trong trái tim, hòa vào bản chất của Tôn sư vì hạnh phúc của tất cả sự sống trong vũ trụ.

11. Luôn trong nhận thức cao nhất và sâu sắc nhất, nhận ra các giới luật khác nhau trong linh hồn, thoát khỏi tất cả các ràng buộc.Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.