Bodhimarga Darshan Maitri Dharma
Trí huệ toàn trí toàn thức về Chánh pháp Từ tâm đạt được bởi ngài Mahasambodhi Dharmasangha Guru
11 Precepts Pathguidance Thông điệp Other

Pathguidance

Hướng dẫn thực hành trên Con đường của những người tìm kiếm Sự Thật

Go to Guidelines ↓ Có một thế giới Chánh pháp được tạo ra một cách hoàn hảo cho trạng thái ý thức của loài người chúng ta, thế giới đó được gọi là...

Mahasambodhi Dharmasangha's Speeches

Mahasambodhi Dharmasangha Guru phát biểu trước nhân loại vào ngày 21 tháng 3 năm 2017 tại Lalitpur, Nepal

Dharma Sangha Bodhi Shrawan Guru Sangaya Mai Maitri Sarva Dharma Sangaya Tôi đến thế giới này để truyền đạt giáo lý Maitri Dharma Bodhi Margha Darshan...

Khác

Other

Thông điệp Chánh pháp gửi tới tất cả các Sangha từ Guru Mahasambodhi Dharmasangha (tháng 3 năm 2023)

Thông điệp Chánh pháp Từ Guru Mahasambodhi Dharmasangha tôn kính nhất gửi tới tất cả các Sangha nhân dịp World Peace Maitri Divas lâ...

Khác

11 giới luật từ tâm (Maitri)

1. Không bao giờ phá vỡ tính thống nhất và sự bình đẳng bởi vì tên tuổi, ngoại hình, sắc tộc, nhóm người, tôn giáo, màu sắc, giai cấp, giới tính, tín ngưỡng, cộng đồng, quốc gia, quyền lực, địa vị, khả năng và những thứ tương tự như thế; nghĩa là từ bỏ tất cả sự bất hòa dù là vật chất hoặc tinh thần.

2. Đã tìm thấy Chánh pháp (Dharma) bất diệt, con đường Chánh đạo (Margapath) và Tôn sư (Guru), vẫn kính trọng tất cả các tôn giáo và tín ngưỡng.

3. Không bao giờ gây ra bất hòa hoặc nghi ngờ bằng những lời nói không thành thật, cáo buộc, phản tố, coi thường hoặc nói những chuyện vô nghĩa.

4. Chống lại tất cả những lời dạy và con đường dẫn tới sự phân chia, bất hòa hoặc những ranh giới, kiên định thực hành Chánh đạo thật sự.

5. Chống lại việc thực hiện những hành động tạo nghiệp có hại dù là nhỏ nhất trong suốt cuộc đời trong sự thực hành con đường Chánh đạo Tôn sư (Gurumarga) thật sự, hoàn toàn tan trong bản chất-sự thật của Tôn sư, trở thành một phần của nó.

6. Trước khi thật sự hợp nhất với thực tại cốt yếu và những thực hành của Gurunature và Dharmanature, cố gắng không giải thích nó bằng những từ ngữ thông thái; trong khi vẫn sa lầy vào những lời đồn đại, tin đồn và sự tuyên truyền, đừng lôi kéo người khác vào ảo tưởng.

7. Tránh bất kì và tất cả lối hành xử ma quỷ: bạo lực, sát sinh, làm hại hoặc tổn thương đến các chúng sinh đang sống; chỉ lựa chọn thực phẩm trong lành và tinh khiết.

8. Đừng nghĩ nông cạn về con người hoặc đất nước dựa trên danh tính của quốc gia đó.

9. Bắt nguồn từ những thực hành Chánh đạo Tôn sư thật sự, hiến dâng tất cả các hành động tạo nghiệp, suy nghĩ và lời nói để nâng cao toàn bộ thế giới bao gồm cả chính chúng ta.

10. Khi tìm kiếm Sự thật, Con đường GuruMarga bắt đầu định hình trong trái tim và hòa vào Gurunature vì hạnh phúc của tất cả sự sống trong vũ trụ.

11. Luôn trong nhận thức cao nhất và sâu sắc nhất, thực hiện các giới luật khác nhau trong linh hồn, đạt được sự tự do thoát khỏi tất các ràng buộc và lệ thuộc trong quá khứ.Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.