Bodimarga Daršan Maitri Darma
Maitri Darma sveznajuća mudrost koju je postigao Mahasambodi Darmasanga Guru
11 Precepts Pathguidance Govori Ostalo

Pathguidance

Maitri Dharma Pathguidance

Guidance Path for Truth-Seekers Go to Guidelines ↓ In this perfectly created dharma world for our human state of consciousness called the Earth...

Maha Sambodi Darma Sangini Govori

Poruka Maitriya Guru Maha Sambodhi Dharma Sanghe u Lamjungu 22. Februara 2014

Dharma Sangha Bodhi Shravan Guru Sanghaya Namo Maitri Sarva Dharma Sanghaya 1. Sledeći Velike Maitri Marga Gurue, putem koji se zove Guru Marga...

Više

Jedanaest Maitri Principa

1. Nikad ne vršiti diskriminaciju na osnovu imena, izgleda, boje kože, klase, verovanja, zajednice, moći, položaja ili kvalifikacije i odbaciti razliku između pojmova materijalno i duhovno.

2. Upoznavajući Večnu Dharmu, Put i Gurua, poštovati sve religije i verovanja.

3. Odbaciti laži, tvrdnje i kontra-tvrdnje, omalovažavanje i širenje neistine putem neosnovanih tračeva.

4. Napustiti filozofije i učenja koja ograničavaju, stvaraju podeljenosti i razlike u mišljenjima i slediti Satya Margu – Savršeni Put.

5. Sledeći Satya GuruMargu – Istinit i Savršen GuruPut — kroz život, odbacujući zlo delovanje, budite uvek ujedinjeni sa Guru Tatvom – Guru Suštinom.

6. Dok se prosvetljenje ne dostigne, ne treba mudrim rečima pokušavati objasniti šta je to, zbunjenost na tom planu čini i druge zbunjenima.

7. Napuštanjem kukavičkog ponašanja kao što je ubijanje živih bića i nasilje, konzumirati samo zdravu hranu.

8. Ne zadržavati uskogrudo mišljenje o ljudima i državama na osnovu nacionalnog identiteta.

9. Uključivši se u potragu za Satya GuruMargom – Istinitim i Savršenim GuruPutem – raditi aktivnosti koje su korisne za Planetu Zemlju.

10. Kada se spozna Istina, GuruMarga – GuruPut tada uzima oblik, tako se dostiže Prosvetljenje za sva živia bića.

11. Boraveći u najvišem i najdubljem stanju Ćite – Čiste Svesti – osloboditi se svih stega i okova, apsorbujući unutar sebe ove principe.Hvala! Vaš prevod je poslat.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.