Mahasambodhi Dharmasangha Guru phát biểu trước nhân loại vào ngày 21 tháng 3 năm 2017 tại Lalitpur, Nepal

Dharma Sangha Bodhi Shrawan Guru Sangaya Mai Maitri Sarva Dharma Sangaya Tôi đến thế giới này để truyền đạt giáo lý Maitri Dharma Bodhi Margha Darshan...

Thông điệp của Tôn sư Maitriya Mahasambodhi Dharmasangha ở Lamjung vào ngày 22 tháng 2 năm 2014

Dharma Sangha Bodhi Shravan Guru Sanghaya Namo Maitri Sarva Dharma Sanghaya 1. Đi theo Tôn sư Chánh đạo Đại Từ Tâm, Chánh Đạo Tôn sư và Chánh đạo...

Thông điệp của Mahasambodhi Dharmasangha Guru ở Chitwan vào ngày 8 tháng 6 năm 2013

Dharma Sangha Bodhi Shravan Guru Sanghaya Namo Maitri Sarva Dharma Sanghaya 1. Cùng với Chánh đạo, Tôn sư và Chánh pháp Chân thật, nguyện cầu...

Thông điệp của Mahasambodhi Dharmasangha Guru ở Patharkot ngày 9 tháng 4 năm 2013

1. Gửi tới Tăng đoàn của Dharma Sangha Bodhi Shravan Guru (Tôn sư của Tăng đoàn theo Chánh pháp Chú tâm đến Sự thông Thái) : 2. Tôi xin chào đón tất...

Thông điệp của Mahasambodhi Dharmasangha ở Sindhuli vào ngày 10 tháng 9 năm 2012

1.Nương theo Chánh pháp Chân thật và Tôn sư ở thời điểm hiện tại, khiến tất cả các linh hồn có mặt và vắng mặt ở đây trở nên Hòa bình và Yêu thương (Maitri...

Diễn văn sinh nhật (2012)

1.Phước lành cho tất cả Tăng đoàn (Sangha) [1] và những người sùng tín với Lòng tốt Yêu thương, Thời kỳ (Yuga) hiện nay không chỉ là thời điểm cho lễ hội...

Diễn văn bế mạc buổi lễ Cầu Nguyện Hoà Bình và Yêu thương Thế Giới vào ngày 26 tháng 3 năm 2012

1. Cầu nguyện cho tất cả các chưTăng Ni (Sangha)[1], những người tuân theo giáo quy của Chánh Pháp (Dharma)[2] đã tụ họp tại buổi lễ cầu nguyện (Puja)...

Bài thuyết giảng ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Đại Bồ Tát Dharma Sangha

Dharma Sangha Namo Bodhi Shravan Guru Dharma Sanghaya Namo Maitri Sarva Dharma Sanghaya Trong chiều hướng đi tìm con đường Đạo Pháp Chân Chính...

Thông điệp của Ngài Mahasambodhi Dharmasangha vào ngày 28 tháng 1 năm 2012

1. Tôn sư (Guru), chấp nhận tất cả các Tăng Ni, các giới chức và các môn đồ hiện diện của Bodhi Shravan Dharma Sangha đang quy y đến Sự Chân Thật này,...

Diễn văn của ngài Dharma Sangha vào ngày 4 tháng 6 năm 2011

1. Cầu cho bầu trời vĩnh hằng thu được hình dạng của Trái đất, hấp thu Sansara vào tánh Không của thế tuyệt đối (shunyata) và tự do (moksha). 2. Như...

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.