Боди Марга Даршан Маитри Дарма
Маитри Дарма сезнајна мудрост постигната од Махасамбоди Дармасанга Гуру
11 Precepts Pathguidance Говори Друго

Pathguidance

Maitri Dharma Pathguidance

Guidance Path for Truth-Seekers Go to Guidelines ↓ In this perfectly created dharma world for our human state of consciousness called the Earth...

Махасамбоди Дармасанга Говори

Mahasambodhi Dharmasangha Guru Addresses Humanity 21 March, 2017 in Lalitpur, Nepal

Дарма Санга Боди Шарван Гуру Сангаја Маи Маитри Сарва Дарма Сангаја Јас дојдов на овој свет да ја откријам Маитри Дарма Боди Маргадаршан директно...

Повеќе

Единаесет Маитри Принципи

1. Никогаш не дискриминирајте врз основа на име, изглед, тен, класа, верување, заедница, моќ, позиција или квалификација; дури и да ги отфрли разликите помеѓу концептите на материјално и духовно.

2. Да се запознаат со Вечната Дхарма, Патот и Гуру, почитувајте ги сите религии и верувања.

3. избегнувајте лаги, наводни обвинувања, контра-аргументирња, омаловажување и ширење лага преку неосновани озборувања.

4. Отфрлајќи ги филозофиите или начините кои ги прават границите на поделба и различно мислење, заземете ја Сатја Марга - Совршениот пат.

5. Следејќи го Сатја ГуруМарга - Вистинскиот и Совршен Гуру пат - низ целиот живот, откажувајќи се од лошите дејства, секогаш останете намера во соединувањето со Гуру Татва - Суштината на Гуру.

6. Без да го достигнете просветлувањето, не барајте да докажете што е со мудри зборови; и додека сте во конфузија, не ги збунувајте другите.

7. Одбивајте го таквото однесување како што е убиство на чувствителни суштества и насилство, консумираајте здрава храна.

8. Не чувајте ограничени мисли за луѓето и државите врз основа на националниот идентитет.

9. Вклучувајќи се себеси во потрагата по Сатја ГуруМарга - Вистинскиот и Совршен Гуру Пат - вршите дејствија кои имаат корист на Земјата.

10. Кога некој ја сфаќа Вистината, Гурумарга - Гуру патот - се одвива во форма, да се постигне Просветителство за сите сетилни суштества.

11. Останувајќи во највисоката и најдлабоката состојба на Чита - Чиста свесност - да биде ослободен од сите ропство со тоа што во себе ги асимилира овие принципиВи благодариме! Вашиот превод беше испратен.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.