Maha Sambodhi Dharma Sangha Guru

Tin tức

Tuần hành hòa bình ở Kathmandu, Nepal vào mùa xuân Maitri.

Trong tình cảm chứa chan và sự sùng tín, hàng ngàn tín đồ Maitri đã đi trên những đường phố của Kathmandu vào sáng sớm ngày 29 tháng 2 để chia sẻ niềm...

Maitreyan trở thành ngôn ngữ của toàn thế giới

Trung tâm Chánh pháp Từ tâm muốn công bố một tin vui, đó là một thời gian ngắn sau khi ngài Maha Sambodhi Sangha Dharma bắt đầu thực hiện siêu hành thiền...

Siêu hành thiền vì Hòa bình cho Trái đất.

Một buổi họp báo trọng đại được tổ chức bởi các sangha Nepal Bodhi Shrawan Dharma Sangha ở câu lạc bộ họp báo ở Kathmandu vào ngày 04 tháng 7 năm 2019...

Tin tức

Thông cáo

Thông cáo

Hình ảnh

Hình ảnh

Videos

Videos

Âm thanh

Nehi Pumpa Sarwan Loga So

Ngày 13 tháng 5 năm 2019  

Âm thanh

BSDS Chapters
Country Website
Nepal np.bsds.org
USA us.bsds.org
New Zealand nz.bsds.org

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.