Mahasambodhi Dharmasangha Guru

Videos

Pathguidance

Hướng dẫn thực hành trên Con đường của những người tìm kiếm Sự Thật

Go to Guidelines ↓ Có một thế giới Chánh pháp được tạo ra một cách hoàn hảo cho trạng thái ý thức của loài người chúng ta, thế giới đó được gọi là...
Tin tức

Thông điệp Chánh pháp gửi tới tất cả các Sangha từ Guru Mahasambodhi Dharmasangha (tháng 3 năm 2023)

Thông điệp Chánh pháp Từ Guru Mahasambodhi Dharmasangha tôn kính nhất gửi tới tất cả các Sangha nhân dịp World Peace Maitri Divas lâ...

Sự tăng trưởng của Maitri ở Nepal

Kể từ tuyên bố của Guru Dharmasangha về Maitri Dharma tại Mahā Puja vì Hòa bình Thế giới cuối cùng của Ngài vào năm 2017 tại Bungamati ở Thung lũng Kathmandu...

Nghĩa của từ Maitri và Bodhi Shrawan trong Bodhi Margadarshan Maitri Dharma

बोधि श्रवण अर्थात सत्य तथा गुरु तत्वको बोध हुनु हो । अस्तित्वगत तत्वको पहिचान हुनु हो वा सर्व ज्ञानले  युक्त हुनु हो । Bodhi-Heeding nghĩa là...

Tin tức

Important

Thông cáo liên quan đến việc tổ chức và tham dự các Pháp hội (Puja)

Tất cả các Pháp hội Từ tâm công khai được tổ chức theo chỉ thị trực tiếp của Guru và được tuyên bố đến khắp thế giới bởi Maitri Dharma Centre Office, một...

Khác

Hình ảnh

Hình ảnh

BSDS Chapters
Country Website
Canada ca.bsds.org
Nepal np.bsds.org
New Zealand nz.bsds.org
Hoa Kỳ us.bsds.org

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.