Maha Sambodhi Dharma Sangha Guru

Videos
Tin tức

Nghĩa của từ Maitri và Bodhi Shrawan trong Bodhi Marga Darshan Maitri Dharma

बोधि श्रवण अर्थात सत्य तथा गुरु तत्वको बोध हुनु हो । अस्तित्वगत तत्वको पहिचान हुनु हो वा सर्व ज्ञानले  युक्त हुनु हो । Bodhi-Heeding nghĩa là...

Tuần hành hòa bình ở Kathmandu, Nepal vào mùa xuân Maitri.

Trong tình cảm chứa chan và sự sùng tín, hàng ngàn tín đồ Maitri đã đi trên những đường phố của Kathmandu vào sáng sớm ngày 29 tháng 2 để chia sẻ niềm...

Maitreyan trở thành ngôn ngữ của toàn thế giới

Trung tâm Chánh pháp Từ tâm muốn công bố một tin vui, đó là một thời gian ngắn sau khi ngài Maha Sambodhi Sangha Dharma bắt đầu thực hiện siêu hành thiền...

Tin tức

Thông cáo

Thông cáo

Hình ảnh

Hình ảnh

Videos

Videos

Âm thanh

Nehi Pumpa Sarwan Loga So

Mantras Ngày 13 tháng 5 năm 2019

Âm thanh

BSDS Chapters
Country Website
Nepal np.bsds.org
USA us.bsds.org
New Zealand nz.bsds.org

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.