Trang web Maitri Dharma (Chánh pháp Từ tâm) chính thức

Ngày 16 tháng 6 năm 2020 189

Hiện tại, trên thế giới có vài trang web cá nhân mang những bản dịch cá nhân của cuốn sách Maitri Dharma của Guru Mahasambodhi Dharmasangha, các lời chỉ dạy của Ngài cũng như là những tư liệu tâm linh lấy từ trang web duy nhất của Guru, bsds.org. Trang web bsds.org là trang web duy nhất được quyền truyền đi những lời dạy chưa từng có và duy nhất của Guru một cách trực tiếp theo chỉ dẫn của Guru và có thể hoàn toàn tin cậy được. Văn phòng Maitri Dharma chỉ có trách nhiệm cho những gì đăng trên bsds.org dưới hướng dẫn cụ thể của Guru.

Bodhi Shrawan Dharma Sangha Office,
Besare, Sindhuli, Nepal
Tin tức

Thông điệp Chánh pháp gửi tới tất cả các Sangha từ Guru Mahasambodhi Dharmasangha (tháng 3 năm 2023)

Thông điệp Chánh pháp Từ Guru Mahasambodhi Dharmasangha tôn kính nhất gửi tới tất cả các Sangha nhân dịp World Peace Maitri Divas lâ...

Sự tăng trưởng của Maitri ở Nepal

Kể từ tuyên bố của Guru Dharmasangha về Maitri Dharma tại Mahā Puja vì Hòa bình Thế giới cuối cùng của Ngài vào năm 2017 tại Bungamati ở Thung lũng Kathmandu...

Hướng dẫn thực hành trên Con đường của những người tìm kiếm Sự Thật

Go to Guidelines ↓ Có một thế giới Chánh pháp được tạo ra một cách hoàn hảo cho trạng thái ý thức của loài người chúng ta, thế giới đó được gọi là...

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.