Trang web Maitri Dharma (Chánh pháp Từ tâm) chính thức

Ngày 16 tháng 6 năm 2020 78

Hiện tại, trên thế giới có vài trang web cá nhân mang những bản dịch cá nhân của cuốn sách Maitri Dharma của Guru Mahasambodhi Dharmasangha, các lời chỉ dạy của Ngài cũng như là những tư liệu tâm linh lấy từ trang web duy nhất của Guru, bsds.org. Trang web bsds.org là trang web duy nhất được quyền truyền đi những lời dạy chưa từng có và duy nhất của Guru một cách trực tiếp theo chỉ dẫn của Guru và có thể hoàn toàn tin cậy được. Văn phòng Maitri Dharma chỉ có trách nhiệm cho những gì đăng trên bsds.org dưới hướng dẫn cụ thể của Guru.

Bodhi Shrawan Dharma Sangha Office,
Besare, Sindhuli, Nepal
Tin tức

Diễn văn của Sanyasi Gurumarga Guru Topchen ở Kathmandu vào năm 2020

 Trong sự tôn kính vô tận, chúng con xin quỳ xuống trước đôi chân hoa sen cao quý của Guru tối cao, toàn trí toàn thức, đáng kính nhất, Mahasambodhi...

Nghĩa của từ Maitri và Bodhi Shrawan trong Bodhi Marga Darshan Maitri Dharma

बोधि श्रवण अर्थात सत्य तथा गुरु तत्वको बोध हुनु हो । अस्तित्वगत तत्वको पहिचान हुनु हो वा सर्व ज्ञानले  युक्त हुनु हो । Bodhi-Heeding nghĩa là...

Tuần hành hòa bình ở Kathmandu, Nepal vào mùa xuân Maitri.

Trong tình cảm chứa chan và sự sùng tín, hàng ngàn tín đồ Maitri đã đi trên những đường phố của Kathmandu vào sáng sớm ngày 29 tháng 2 để chia sẻ niềm...

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.