महा सम्बोधि धर्म संघ गुरु

मैत्री धर्म पुस्तक
भिडियोहरु
समाचार

गुरुहरु प्रतिको अपार अदार सम्मान

सर्वज्ञ परम पूज्यणीय महा सम्बोधि धर्म संघ गुरुज्युको कोमल चरण कमलमा अनन्त सेवा ढोग गर्दछौं । मानवताको पहिलो रुप नै धर्म हो र यो भन्दा अन्य रुप हुन

विश्व मानव समुदायको लागी धर्म संघ गुरुज्युको अमृतमय महा वाणी २०७३ ।

सर्वज्ञ परम पूज्यणीय ‘महा सम्बोधि धर्म संघ’ गुरुज्युबाट मिति २०७३ चैत्र ८ गते लालितपूर जिल्ला, कार्यविनायक न. पा. वडा नः १३ चुनिखेल बुगलमा सम्पन्न भएक

समाचार

सूचना

सूचना

फोटोहरु

फोटोहरु

भिडियोहरु

भिडियोहरु

अडियो

अडियो

BSDS Chapters
Country वेबसाइट
Nepal np.bsds.org
USA us.bsds.org
New Zealand nz.bsds.org

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.