Thông cáo liên quan đến việc tổ chức và tham dự các Pháp hội (Puja)

Ngày 11 tháng 4 năm 2019 66

Tất cả các Pháp hội Từ tâm công khai được tổ chức theo chỉ thị trực tiếp của Guru và được tuyên bố đến khắp thế giới bởi Maitri Dharma Centre Office, một tổ chức chính thức duy nhất trên thế giới có quyền đăng các phát biểu của Sambodhi Dharma Sangha Guru hay tuyên bố các sự kiện được tổ chức bởi ngài, thông qua trang web chính thức duy nhất của tổ chức, bsds.org. Bất cứ thông cáo nào khác trông giống như chính thức mà không được đăng trên bsds.org thì không có nguồn gốc từ Maitri Dharma Centre Office và không nên tin theo.

Những tín đồ mong muốn tham dự các Pháp hội được tổ chức bởi Maitri Dharma Centre của Guru trước tiên phải hỏi trực tiếp Centre Office, yêu cầu mẫu đơn Đăng Ký của Người tham dự để điền và gửi về, để trắng các phần thông tin cá nhân như số điện thoại và số hộ chiếu và các thông tin liên quan. Trước tiên, điền tên, tuổi, đất nước, ngày dự định đến qua mạng và hoàn thành phần còn lại khi đến. Không bao giờ tiết lộ những thông tin cá nhân cho bất kì thành viên nào khác quả quyết đang làm việc cho Guru ngoài Maitri Dharma Centre Office. Nếu một ai đó được chỉ định thì trước hết sự chỉ định sẽ được công bố trên trang web bsds.org. Gửi tất cả các thông tin yêu cầu trực tiếp đến office@bsds.org. Không ai khác ngoài Office có quyền thu thập các thông tin khách tham dự hoặc nhận cúng tặng dưới tên gọi MSDS Guru, trừ khi những người được chỉ đích danh ở đây.

Các tín đồ ở bất kì đâu trên thế giới bao gồm ở cả Nepal mong muốn tổ chức một Pháp hội riêng phải được sự cho phép của Guru thông qua Maitri Dharma Centre Office bằng cách viết thư đến địa chỉ office@bsds.org đưa thông tin chi tiết về sự kiện theo kế hoạch, ngày diễn ra, những người có thể tham dự, loại và vị trí nơi gặp gỡ bao gồm hình ảnh và dưới sự chấp thuận của Guru, Office sẽ gửi một loạt các đường lối chỉ đạo và Sự ban phước của Guru cho Pháp hội. Không có bất kì Pháp hội Từ Tâm chính cống nào được tổ chức ở bất kì đâu trên thế giới mà không có sự chấp thuận của đích thân Guru và sự ban phước được thông cáo trên bsds.org. Bởi vì số lượng ngày càng tăng các tổ chức và cá nhân giảm mạo tuyên bố có mối quan hệ với Mahasambodhi Dharmasangha Guru nên quan trọng là phải nhấn mạnh sự nghiêm trọng của những lời mời giả mạo và những sự kiện giả mạo được đã được tổ chức mà không có sự chấp thuận hoặc biết của Guru, chúng không thể tin tưởng được.
Tin tức

Thông cáo cho tất cả các tín đồ Từ Tâm.

Ở vị trí cao nhất trong Chánh pháp Từ tâm là Guru Dharma Sangha và những lời dạy của ngài dành cho các môn đồ, sangha và các tín đồ, thường được thu nhận...

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.