Mahasambodhi Dharmasangha Guru

Widео

Pathguidance

Maitri Dharma Pathguidance

Guidance Path for Truth-Seekers In this perfectly created dharma world for our human state of consciousness called the Earth Realm, each pure soul of...
Wydarzenia

Wiadomość od Mahasambodhi Dharmasangha z 10 września 2012 r.

1.Podążając w bieżącym czasie za Prawdziwą Dharmą i Guru, czyniąc wszystkie, obecne tu i nieobecne, zasłużone dusze miłościwie spokojnymi (Maitri Mangalam...

Przemowa urodzinowa (2012)

1. Przynosząc korzyść wszystkim Sangha [1] i zwolennikom Miłującą Dobrocią (Maitri), dzisiejsza Yuga (Era) nie jest tylko czasem do świętowania, jest czasem...

Zamykająca przemowa na Maitri Pudży Pokoju na Świecie, 26 marca 2012

1. Niech wszyscy Sangha [1], utrzymując dyscyplinę Dharmy [2], zgromadzeni na Maitri Pudży Pokoju na Świecie pokażą unifikację światu zjednoczeniem wszystkich...

Wydarzenia

Galeria

Galeria

Widео

Widео

Audio

Audio

BSDS Chapters
Country Website
Nepal np.bsds.org
USA us.bsds.org
New Zealand nz.bsds.org

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.