Poruka Maitriya Guru Maha Sambodhi Dharma Sanghe u Lamjungu 22. Februara 2014

Dharma Sangha Bodhi Shravan Guru Sanghaya Namo Maitri Sarva Dharma Sanghaya 1. Sledeći Velike Maitri Marga Gurue, putem koji se zove Guru Marga...

Poruka Mahasambodhi Dharmasangha Gurua u Citvanu 8. Juna 2013 godine

Dharma Sangha Bodhi Shravan Guru Sanghaya Namo Maitri Sarva Dharma Sanghaya 1. Sjedinjen sa Istinskom Darmom, Guruom i Putem; neka svet shvati...

Poruka Gurua Maha Sambhodi Dharma Sanghe u Patarkotu 9. Aprila. 2013

Dharma Sangha Bodhi Shravan Guru Sanghaya Namo Maitri Sarva Dharma Sangghaya 1. Sledeći Maha Maitri Margu (Velikog Puta Ljubavi), počev od Marga...

Poruka Maha Sambodi Darma Sange u Sinduliju 10. Septembra 2012

1. Sledeći Istinsku Darmu i Gurua u današnje vreme, sve pobožne duše koje su prisutne i odsutne iz ovog sveta postaju Maitri Mangalam (pune ljubavi i mira...

Govor za dan pojave (2012)

1. Blagosiljaući sve Sange i sledbenike sa Ljubavlju i Dobrotom, današnja Yuga (doba) nije samo vrema za slavljenja, već je vreme koje donosi Put Slobode...

Završni Govor na Puđi za Mir u Svetu 26. Marta 2012

1. Neka svi Sange [1] okupljeni na Puđi [3] Ljubavi i Mira u Svetu održe disciplinu Darme [2] i pokažu jedinstvenost svetu, ujedinjujući sva osećajuća...

Uvodni Govor na Puji za Mir u Svetu 21. Marta 2012

Dharma Sangha Namo Bodhi Shravan Guru Sanghaya Namo Maitri Sarva Dharma Sanghaya 1. Donosim poruku večne Darme [1] Zemlji, nakon brojnih Yuga...

Poruka Maha Sambodhi Dharma Sanghe od 28. Januara 2012

1. Guru, koji prihvata sve angažovane članove društva (Sange), službenike i okupljene učenike u Bodi Sravan Darma Sangi i koji uzima utočište u ovoj Istini...

Govor Dharma Sanghe 4. Juna 2011

1. Neka se večno Nebo spusti na Zemlju, upijajući Samsaru unutar praznog polja apsolutnih mogućnosti (shunyata) i oslobođenja (moksha). 2. Kao što...

Maitriya Poruka nakon završene Tapasije 20 Maja 2011

Neka se večno Nebo spusti na Zemlju upijajući Samsaru unutar praznog polja apsolutnih mogućnosti (shunyata) i oslobođenja (moksha). Kao što mesec obasjava...

Hvala! Vaš prevod je poslat.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.