मैत्री धर्मको वेबसाइट

असार २, २०७७ (16.06.2020) 298

महा सम्बोधि धर्म संघ गुरुज्यूद्वारा प्रतिपादित ‘बोधि मार्ग दर्शन मैत्री धर्म’ अन्तर्गतका अमृतमय मार्ग दर्शनलाई प्रचार प्रसार गर्नको लागी हाल आधिकारीक रुपमा bsds.org मात्र एक संचालनमा रहदै आएको छ । यो वेबसाइट विश्वमा एक मात्र मैत्री सन्देश प्रदान गर्ने माध्यम हो, जुन पूर्ण रुपमा विश्वास गर्न सकिन्छ । तपाईंले मैत्री धर्म सन्देश प्रदान गर्ने अन्य वेबसाइटहरु पनि सर्च गर्दा भेटिन सक्नु हुन्छ । कृपया ध्यान दिनु होस, त्याहाँ प्रदान गरिएको हरेक जानकारी प्रति ‘बोधि श्रवण धर्म संघ’ जिम्मेवार हुन सक्दैन ।

बोधि श्रवण धर्म संघ कार्यालय (BSDS Office),
बेसारे, सिन्धुली, नेपाल
समाचार

गुरुहरु प्रतिको अपार अदार सम्मान

सर्वज्ञ परम पूज्यणीय महा सम्बोधि धर्म संघ गुरुज्युको कोमल चरण कमलमा अनन्त सेवा ढोग गर्दछौं । मानवताको पहिलो रुप नै धर्म हो र यो भन्दा अन्य रुप हुन

विश्व मानव समुदायको लागी धर्म संघ गुरुज्युको अमृतमय महा वाणी २०७३ ।

सर्वज्ञ परम पूज्यणीय ‘महा सम्बोधि धर्म संघ’ गुरुज्युबाट मिति २०७३ चैत्र ८ गते लालितपूर जिल्ला, कार्यविनायक न. पा. वडा नः १३ चुनिखेल बुगलमा सम्पन्न भएक

विश्व शान्ति मैत्री पूजा महा दर्शन तथा अभिषेक

सर्वज्ञ परम पूज्यणीय “महा सम्बोधि धर्म संध” गुरुज्युको विश्व भ्रमण हुनु अगावै, नेपालमा हुने अति महत्वपूर्ण दुर्लभ “विश्व शान्ति मैत्री पूजा महा दर्शन”

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.