Thông điệp của Ngài Mahasambodhi Dharmasangha vào ngày 28 tháng 1 năm 2012

Ngày 28 tháng 1 năm 2012 / Cập nhật vào Ngày 29 tháng 1 năm 2014 187

1. Tôn sư (Guru), chấp nhận tất cả các Tăng Ni, các giới chức và các môn đồ hiện diện của Bodhi Shravan Dharma Sangha đang quy y đến Sự Chân Thật này, đến Chánh pháp (Dharma), đến cảnh giới của sự tu hành khổ hạnh của Chánh đạo Tôn sư (GuruMarga); vì thấy thời gian đang cực kỳ cấp bách nên hôm nay, thầy trao thông điệp này đến tất cả các môn đồ.

2. Trước hết, tất cả các Tăng Ni phải có một sự hiểu biết về Sự Chân Thật, Chánh pháp, và Tôn sư là gì? Chánh Đạo Tôn sư nghĩa là gì ?

3. Tất cả các Tăng Ni phải liên kết cùng nhau với một bản chất hoàn toàn từ bỏ bản ngã, chỉ giữ một quan điểm là hoàn toàn kính phục Tôn sư, phô trương lòng Từ tâm (Maitri); nói cách khác, liên kết giữa Tôn sư và môn đồ được kết nối với nhau bằng lòng thành kính, niềm tin và sự sùng tín.

4. Đối với những ai không thể theo cách này, thì những câu hỏi về Chánh Pháp Tôn sư (những lời chỉ dạy của Tôn sư) sẽ ngày càng tăng nhiều.

5. Kể từ bây giờ, Thầy sẽ đảm trách về tất cả sự thành lập của Tăng đoàn bởi vì những mối liên hệ này rất là nhạy cảm và đôi lúc có những cảm xúc tiêu cực.

6. Khi Thầy nới rộng Tăng đoàn, Chánh Pháp sẽ được truyền bá, không còn là một đám đông người, mặt khác, Tôn sư Chánh pháp không thể bị đồng hóa và những câu hỏi phi Chánh pháp (adharmic) có thể được nêu lên mà không bao giờ được trả lời.

7. Những gì được nói đến hôm nay cho đến thời điểm này, mọi giây, mọi lúc, không thể được truyền đạt một cách đều đặn, thậm chí cả bài diễn văn và thông điệp này của Thầy.

8. Nhiều năm đã trôi qua, vị Tôn sư Thật sự đang ở trước mặt các con.

9. Nhưng Thầy đang thấy có sự châm biếm.

10. Có những trạng thái của trí óc thỏa mãn trong tam độc tham, sân, si mà ở đó, các tình cảm và lối hành xử được biểu lộ với cảm giác ghen tị, nuôi dưỡng cái tôi vì lợi ích địa vị, tên tuổi, tiếng tăm và danh tiếng.

11.Thậm chí không thể thấy được Thầy, người hiện thân như Chánh đạo Tôn Sư Thật sự và sau nhiều thời đại, thậm chí không thể nghe thấy bài thuyết pháp của Chánh pháp Chân thật .

12. Để được gọi là Tăng đoàn, người ấy phải như là một luồng sáng chói lòa, có một hình dáng và một cảm giác không tội lỗi, thiên vị và bất hòa.

13. Thầy có bổn phận của Thầy, đối với các môn đồ, đối với các Tăng đoàn; đối với tất cả sự tồn tại, đối với các tôn sư; khi Thầy đưa ra một bài diễn văn thì đó là thời điểm sáng lập : độ hiểu biết và độ phức tạp của sự hiểu biết hoặc sự không hiểu biết phụ thuộc vào chính sự quan tâm của người đó.

14. Khi Thầy đến gần, tâm trí người đó sẽ ở trong trạng thái ra sao?

15. Mục đích và mục tiêu mà người đó phải có là gì?

16. Làm thế nào để duy trì sự tìm tòi và hy vọng về sự Tinh Túy cốt lõi ?

17. Các Tăng đoàn(những người sùng tín thật sự) phải có khả năng nhận ra sự hiện diện điềm tĩnh, thư thái, thần thánh và có phẩm cách của Tôn sư.

18. Với niềm tin và sự hiến dâng tuyệt đối, người đó phải hoàn toàn đón nhận và lưu ý đến sự hiện diện và tài hùng biện của Tôn sư bằng cách từ bỏ tính lý luận, phân tích, tính dối trá, sự than vãn, sự đau khổ, trí tuệ thấp kém mang tính trần tục của chính mình. Hiếm có môn đồ thật sự hoặc vị Tăng nào nhận thức được bản ngã và giá trị của thời gian ở thời điểm gặp gỡ với Tôn sư. Nhưng như thầy thường thấy, các môn đồ hoặc các Tăng Ni không biết về chính bản thân họ: họ đang ở đâu, họ đang trong trạng thái và vị trí nào.

19. Người đó tiếp tục như thế nào và phải làm gì sau này? Phải nói điều gì? Vấn đề nào phải được nhấn mạnh và vân vân…

20. Nhưng một lần nữa, hãy tin vào Thầy và con hãy đi theo hình thể của một Tăng đoàn Thật sự đứng trước một Tôn Sư Thật sự và con sẽ được thoát ra khỏi đại dương ảo giác trần tục.

21. Nếu không thì không có cách nào khác. Tăng đoàn được mở rộng chỉ trên một trong hai con đường : Con đường Chân chính hay Con đường Sai lầm? Chỉ có những tiêu chuẩn cao nhất mới đáp ứng được Chánh pháp.

22. Nhưng sự thuần khiết và Tinh tuý không ở dạng có thể đếm được, nó chỉ là chất lượng của hình thức mà giữ cho Tinh túy sinh động.

23. Cuối cùng, thầy ban ra cho tất cả các con những giới luật này để hiểu và tiếp thu.

11 giới luật ( 11 Maitri Sheel – Ekadasha Maitri Sila)

***************************************************

Giới luật[4] 1. Không bao giờ phân biệt dựa trên tên tuổi, ngoại hình, màu da, giai cấp, niềm tin, cộng đồng, sức mạnh, vị trí hay năng lực; thậm chí bỏ qua sự khác biệt giữa các khái niệm vật chất và tâm linh.

Giới luật 2. Làm quen với Chánh pháp bất diệt, Chánh đạo và Tôn sư, kính trọng tất cả các tôn giáo và niềm tin.

Giới luật 3. Từ bỏ việc nói dối, cáo buộc, luận điệu chống đối, xem thường và truyền bá những điều sai trái bằng những câu chuyện phiếm vô căn cứ.

Giới luật 4. Từ bỏ những triết lý hoặc con đường tạo nên biên giới phân chia và bất đồng ý kiến, áp dụng Chánh đạo Chân thật [5].

Giới luật 5. Đi theo Sự thật và Chánh đạo Tôn sư Hoàn hảo suốt đời, từ bỏ các hành động tàn ác, luôn luôn duy trì mục đích hợp nhất với Tinh tuý cốt lõi của Tôn sư[7].

Giới luật 6. Khi mình chưa đạt đến sự giác ngộ, không nên tìm kiếm những từ ngữ lôi cuốn để chứng minh nó là gì; và trong khi vẫn còn bối rối, không nên làm người khác bối rối.

Giới luật 7. Từ bỏ những hành động ma quỷ như giết hại chúng sinh và bạo lực, sử dụng thực phẩm trong lành.

Giới luật 8. Không giữ quan điểm hẹp hòi về người và đất nước dựa trên tên gọi quốc gia.

Giới luật 9. Tự mình theo đuổi Sự chân thật và Chánh đạo Tôn sư Hoàn hảo, thực hiện các hành động có lợi cho Trái đất.

Giới luật 10. Khi nhận ra Sự chân thật, Chánh đạo Tôn sư thì hãy giữ hình thái đó, để đạt đến sự giác ngộ cho tất cả chúng sinh.

Giới luật 11. Hãu duy trì trạng thái cao nhất và sâu nhất của Nhận thức Thuần khiết [8], tự do thoát khỏi mọi ràng buộc bằng cách đặt sự hiểu biết trong chính những giới luật.

***************************************************

24. Cuối cùng, một người được gọi là vị Tăng (Sangha), thì vị ấy phải có bản chất của những giới luật trên, nếu không, người này không được gọi là vị Tăng.

25. Để trau dồi các giới luật của Chánh đạo Tôn sư, các Tăng, những người gắn bó với con đường của Chánh pháp Chân thật, phải thực hiện trách nhiệm và bổn phận đối với Tôn sư, Chánh pháp và Tăng đoàn với sự hiến dâng hoàn hoàn. Để nới rộng Tăng đoàn của Tâm Từ (Maitri) thoát khỏi tội lỗi, người đó phải kiên định; không gì khác hơn là đi theo con đường này mà ở đó Tăng già được chào đón. Để ủy quyền cho phép mở rộng Tăng đoàn, Thầy đang trao đến Lá Thư Chánh pháp chính thức do Thầy chứng nhận.

26. Trong thời gian này, Thư Chánh pháp phải được chứng nhận lại mỗi ba tháng, và Thư Chánh pháp này có hiệu lực mạnh mẽ của liên kết rất vi tế – đến độ nó cũng có thể bị suy yếu– chiếc cầu của sự tin tưởng, niềm tin và sự sùng tín.

27. Tất cả các Tăng đoàn đều tuỳ thuộc vào chính họ. Chỉ bởi thực hiện các hành vi đức hạnh bằng cách theo Chánh đạo Tôn sư, mới có thể thoát khỏi mọi ràng buộc, cũng như vậy khi thực hiện các hành vi phi đạo đức, người đó sẽ phải nhận lấy kết quả xấu y hệt .

28. Nhấn mạnh rằng, dưới uy quyền tối cao của Chánh pháp Chân thật, các lời sai trái không thể được ủng hộ một chút nào , không chỉ bởi vì Chánh pháp Tôn sư là cơ hội trình bày hôm nay . Tin tưởng vào Tôn sư và Tăng đoàn sẽ nhận được hoàn toàn phước lành. Cùng lúc này, thầy xin thông báo cho tất cả các Tăng đoàn biết rằng từ ngày hôm nay 2068/10/14 (2012/1/28) trở đi, tất cả các quyền bành trướng Tăng đoàn hiện tại, xây dựng công trình, đẩy mạnh và quảng bá và truyền bá các thông điệp và thông báo ở văn phòng trung tâm ở Halkhoriya, tất cả những việc như vậy chỉ được thực hiện bởi những nhân viên của Halkhoriya mà thôi, và phải được tuân theo chỉ thị duy nhất của Thầy.

Cầu nguyện cho tất cả được yêu thương và thanh thản, hãy cầu nguyện như vậy.

________________________________

Lưu ý:

[1] Ở đây, Chánh đạo Tôn sư (GuruMarga – GuruPath) được để liền với nhau trong văn bản gốc, mặc dù các kí tự devanagari được sử dụng để viết chữ Nepal không phân biệt chữ thường và chữ hoa. Hậu tố “ko” chỉ trường hợp sở hữu cách không xuất hiện sau từ Guru, cụm từ được dịch là "Guru Path" thay cho "Guru's Path." Khi không có khoảng trống giữa chúng, chúng được dịch như là một danh từ ghép. Các từ ghép được viết hoặc có dấu nối ở giữa hoặc không có khoảng trống. Người dịch chọn cách viết hoa Guru và Path để nhấn mạnh chúng và không có khoảng trống để dễ đọc.

[2] Adharmic nghĩa là “ngoài Chánh pháp ra” hoặc “tương phản với Chánh pháp” bởi vì tiền tố “a” theo tiếng Phạn tương đương với “không” hoặc “phi”

[3] Tatva – nguyên tắc cơ bản, trung tâm, tâm điểm, cốt lõi, thành phần, tinh chất, thực chất, trái tim, trái tim và linh hồn, tính chất ở trong, phần cốt lõi, phần cốt tủy, vật chất, căn bản, toàn bộ, metempirics (các khái niệm và mối quan hệ hình thành một cách sâu xa và liên quan đến hiểu biết thu thập được bằng kinh nghiệm) http://www.pelagiandictionary.com/roman/Aese%20tatvagyan%20se%20sambandhit

Khi Tatva được sử dụng với động từ “prapta garnu” (đạt được), nó chỉ Sự giác ngộ.

[4] Sheel – giới luật hoặc lời răn dạy, mặc dầu được miêu tả ở dạng mệnh lệnh nhưng không giống với điều răn lắm bởi vì mục đích hay mục tiêu tiến hành là để tập trung vào thói quen hay lối hành xử có ý thức của một người nào đó.

[5] Nep. Satya Marga

[6] Nep. Satya GuruMarga

[7] Nep. Guru Tattva

[8] Nep. Chitta

 Prev Speech Next Speech 

Tin tức

Hướng dẫn thực hành trên Con đường của những người tìm kiếm Sự Thật

Có một thế giới Chánh pháp được tạo ra một cách hoàn hảo cho trạng thái ý thức của loài người chúng ta, thế giới đó được gọi là Cõi Trái đất. Trong thế...

Mahasambodhi Dharmasangha Guru phát biểu trước nhân loại vào ngày 21 tháng 3 năm 2017 tại Lalitpur, Nepal

Dharma Sangha Bodhi Shrawan Guru Sangaya Mai Maitri Sarva Dharma Sangaya Tôi đến thế giới này để truyền đạt giáo lý Maitri Dharma Bodhi Margha Darshan...

Thông điệp của Tôn sư Maitriya Mahasambodhi Dharmasangha ở Lamjung vào ngày 22 tháng 2 năm 2014

Dharma Sangha Bodhi Shravan Guru Sanghaya Namo Maitri Sarva Dharma Sanghaya 1. Đi theo Tôn sư Chánh đạo Đại Từ Tâm, Chánh Đạo Tôn sư và Chánh đạo...

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.