Maha Sambodhi Dharma Sangha
Tiểu sử

 1. Gia đình và thời thơ ấu
 2. Học vấn và sự Giáo dục về tôn giáo
 3. Thời kỳ đau ốm của Palden Dorje
 4. Palden Dorje biến mất
 5. Bắt đầu hành thiền
 6. Bị rắn cắn và những phép lạ
 7. Lang thang đến khu vực quận Bara
 8. Hành thiền trong hầm
 9. Thuyết pháp ở khu rừng Halkhoriya
 10. Kỳ tích không ăn uống
 11. Tái xuất hiện ở rừng Ratanpur
The Book of Maitri Dharma

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.