Maha Sambodhi Dharma Sangha
Életrajz

 1. Családja és gyerekkora
 2. Világi és vallásos tanulmányai
 3. Ram Bahadur Bomdzson megbetegedik
 4. Ram eltűnik
 5. Ram elkezdi meditációját
 6. A kígyómarás és más csodálatos események
 7. Ram a Bara körzetbe megy
 8. Meditáció a földalati "lyukban"
 9. Palden Dordzse beszéde a Halkhoriya Dzsungelben
 10. Inedia (étel és ital nélküliség)
 11. Újra megjelenik a Ratanpur dzsungelben

1. Családja és gyerekkora

Ram Bomdzson gyerekkora

Maha Sambodhi Dharma Szangha (azelőtt Palden Dordzse, születési nevén Ram Bahadur Bomdzson) 1990. április 10-én született a Bara Körzeti Ratanpur faluban, Nepálban.

Palden Dordzse édesapja és édesanyja

Ram Bahadur Bomdzson szülei földművesek. Édesanyja, Mája Déví, 12 éves korában ment férjhez. 5 fiúnak és 4 leánynak adott életet. Ram a harmadik fiúgyerek. Mája Déví terhessége alatt észrevette, hogy nem volt képes húst enni, mert rosszul volt tőle. És harmadik fia, akinek a Ram nevet adta, szintén visszautasította a húst. Ram már kisgyerekkora óta gyakran elhagyta otthonát is.

Palden Dordzse családi otthona

Ram mindig örömmel látta a lámákat és szent aszkétákat, és lelkiismeretesen utánozta viselkedésüket. Gyakran mély gondolatokba süllyedt, de általában is keveset beszélt. Ha valaki megszólította, mindig mosollyal válaszolt, és mindenkihez, függetlenül korától, egyformán viselkedett.

A családtagok és szomszédok azt mondják, Ram a gyerekkorában gyakran különbözően viselkedett barátaitól. Figyelte a felnőtteket ima közben, és őmaga is imádkozott. Nyugodt természetű gyermeknek írják le, aki kikerülte a verekedéseket és nem volt hajlandó megölni semmilyen állatot. Ötéves kora óta csak azt volt hajlandó megenni, ami mások után megmaradt, és ha nem maradt semmi, inkább éhesen maradt.

2. Világi és vallásos tanulmányai

Palden Dordzse mint kis szerzetes

Ram komolyan vette a tanulmányait , és ritkán ment ehelyett játszani a többi gyerekkel, inkább egyedül maradt. Szabadidejét szent szövegek olvasásával, meditációval és a pípalfához való áhitattal töltötte, amely, úgy tűnt, nagy örömöt hozott neki. Amikor édesapja észrevette kisfia viselkedését, elküldte szent szövegeket tanulni a faluba, Chhoyi (cshoji) és Szamden Lámákhoz. Ram akkor döntötte el, hogy vallásos életet fog folytatni.

Ramot felvette a Szom Bahadur Láma Kolostora, amely Szudhában található, a Csitvani (Chitwan) Falufejlesztési Komisszió 8. körzetében.

Guru Szom Bahadur Láma emlékezik

Szom Bahadur Láma tanítványáról ezt mondja: „Nagyon szófogadó volt. Soha nem mondot nemet semmi szavamra. Barátságos és társas volt, és hát eszerint kapta a nevelést is. Gyakran mondogatta, hogy a meditáció jobban érdekli, mint a könyvek olvasása.“

Ram megszerezte a Pancsasíla.

Ram másik kilenc fiúval együtt kapta meg a beavatást, de annak ellenére hogy ez szokás volt, visszautasította haja levágását. A “Palden Dordzse”.

Szom Láma és Palden Dordzse

nevet éppen ezen beavatáskor kapta. Az új beavatottak számára szokás volt ezután részt venni egy jóformán egy hónapig tartó meditáción, barlangban. Szom Bahadur Láma meglepődött, milyen könnyűséggel alkalmazkodott Ram ehhez a helyzethez, és azon is, milyen kevés ételre volt szüksége. Ekkor tudasotította, hogy a fiúnak természetes tehetsége van mély és hosszan tartó meditációkhoz.

Miután befejezte kétéves buddhista tanulmányait, mind a kilenc újonc Lumbiniba utazott, Gautama Buddha születési helyét meglátogatni. Palden Dorje teljesen lenyűgözte ez a hely, és ez az élmény láthatóan még jobban elmélyítette vallásos fogadalmait. A többi nyolc újonc visszatért a kolostorba, Ram viszont visszautasította a visszatérést. Ahelyett Dehradunba ment, hogy az ottani tanítóknál folytassa vallásos tanulmányait, és még később a gyönyörű tómelletti városkába, Pókharába helyezkedett át.

3. Ram Bahadur Bomdzson megbetegedik

Amikor visszatért Pókharából a kolostorba, megbetegedett – képtelen volt teste alsó részével megmozdulni. Tanítói ezért hazaküldték, hogy meggyógyuljon. Ebben az időszakban Ram keservesen kérte családtagjait, hogy ne áldozzanak semmilyen állatot és ne igyanak alkoholt, különben további komplikációk jelennek meg. Már jobban érezte magát, bár még mindig sántított, amikor végül is 2005. május 16-án elhagyta otthonát.

4. Ram eltűnik

Mikor édesanyja rájött hogy Ram eltűnt otthonról, az egész falut felrisztotta, hogy keressék meg a fiút. Egy helyi kisfiú azt mondta, hogy látta, hogyan ráz Ram gyümölcsöt egy mangófáról. Ram állítólag közelebb jött hozzá, felvett egy mangót és ruhástul belépett a folyóvízbe. „Azt hittem hogy eltűntél“ szólította meg Ramot a kisfiú.

Paldena Dordzse szobája

„Én eltűntem?“ kérdezte Ram. „Inkább menj haza, és vigyázz, meg ne érintsél!“. A fiúcska futott haza, hogy mindent elmondjon, de az elején senki sem akart hinni neki. Ezután Ram rokonai elindultak a folyómeder felé. Ram mosolygott rájuk, mint mindig. Hívták, hogy jöjjön velük haza. Ram válaszolt „négykor hazamegyek“. Családja úgy tartotta jónak, hogy azért szemmel fogják tartani, ezért néhány testvére mellette maradt.

Négyórakor szedett pár mangót és az egyiket elkezdte enni. Kisöccsének azt mondta, menjen haza és hozzon neki vizet, rizst, és hozza el a szerzetesi köntösét, a rózsafüzérét és Buddha képét. Testvére megtette amit kért. Ezután Ram nővére jött el, és keservesen kérte, azonnal menjen haza. Látta, milyen kimerült volt betegsége után, így sírva fakadva könyörgött, jöjjön haza. Ram mondta, hagyja abba a sírást, és a leányka végül is haza ment.

5. Ram elkezdi meditációját

Mindezután úgy tűnt, hogy Ram, aki már ekkor meditációs pózisban volt, meditációs transzba jutott. Saját magának adott kérdéseket, és hangosan felelt rájuk.

Ezen a helyen, a dzsungelben, kezdte el Ram a meditációját

Ram családja attól tartott, hogy a fiú beteg vagy bolond. Amikor bátyja hozzáért, Ram teste hirtelen nagyon forró lett és megvörösödött. „Kérlek titeket, hagyjatok engem békén, különben egyikünk meghalhat!“ mondta. „Ha valaki megzavar, vagy dolgaimhoz ér éjfélkor, 20 évig muszály lesz meditálnom, de ha minden jól fog menni, 6 évig.“

Mindezután Ram, nyomában bátyjával és még távolabb pár falusival, elindult a dzsungel felé, hogy megfelelőbb helyet találjon a meditációra. Szülei rákényszerítették, hogy vigyen magával valami ételt és vizet. 2005. május 18-án, 11 órakor végül is talált magának helyet, ahol meditálhat. Éppen ezen a napon ünnepelték a falusiak a Buddha Dzsajantit (Buddha születésének napját). Miután 10 fajta gyümölcsöt áldozott a Buddha képe előtt, ülésbe helyezkedett pípalfa alatt.

Az első „meditációfa“

Kb. 30 falusi látta, hol meditál Ram, így elérakott több mint ezer rúpiát, ahogy Buddha születésnapján (Buddha Dzsajantin) ez szokás volt. Ezen nap éjféljekor pár „viccelődő“ fiú jött Ram közelébe, azzal a céllal hogy Ramot meditációjában megzavarja, és ellopja az odarakott pénzt. Végül is a pénz miatt mind összevesztek, és a falusiakhoz fordultak egymást elárulni. Miután kiderült, honnan lopták el azt a pénzt, Ramtól bocsánatot kértek.

Mindezek után Ram 2005. május 24-én elhagyta első meditációs helyét, és tovább északra húzódott. Ebben az időszakban második legidősebb bátyjának 6 db. pípalfalevelet adott kezébe, és kérte, hogy otthon olajba rakja azokat. Azt mondta, hogy amíg családja óvni fogja ezeket a leveleket, minden jóre fordul. Néhány családtagja sírva fakadt, miután Ram elment.

Six Pipal Leaves In The Oil

A falusiak újra aggódtak Ram miatt, hol tartózkodik, és délután felfedezte hollétét egy pásztorfiú a faluból. A falusiak utánaküldték családtagjait, hogy azok vigyék haza magukkal Ramot, de ő visszautasította ezt, és ehelyett egy másik pípalfa alá húzódott, keletebbre.

A második fa

Ram azt mondta családjának, hogy feltétlenül folytatnia kell a meditációját. Meditációs helye köré egy kört rajzolt, és a falusiak és családja ennek alapján kerítést építettek köré. Állnadóan több és több falusi gyülekezett körülötte, így Ram azt kérte, hogy egy bódét építsenek köré, és azt nem átlátható fóliákkal lássák el, minden oldalról. Itt 15 napig maradt. Ezután azt mondta, "Sikerült kis energiát szereznem, így most újra meditálhatok kint, a fa alatt."

A faluban nagy szárazság volt. Ram ajánlotta a falusiaknak, hogy egy kígyóistenségnek imádkozzanak , és öt nap alatt esni kezdett. Meditációja 75-ik napján kinyitotta a szemét és bátyját megkérte, hogy eként szólítsa: “Óm Namó Guru Buddha Gjáni”. Ezután visszatért meditációjához. Ettől a naptól fogva “Óm Namó Guru Buddha Gjáni” szólították (Tisztelet annak, aki Buddha ismerője!). 2005. augusztus 18-án Ram magához hívatta barátait, akik lámák voltak. Kérdezték, hogy lehet az, hogy képes víz nélkül életben maradni. Azt felelte, hogy egy kígyóistenség óvja őt mindkét oldalról. Ezen a napon Ram szintén átváltotta ruháját, és fehér köntöst kezdett hordani, amelyet Ngagnak neveznek.

Tapasvi

6. A kígyómarás és más csodálatos események

2005 November 6-án Palden Dordzsét egy kígyó megmarta, testébe kígyóméreg került. Ram két liter vizet izzadt, mialatt folytatta meditációját, és így hatástalanította a méreg erejét. Ram követői hisznek benne, hogy Ram ezen a napon érte el a megvilágosodást, mert pont a Bódhiszattvákról ismert, hogy képesek átélni fák töve mellett, a földön vagy kövön, megemészteni a kígyómérget, érteni minden élőlény nyelvét, és nem hat rájuk a szél ereje sem.

Nepalese Tapasvi

2005. november 8-án Ram megmagyarázta, hogy neki nincs a Buddha energiája, és megkéret őket, hogy ne terjesszék róla azt, hogy Buddha megtestesítése.

"Hagyjatok enegem békén, és az országban is hamarosan béke lesz." mondta Ram. Ennek ellenére a tömeg csak nőtt és nőtt, a látogatók imákat ismételgettek, és néhányan eladóbódékat állítottak fel a helyen. A Radio HBC 94 FM szerint, amelynek riporterjei a helyet 2005. december 10-én meglátogatták, a tömeg 50 méteres távolságott tartott Ramtól. Minden szemtanú azt állította, hogy Ram nem ivott, nem evett és nem ürült ki. Csak ült és meditált a pípalfa alatt. A kiváncsiskodók száma állandóan növekedett.

7. Ram a Bara körzetbe megy

A pípalfa, amely alatt Bomdzson tíz hónapig meditált

Kb. tíz hónap meditálás után, Ram 2006. március 11-én eltűnt. Senkinek nem magyarázott semmit, így néhányan azt hitték, emberrablás áldozata lett. Követői szerint mélyebber húzódott az erdőbe, hogy nyugodtabb helyet találjon meditációjára.

Bomdzson régi ruháját lerakta 40 km-re a meditációs helytől

Miután a bűntett lehetőségét elutasította, a rendőrség abba hagyta Ram keresését. Az állami hatóságok, pénzmosástól tartva, befagyasztották a látogatók tömegét organizáló Bizottság bankszámláját, de végül is nem találtak bizonyítékot arra, hogy bármilyen bűntény történt volna. Ezen a számlán több mint 600 ezer rúpia (7950 dollár) gyűlt össze.

Március 19-én Ram követőinek egy csoportja találkozott vele meditációs helyétől 2 mérföldre (3 km) délnyugatra. Azt mondták, hogy félórát beszéltek vele, ami alatt Ram mondta "Nincs itt elég nyugalom.", és hogy 6 év múlva visszatér, ami 2011-ben vagy 2012-ben lesz. Szüleinek azt üzente, ne aggódjanak miatta.


2006. december 25-én a meditáló Ramra rátaláltak a falusiak. A dzsungelben való önvédelem miatt kés volt nála. A riportereknek azt mondta, "Buddhának is védenie kellett magát", és hogy nem evett semmit, csak gyógynövényeket.

Ram megismételte fogadalmát, miszerint 6 évig fog meditálni, és azt mondta, megengedi az embereknek, hogy járjanak hozzá és nézzék, ha azok betartanak egy bizonyos távolságot tőle, és nem fogják zavarni. Amikor egy riporter figyelmébe hozta, hogy a zarándokok, akik meditációs helyén fogják látogatni, pénzt is fognak akarni ajándékozni, Ram kérte, hogy ezeket az ajándékokat senki ne használja ki saját céljára, és hogy ne menjenek komerciós célokra. Látogatók új hulláma jelent meg, amely meditációs helyén imádkozott. 2007. március 8-án újra elhagyta a Bara körzetét, hogy nyugodtabb meditációs helyet találjon.

8. Meditáció a földalati "lyukban"

Meditating In Pit

2007. május 26-án Rameshwar Yadav, a Post Nidzsgadh Körzeti Rendőrségről, Ramot egy hét négyzetméteres földalati lyukban találta. Miután elterjedt a hír, hogy Ram egy földalatti lyukban meditál, a rendőr csoport Yadav vezetése alatt felkereste a helyet. " Ram arca tiszta volt és haja gondosan fésült," konstatálta Yadav.

The Underground Meditation

Azt mondta, hogy a bunker minden oldalról cementelve volt, és teteje csempével volt berakva. Indra Láma, aki azzal volt megbízva, hogy Ramról a meditációja kezdete óta gondoskodjon, azt mondta, hogy a bunker maga Ram Bomdzson kérésére volt építve. "Miután Ram múlt héten audienciát adott nekünk, említette erős vágyát, hogy föld alatt meditálhasson, így építettünk neki egy bunkert," mondta.

9. Palden Dordzse beszéde a Halkhoriya Dzsungelben

Palden Dorje Devotees

2007. augusztus 2-án Ram Bomdzson egy nagy tömeget szólított meg a Halkhoriya Dzsungelben, amely Bara körzetben, Dél-Nepálban található. Az összejövetelt a Namó Buddha Tapóban Bizottság (Namo Buddha Tapoban Committee) szervezte, amely Bomdzsonról való gondoskodásnak szentelte magát.

Queue

Ram első beszédének híre a helyi FM rádióban volt kihirdetve, és a Bizottság telefonon is meghívott látogatókat. Körulbelül háromezer ember gyűlt össze, és meghallgatta Bomdzson beszédét. Videóra is felvették. Upendra Lamichhane, egy blogger szerint, aki az összejövetelről cikket jelentetett meg, és fényképeket készített, Ram Bomdzson üzenete a következő: "A lelkiség az egyetlen út, hogy megszabaduljon ez a nemzet!"

Giving A Message

Palden Dordzse beszéde:

11. Inedia (étel és ital nélküliség)

Egy átlagos emberi lény, aki nem inna, 3-4 nap alatt dehidratációban halna meg. A Guiness Rekordok Könyve szerint 18 nap a leghosszabb idő, amennyit egy ember víz nélkül kibírt.

Tapasvi Ram Bahadur Bomjon

Ennek ellenére úgy tűnik, Ram Bomdzson nem szakítja meg meditációját, hogy egyen vagy igyon. Az emberek látták, hogy nem hagyta el fa alatti meditációs helyét egész nap, bár este 5 és reggel 5 között senki sem láthatta, mert ekkor el volt takarva. Sokan spekuláltak, hogy ilyenkor evett meg ivott.

Néhány követője szerint fölösleges az inediáról vitatkozni, mert már maga az a képesség meglepő, hogy egész nap mozdulatlanul és ugyanabban a helyzetben ül, nem hat rá az extrém időjárás, lehet az hideg vagy az monszun időszaka. Amikor Ram Bomdzsont meglátogatta John Saunders, egy amerikai író, egész éjjel figyelte. Nagy hatással volt rá Ram tökéletesen nyugodt ülőpozíciója, az éjszakai klíma ellenére, amely a sokkal melegebben öltözött írónak szinte elviselhetetlenül hidegnek tűnt.

Ram Bomjan Chorten

2005. decemberében Ramot 48 óra alatt alaposan figyelte egy kilenctagú állami bizottság, Gundjaman Lama vezetése alatt, akik egész idő alatt nem látták ételt vagy italt venni magához. Ezt a tesztet videóra is vették. Bár nem volt engedélyük több mint 3 méter távolságra közeledni Ramhoz, vagy megvizsgálni életjeleit. A nepáli kormány ezután még egy alaposabb vizsgálatot tervezett, de ez nem valósult meg.

The Boy With Divine Powers

2007-ben a Discovery Channel egy dokumentumfilmet készített, "Egy fiú isteni képességekkel(The Boy with Divine Powers)". címmel. A filmstábot 4 napig tartó „kísérletük“ alatt megkérték, hogy a szögesdrót kerítés mögött maradjon. Kamerájuk infravörös kapacitása nem volt képes felvenni Ram testét a fa alatt, ahol a négynapos filmezés alatt ült. A filmstáb második kísérlete, amely alatt 96 órán át éjjel-nappal filmezték Ramot, viszont már sikeres volt. Egész idő alatt nem evett semmit és nem ivott vizet sem. A dokumentumban beszélő tudósok szerint egy átlagos ember 4 napi ivás nélkül meghalna veseelégtelenségben. Ez a fiú viszont nem mutatta semmilyen jelét annak, hogy dehydratálva lenne. A filmstáb megvizsgálta Ram meditációsfája környékét is, de nem talált ott semmilyen étel készleteket, se vízcsöveket.

12. Újra megjelenik a Ratanpur dzsungelben

November 10, 2008

2008. november 10-én Ram Bomdzson újra megjelent a Ratanpur-i elhagyatott dzsungelben, Káthmándútól 150 km-re (95 mérföldre) dél-keletre, Nidzsgat közelében, és követőinek egy csoportjával beszélt. Haja egész a válláig nőtt és fehér köntösbe volt öltözve.

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.