Maha Sambodhi Dharma Sangha
Životopis

 1. Rodina a dětství
 2. Škola a náboženská výchova
 3. Nemoc Rama Bahadura Bomdžona
 4. Ram mizí
 5. Zahájení meditace
 6. Uštknutí hadem a zázraky
 7. Odchod do kraje Bara
 8. Meditace v podzemní kobce
 9. Kázání v džungli Halkhoriya
 10. Inedia (nepřijímání stravy a vody)
 11. Znovuobjevení v džungli u Ratanpur

1. Rodina a dětství

Ram Bomdžon v dětství

Maha Sambodhi Dharma Sangha (dříve Palden Dordže, rozený Ram Bahadur Bomdžon) se narodil na 10-ho dubna 1990, v vesnici Ratnapuri, okres Bara, Nepál.

Otec a matka Paldena Dordžeho

Rodiče Rama jsou farmáři. Jeho matka, Mája Déví byla vdaná ve svých 12-ti letech. Porodila 5 synů a 4 dcery. Ram byl třetím ze synů. V těhotenství Mája Déví zjistila, že nemohla jíst maso, protože jí z něj bylo špatně. Tento syn, kterému dala jméno Ram, pak také odmítal jíst maso. Také už od útlého věku často odcházel z domova.

Rodní dům Paldena Dordžeho

Ram vždy rád viděl lamu anebo svaté muže, a úzkostlivě je napodoboval. Často byl hluboko zamyšlený, a mluvil velmi málo. Kdykoli jej někdo oslovil, odpověděl s úsměvem, a choval se ke všem lidem všech věků stejně.

Podle členů rodiny a sousedů, Ram Bomdžon se v dětství často choval odlišně od svých dětských přátel, pozoroval jiné lidi při modlitbě, a sám se také modlil. Popisují jej jako dítě s klidnou povahou, které se vyhýbalo bitkám a zabíjení zvířat. Od svých pěti let jedl jen to, co z jídla zbylo po druhých, a pokud nic nezbylo, zůstal raději o hladu.

2. Škola a náboženská výchova

Palden Dordže jako malý mnich

Ram bral svá studia vážně, a málokdy si šel hrát s ostatními dětmi, raději zůstal sám. Svůj čas věnoval čtením posvátných textů, meditaci a uctívání stromu pípal, což, jak se zdálo, mu dělalo radost. Když viděl chování svého syna, otec jej poslal studovat svaté texty Lamy Chhoyi (čhoji) s lamou Samdenem ve vesnici. Tehdy se Ram rozhodl pro náboženský život.

Ram byl přijat jako mnich do kláštera Sombahadur Lamy ze Sudhy, 8. rajonu Komise pro rozvoj vesnic v Chitwanu (čitvan).

Guru Som Bahadur Lama

Som Bahadur Lama o svém svěřenci řekl: "Byl velmi poslušný. Nikdy neodpověděl "ne" na žádné moje slovo. Byl přátelský a společenský, a podle toho dostal i výchovu. Často říkával, že jej více zajímala meditace než čtení knih."

Ram získal zasvěcení Pančašíla.

Ram měl iniciaci spolu s devíti dalšími chlapci. Ram však odmítl nechat oholit hlavu před iniciací, přesto že to bylo zvykem. Jméno “Palden Dordže”.

Som Lama a Palden Dordže

získal právě při této iniciaci. Pro čerstvé zasvěcence bylo zvykem meditovat až měsíc v jeskyni. Som Bahadur Lama byl překvapen, s jakou lehkostí se Ram přizpůsobil této situaci, a že potřeboval velmi málo výživy. Bylo to tehdy když si uvědomil, že chlapec má přirozený talent k hlubokým a prodluženým meditacím.

Poté co ukončili svou dvouletou buddhistickou výchovu, všech devět noviců odjelo do Lumbini, rodišti Gautamy Buddhy, v rámci výletu. Palden Dorje byl tímto místem úplně ohromen, a zdálo se, že to ještě více prohloubilo jeho náboženské předsevzetí. Ostatních osm noviců se vrátilo do kláštera, ale Ram odmítl vrátit se. Místo toho odešel do Dehradunu, aby pokračoval ve své náboženské výchově u zdejších učitelů, a později se vrátil do překrásného městečka u jezera, Pokhary.

3. Nemoc Rama Bahadura Bomdžona

Když se vrátil z Pokhary do kláštera, onemocněl - ztratil schopnost pohybovat spodní částí těla. Jeho učitelé jej proto raději poslali domů, aby se vyléčil. V této době Ram úpěnlivě prosil členy své rodiny, aby neobětovali žádné zvíře a nepili alkohol, jinak by se objevili další komplikace. Cítil se lépe, ale stále ještě kulhal když v noci 16-ho května 2005 zmizel z domova.

4. Ram mizí

Když jeho matka zjistila že Ram zmizel, zalarmovala celou vesnici, a všichni jej začali hledat. Místní chlapec tvrdil že jej zahlédl jak třese mangový strom. Ram se přiblížil, zvedl jedno mango a vstoupil do řeky v šatech. "myslel jsem že jsi zmizel." oslovil jej chlapec.

Pokoj Paldena Dordžeho

"Já jsem zmizel?" odpověděl Ram. "Radši jdi domů, a dávej pozor aby jsi se mě nedotkl." Chlapec běžel domů, aby vše řekl, ale nikdo mu na začátku nechtěl věřit. Pak příbuzní Rama se vydali ke korytu. Ram se na ně usmíval jako vždy. Řekli mu aby přišel domů. Ram odpověděl, "Vrátím se ve čtyři". Jeho rodina se rozhodla že by bylo lepší jej nepustiti z očí, a tak někteří jeho sourozenci u něj zůstali.

Ve čtyři nasbíral pár mang a jedno začal jíst. Řekl svému mladšímu bratrovi aby šel domů, přinesl mu vodu, rýži, jeho mnišské roucho, růženec a obrázek Buddhy. Jeho mladší bratr poslechl. Pak přišla Ramova sestra a naléhala aby okamžitě šel domů. Protože viděla jak vyčerpaný vypadal z nemoci kterou přechodil, s pláčem jej prosila aby s ní šel domů. Ram ji řekl ať přestane plakat, a ona odešla domů.

5. Zahájení meditace

Poté se zdálo že Ram, který už seděl v meditační pozici, přešel do meditačního transu. Začal se sám sebe ptát otázky, a nahlas je zodpovídal.

První místo v džungli kde Ram zahájil svou meditaci

Rodina se obávala že je nemocný anebo blázen. Když se jej dotkl jeho starší bratr, celé tělo Rama bylo najednou extrémně horké a zčervenalo. "Prosím nechtě mě na pokoji, jinak jeden z nás může umřít." Ram řekl. "Když mě někdo vyruší, anebo se dotkne mých věcí o půlnoci, budu muset meditovat 20 let, ale když všechno jde dobře, budu meditovat 6 let."

Poté Ram, ve stopách se svých bratrem, a ve větší dálce vesničany, se vydal do džungle hledat lepší místo pro meditaci. Jeho rodiče trvali na tom aby si vzal sebou nějaké jídlo a vodu. V 11 hodin 18-ho května 2005 pak nakonec našel místo kde bude meditovat. Byl to právě den, kdy ve vesnici Ratanpur lidé slavili Buddha Džajanti (Vesak). Poté co obětoval 10 druhů ovoce před obrázkem Buddhy, usedl pod stromem pípal.

První "meditační" strom

Asi 30 vesničanů vidělo kde Ram meditoval, a nechali tam více než tisíc rupií, jak bylo zvykem v den narození Buddhy (Buddha Džajanti). V tuto noc, ve 12 hodin přišlo několik vtipálků, aby vyrušili Rama v meditaci a ukradli tyto peníze. Nakonec se kvůli těmto penězům mezi sebou pohádali, a jeden druhého obviňovali před ostatními vesničany. Poté co se přiznali co udělali, prosili Rama aby jim odpustil.

Po těchto událostech, 24-ho května 2005 Ram opustil své první meditační místo a posunul se na sever. V této době dal svému druhému staršímu bratrovi 6 listů pípalu a žádal jej aby je držel v oleji. Řekl mu, že do té doby co jeho rodina bude držet tyto listy, všechno se dobře vyvine. Někteří příbuzní plakali když odešel.

Six Pipal Leaves In The Oil

A znovu, vesničané měli starosti, kde asi Ram je, a později odpoledne jej na jeho novém meditačním místě zahlédl pastevec z vesnice. Vesničané poslali jeho příbuzné, aby ho odnesli sebou domů. Ale Ram odmítl, a místo toho se přesunul zase pod jiný pípal, na východ odtud.

Druhý strom

Ram řekl své rodině, že musí za každou cenu pokračovat v meditaci. Nakreslil kolem svého meditačního místa kruh, podle kterého vesničané a příbuzní postavili kolem něj plot. Kolem Rama se zhromážďovalo stále více vesničanů, takže Ram nařídil aby se vystavěla bouda a zakryla ze všech stran neprůsvitnými fóliemi, kde pak zůstal 15 dnů. Poté řekl "Podařilo se mi získat trochu energie, takže teď bych mohl meditovat venku pod stromem."

Ve vesnici bylo velké sucho. Ram vesničanům řekl aby se modlili k jednomu hadímu božstvu, a po 5 dnech začalo pršet. V 75-tý den své meditace otevřel své oči a poprosil svého bratra aby mu říkal “Óm Namó Guru Buddha Gyáni”. Vrátil se ke své meditaci. Od toho dne mu říkali “Óm Namó Guru Buddha Gjáni” (Pocta tomu kdo zná Buddhu).

Óm Namó Guru Buddha Gyáni

27. prosince 2010  
18-ho srpna 2005 Ram k sobě přivolal své přátele, kteří byli lamy. Ptali se jej, jak je to možné že přežívá bez vody. Odpověděl, že z každé strany jej ochraňuje jedno hadí božstvo. V ten den Ram také vyměnil své oblečení a začal nosit bílé roucho, kterému se říká Ngag.

Tapasvi

6. Uštknutí hadem a zázraky

6-ho listopadu roku 2005 Paldena Dordžeho uštknul had, a do těla se mu dostal hadí jed. Ram vypotil více než dva litry vody, zatímco pokračoval v meditaci, a tak přemohl účinek jedu. Následovníci Rama věří že v ten den dosáhl osvícení, protože právě Bódhisattva má schopnost přežít připoutaný ke stromu, zemi anebo kameni, strávit hadí jed, nebýt ovlivněn větrem, a rozumět řeči všech živých bytostí.

Nepalese Tapasvi

8-ho listopadu 2005 Ram lidem řekl, že neměl energii Buddhy, a požádal je, aby o něm nezveřejňovali že je inkarnací Buddhy.

"Nechte mě v pokoji, a bude brzy pokoj i v zemi." řekl Ram. Přesto davy jen rostli, lidé odříkávali modlitby a také rozložili obchodní stánky, podle Radia HBC 94 FM, které místo navštívilo 10-ho prosince 2005. davy se drželi ve vzdálenosti 50-ti metrů. Všichni očití svědkové tvrdili, že Ram nejedl, nepil a nevyprázdňoval se. Pouze seděl a meditoval pod stromem pípal. Počet zaraženích zvědavců stále rostl.

7. Odchod do kraje Bara

Strom pípal, kde Bomdžon meditoval deset měsíců

Po asi deseti měsících meditace Ram 11-ho března 2006 zmizel. Nikomu nic nevysvětloval, a někteří si mysleli že byl unesen. Jeho následovníci teoretizovali, že se uchýlil hlouběji do lesa, aby našel tišší místo pro meditaci.

Bomdžon zanechal své staré šaty 40 m jižně od meditačního místa

Poté co se eliminovala možnost zločinu, policie je přestala hledat. Vládní autority, v obavě od praní peněz, zamrazili účet vesnické komise, která organizovala davy návštěvníků, avšak se nenašel žádný důkaz o tomto nebezpečí. Na tomto účtu se nasbíralo více než 600 tisíc rupií (7950 USD).

19-ho března skupina Ramových následovníků se s ním setkala 2 míle (3 kilometry) jihozápadně od meditačního místa. Říkali že s ním mluvili třicet minut, za kterých Ram řekl "Není tady klidu", a že se vrátí za 6 let, což bude v roce 2011 anebo 2012. Svým rodičům vzkazoval, ať o něj nemají strach.


25-ho prosince 2006 na meditujícího Rama narazili vesničané. Měl u sebe meč pro sebeobranu v džungli, připomínajíc reportérům že "Také Gautama Buddha se musel bránit", a tvrdil, že nic nejedl jen nějaké byliny.

Ram zopakoval své předsevzetí meditovat 6 let, a řekl, že dovolí lidem aby k němu chodili a dívali se na něj, pokud dodrží určitou vzdálenost a nebudou jej vyrušovat. Když jej jeden z reportérů upozornil, že poutníci, kteří budou přicházet na jeho meditační místo, budou mu také chtít darovat peníze, Ram požádal aby tyto dary nebyli zneužity a nebyli použity na komerční účely. Přišla nová vlna návštěvníků, a modlila se u jeho nového meditačního sídla. 8-ho března 2007 opustil kraj Bara, aby znovu našel tišší meditační místo.

8. Meditace v podzemní kobce

Meditace v podzemní kobce

26-ho května 2007, policejní inspektor Rameshwar Yadav z Krajské policie Post Nidžgadh našel Bomdžona uvnitř bunkru, který měl sedm metrů čtverečných. Poté co se rozneslo že Ram Bomdžon medituje v podzemní kobce, policejní tým pod Yadavovým vedením navštívilo místo. „Měl čistou tvář a pečlivě učesané vlasy,“ řekl Yadav.

Meditace v podzemní kobce

Podle něj byla kobka vycementována ze všech stran a pokryta střechou z obkladaček. Indra Lama, místní lama který byl pověřen aby se o Rama staral od začátku jeho intenzivní meditace, řekl, že kobka byla vystavěna na žádost Rama Bomdžona. „Poté co nám Ram dal minulý týden audienci, projevil svou touhu meditovat v podzemí, takže jsme mu kobku vybudovali,“ řekl.

9. Kázání v džungli Halkhoriya

Palden Dorje Devotees

2-ho srpna 2007 Ram Bomdžon oslovil velký dav v džungli Halkhoriya, v kraji Bara v Jižním Nepálu. Setkání bylo organizováno Komisí Namo Buddha Tapoban (Namo Buddha Tapoban Committee), která je zasvěcena starostlivosti o Bomdžona.

Queue

Zpráva o prvním kázání byla oznámena v lokální FM radiostanici, a Komise také pozvala lidi telefonicky. Seskupilo se asi tři tisíce lidí aby poslechlo Bomdžona. O události se natočila video nahrávka. Podle bloggera Upendra Lamichhane, který napsal o setkání článek a nafotil několik obrázků, vzkazem Rama Bomdžona bylo následující: „Jediný způsob jak tento národ zachránit, je přes duchovnost.“

Giving A Message

Text kázání:

11. Inedia (nepřijímání stravy a vody)

Běžná lidská bytost která by přestala pít, zemřela by dehydratací za 3-4 dny. Podle Guinessovi knihy rekordů nejdelší doba co lidská bytost vydržela bez vody bylo 18 dnů. Avšak, zdá se, že Ram Bomdžon nepřerušuje svou meditaci aby jedl anebo pil.

Ram Bahadur Bomdzon — Tapasvi

Rama Bomdžona lidé viděli neopouštět své místo pod stromem celý den, ale mezi pátou večer a pátou ráno jej nikdo nemohl vidět, za tu dobu byl postaven kryt. Mnoho lidí spekulovalo že v tuto dobu právě jedl a pil.

Někteří následovníci si myslí, že diskuze o inedii je zde irelevantní, a že schopnost sedět den co den nehybně a ve stejné pozici, bez ovlivnění extrémním počasím, ať je to chladná zima anebo období monsunu, je už samo o sebe zarážející. Např. když Rama Bomdžona navštívil americký spisovatel John Saunders, a pozoroval jej přes jednu celou noc, silně na něj zapůsobila jeho perfektně klidná pozice, a to i přes noční klima, které se mnohem lépe oblečenému spisovatelovi zdálo být až nesnesitelně chladné.

Ram Bomjan Chorten

V prosinci 2005, Ram Bomdžon byl 48 hodin důkladně sledován devítičlennou vládní komisí, kterou vedl Gundjaman Lama, která jej po celou dobu neviděla přijímat žádnou vodu anebo jídlo. Tento test byl také natočen na video. I když neměli povolení přiblížit se na více než 3 metry, anebo vyšetřit jeho známky života. Nepálská vláda pak plánovala provést ještě důkladnější vědeckou studii, ale tento plán se neuskutečnil.

Chlapec s božskými schopnostmi

V roce 2007 vytvořilo Discovery Channel dokument, který nazvalo "Chlapec s božskými schopnostmi". Při jejich prvním pokusu, trvajícím 4 dny, filmový štáb byl požádán aby zůstal za hlídaným plotem z ostnatého drátu. Infračervená kapacita jejich kamery nebyla schopna vnímat tělo Rama pod stromem, kde seděl v době jejich čtyřdenního natáčení. Při druhém pokusu, o několik týdnů později, však filmový štáb už byl úspěšný, a natáčel Rama 96 hodin non-stop, ve dne a v noci. Za celou tuto dobu nesnědl žádné jídlo a nepil vodu. Podle vědců kteří v dokumentu mluví, běžný člověk by po 4 dnech bez přijímání tekutin zemřel na ledvinovou nedostatečnost. Chlapec však neprojevil žádný znak dehydratace. Když filmový štáb zkontroloval okolí Ramova meditačního stromu, nenašel tam žádné zásoby jídla anebo vodovodné trubky.

12. Znovuobjevení v džungli u Ratanpur

November 10, 2008

10-ho listopadu 2008 se Ram Bomdžon znovu objevil v opuštěné džungli Ratanpur, 150 km (95 mil) jihovýchodně od Káthmándú, v blízkosti Nidžgathu, a mluvil se skupinou svých oddaných. Jeho vlasy vyrostli až k ramenům a byl zabalen do bílého roucha.

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.