Maitriya Poruka nakon završene Tapasije 20 Maja 2011

20. мај 2011. 211

Neka se večno Nebo spusti na Zemlju upijajući Samsaru unutar praznog polja apsolutnih mogućnosti (shunyata) i oslobođenja (moksha).

Kao što mesec obasjava sve velikom blistavom svetlošću, neka na isti način svet bude obavijen verom.

Kao što su sjajni blistavi zraci sunca neka i svet tako bude obasjan savršenom mudrošću.

Kao što školjka proizvodi zvuk, neka isto tako svet odzvanja Darmom.

Poput vlasnika Dorđe (vajradara), neka svet bude nepopustljiv u Ljubavi duše (soul), Vrhovne duše (Paratma), i ne-sobstva (anatma).

Kao što lotos sa osam latica nosi miris Božanskog sećanja, neka svet bude obavijen moralom, mudrošću i meditacijom.

Klanjam se Gospodu Maitreji i sledbenicima svih religija.

Šest godina meditacije je ostvareno da bi pronašao naš najčistiji put za mir u svetu i oslobođenje svih živih bića.

Danas je veoma povoljan trenutak, ali je bilo izuzetno teško dostići ovaj blagosloveni dan.

U ovom Dobu Kali svet je u zamci samsarinog točka i promenio se u svet koji besciljno luta.

Ja budim Zemlju, koja je pala pod uticaj okolnosti ovog vremena, sa Maitrija Natovim (Gospodovim) osećanjima Ljubavi i Samilosti.

Ova činjenica je neshvatljiva svetu.

Dolazak Gospoda Maitreje u ovaj svet desio se četiri puta.

Ali On je otišao, ostavljajući samo svoj glas ovom svetu.

Pre trideset pet hiljada godina, bilo je na hiljade bodhisatvi, koji su zbog svog poštenja, mudrosti i veština u meditaciji, mogli da postanu Arhante (Svetci koji su dostigli određene nivoe prosvjetljenja).

Hiljadu godina kasnije dve sestre su rođene.

Tada je starija sestra uzela oblik Bodisatve.

Mlađa sestra je postigla Nadprirodno Savršenstvo u nameri da uništi Samsaru.

Imena te dve sestre su Bodi Šravan i Mohima.

Potom se u Sakja Klanu rodio Sidarta Gautama Buda usled rezultata predhodne meditacije.

Sidarta Gautama Buda, u potrazi za meditacijom iz prošlosti, napušta dom, kako bi se ponovo usredsredio.

Nastavljajući predhodnu meditaciju (meditaciju sećanja na prošlost i predhodne živote); dostigavši Purva Gjan Sidi (savršenstvo u mudrosti znanja prošlih života), On u ovom svetu ponovo uspostavlja sistem morala, uvida i Samadija.

U vreme dostizanja konačne Nirvane, bivajući uronjen u Samadi, desio se direktan susret (darshan) sa Gospodom Maitrijom.

Pre dvije hiljade godina, ja sam bio na ovoj Zemlji. I bio sam sam u meditaciji.

U tom stanju meditacije, desio se ekstremno varvarski čin u kome sam bio ubijen.

Nakon 75 dana spoznao sam da sam mrtav.

Kako bi se svet oslobodio, ostao sam lutajući u tom stanju svesti 2000 godina, što je bilo veoma bolno.

Odjednom se čuo zvuk grmljavine, i ja sam dobio mogućnost rođenja kroz utrobu moje majke.

"Ubrzo nakon rođenja, otići ćeš u meditaciju."

Ta vrsta misli je preplavila moju podsvesnu memoriju.

Svet (moj cilj) i dodir Ljubavi, koji su pali u zaborav u utrobi majke, su se ponovo vratili u sećanje nakon šest ili sedam godina.

Jednoga dana, jedna velika osoba (div), odevena u belu odoru, održala mi je besedu.

Dan za danom, razotkrivane su pojedinisti vezane za meditaciju iz prošlosti.

U to vreme, između osme i devete godine, pojavila se jedna čudesna vizija.

Na maloj udaljenosti od sela Ratanpur porodica Taru je donela mrtvo telo na kremaciju.

U to vreme sam se igrao zajedno sa prijateljima.

Iznenada, uhvatio sam prizor plamteće pogrebne vatre.

To je bila vizija blistavog zraka svetlosti, koji je izgledao kao da para nebo.

To jarko svetlo je bilo zelene i žute boje.

Od tog dana, bio sam u mogućnosti, dan za danom, sve više da se prisećam mudrosti iz prošlosti .

Zbog tog blistavog zraka svetlosti koji je dolazio iz pogrebne vatre, bilo mi je sve jasnije da ljudi mogu dostići oslobođenje, čak i nakon smrti.

Nakon toga, sećanje na prošle meditacije se ponovo vratilo.

Zbog pojave te blistave svetlosti, bilo je neophodno pronaći mesto na kojem mogu biti sam kako bi se opustio i koncentrisao.

Prisećajući se predhodne meditacije, počev od sedme čakre, dostigavši Brama Čakru, uništavajući pri tome nečistoće i iluzije, nevidljivi snop zraka je ušao u moje telo.

U tom stanju, postižući jedinstvo sa vodom, vazduhom, nebom, zemljom i suncem bio sam u stanju samoodržanja kroz meditaciju.

U to vreme funkcije tela su se usporile i mogao sam da uđem u hibernaciju.

Boraveći u istoj asani deset meseci, zbog hladnoće Zemlje, olujnih kišnih oblaka, maglovitog hladnog vremena, tkanina na mom telu se istanjila.

Kada sam pogledao pozadi, video sam da su termiti pojeli moju odeću.

Hteo sam da pomerim telo. Celo telo je bilo ukočeno i nije moglo da oseti ni glad, ni toplotu ni hladnoću. Moja usredsređena praksa pročišćenja energije (Tapasya ćarja) ostala je obavijena velom neverice od strane celog sveta.

Ovu moju dnevnu rutinu svet je teško prihvatao.

Čak i danas vidim da ima puno skeptika.

Onaj koji je dostigao razumevanje unutrašnje Maitrije, može biti optimističan, preplavljen istinoljubivošću.

Oni koji su formirali pogrešna stanja svijesti, praktikuju iskupljenje, preplavljeni pesimizmom.

U potrazi za Kosmičkim Telom Velikog Vozila (Mahajana Darma Kaja), ako se ne održe moje telesne funkcije, kakvu onda poruku mogu dati Svetu?

I dok sam bio fokusiran u meditaciji na mudrost koju sam dobio za dobrobit ovog sveta, u večernjim satima sa neba se čuo glas koji je rekao:

"Hej Tapasvi Muni, umrećeš, probudi se, probudi se, probudi se!" činilo se da glas kaže.

U tom trenutku, bio sam licem u lice sa Božanskim pogledom blagoslovljenoga, dva oka su sijala zelenim i žutim svetlom.

To svetlo je ušlo u telo ispoljavajući moć vatre.

Nakon toga, nekolicina nezadovoljni ljudi spremila se da napadne to iznureno telo.

Prisećane iznurenog tijela se promenilo.

Krećući se ka jugu, od prvog mesta za praktikovanje mog procesa, kako bih pronašao mesto gdje mogu biti sam, prisetio sam se starih članova komiteta.

Da ne bih zadavao brigu nikome, od jutra sam sedeo ispod payer drveta.

U osam, devet ujutru, uz zvuke koraka, grupa od 7 ljudi je stigla da se susretne u usamljenoj šumi, sa srcima okupanim verom i predanošcu i očima punim suzama.

Ovih sedam osoba su bili sledbenici Darme u prošlim životima.

Sa srcima okupanim u veri i predanosti i suzama u očima, sedam ljudi je izgovorilo:" Šta smo loše napravili?", tako pokazujući osećanja Maitrija (ljubavi) i saosećanja.

Ostavljajući sve ovo iza sebe, nakon što su oni shvatili objašnjenje, otišao sam tražeći svoj sopstveni put.

Odatle sam, narednih devet dana, nastavio dalje dugo putovanje, u budnoj meditaciji.

Prešao sam otvoreni klanac u džungli gdje je bilo puno slonova, tigrova, jelena, antilopa, leoparda, zečeva, medveda, divljih konja, majmuna, paunova i drugih bića, ptica, biljaka (stabala).

U Ćitvanu postoji reka u kojoj po sredini teče jaka struja.

Prešao sam tu reku tokom noći i krenuo prema jugu u stanju meditacije:" Hej detinjasti mudrače (Bal Muni), ako ne budeš pazio na svoje telo, uskoro nećeš postojati da propovedaš, onda će razvoj Darme biti izgubljen." Čuvši taj Božanski glas, nastavio sam ponovo u pravcu Halkoriye.

Nakon što sam stigo u Halkoriju, već sam bio rekao da me narednih šest godina niko ne traži, i bez stida našao sam odar (malo sklonište taman toliko da se sakrije telo, gde su se obično sakrivale životinje za vreme kiše) na brdu severoistočno od Halkorije.

Pošto sam tri meseca proveo u pećini bez vode vazduha ili sunčeve toplote, pojavio se lovac u potrazi za životinjama.

Ugledao je pećinu.

Jadni je lovac, u svojoj pohlepi za životinjskim mesom stajao napolju.

"Ko je tamo, čovjek ili životinja?" tri puta je povikao. Onda sam Ja podigao moju ruku iz pećine i takođe pokazao glavu.

Jadni lovac željan i pohlepan za mesom životinja, je ustao.

Za sreću i dobrobit sveta, za Džunglu, za očuvanje biljaka, takođe i za lovca, ja radim Maitreja Meditaciju (Dhyan).

Boraveći u podnožju drveta želja Halkorije, Banjanovog drveta i ispod Sinduli drveta u Bagđoru, dušom, telom i govorom usmeren da vidim Samsaru sveta, hiljade otkrovenja (Daršana), raznoraznih osjećaja (Bave), otkrovenje mudrosti (Gjane) i otkrovenje meditacije (djan), ispod drveta želja Halkorije u predivnoj džungli Bagđor, dobio sam realizaciju svetovnog ciklusa postojanja i radosne uvide u različite aspekte (nana asana) Darme.

Tada, boraveći u ovom iznurenom telu, pred naletima vetra koji su divljali u toj samotnoj noći ispunjenoj tamnim oblacima u Halkoriji, savršeno utemeljen između duše (Atme) i Nadduše (Paramatma), sam video licem u lice (Daršan ) samog Maitrija Nata.

Direktnu objavu čiji sam svedok bio i Njegove besede, ne mogu još uvek biti saopštene ovom svetu na Zemlji.

U mudrosti prosvetljenja manifestovani, tako da svi imamo ista tela sastavljena od pet elemenata...

...kao i uranjanje u osećanja Ljubavi (Maitri Bavana) da se celi svet ujedini u istim osećanjima za planetu Zemlju, kako bi se svetovni ciklus postoljanja preobratio u Ljubav i Saosećanje (Maitrija i Karuna ), ovo je želja.

Kroz zemaljski pogled na dušu, telo i govor, šireći svetom Velike Molitve za Mir u Svetu i blagostanje svih živih bića i očuvanje bilja, ja ću davati istinsko razumevanje (satyagyan) celokupnog univerzuma kroz poštovanje moralnosti i mudrosti (pragja) dobijene u meditaciji (samadhi).

Savršeno prosvetljenje (Samyuk Sambody) se dostiže kroz mudrost (Gyan), moralnost (sheel) i meditativno stanje (smadhi).

Ako osoba samo teži za materijalnim zadovoljstvom i konforom, Put Oslobođenja (mukti) u ljudskom životu ne može biti dostignut.

Sledeći moral i principe koji su dati, osoba može biti oslobođena od svetovnog materijalizma kao i od kruga rađanja i smrti.

I, kada se u ime religije pokazuju duhovna obilja (riddi), izvode čuda, to je u suprotnosti sa principima Darme.

Pravilo Darme je da oslobodi, od patnji Samsare, ona bića koja to nisu u stanju da urade sama; tako što će im se pokazati koji je put oslobođenja, to je princip Darme.

Ostavljanje patnje, straha i terora, praktikovanje prosvetljenja, Božansko viđenje, izuzetno čista znanja koja prevazilaze um, veliko saosećanje i prosvetljeni um su razotkrivanje polja beskrajnih mogućnosti.

Raditi za dobrobit osećajućih živih bića sveta, živeti posvećeno...

Gde god samadi uzme oblik, tu je Darma.

Ko god u ovom svetu dostigne svest Istinskog Maitreje (Ljubaznosti i Dobrote)

ko god , postaje ujedinjen sa Vrhovnom Dušom (Paramatmom), pije elixir samadija...

ko god, dopre sve do unutarnije duše (antaratma) poseduje snagu i svetlost mudrosti Maitrije...

...taj otvara zemaljska vrata Maitreja Natovog razumevanja u Ljubavi i osećaju za svet (Samsara).

Tamo je direktna pojava Istinskog Bića (Purush), Velikog Bića (Maha Purush) i Buda bića (budhha purush)

Gde god da se nalazi večno postojanje (Bog) svih ljudskih života, tamo je i Dharma, savšenstvo ljudskog života.

Savršenstvo Darme, je Shunyata (praznina/čistota od materije).

Susretanje sa osećajem Shunyata, je prosvetljenje (Budhhatva).

Shunyata i Buddhatva su bezoblične i nemanifestovane;

jače su od stene sećanja na telesna zadovoljstva.

Unutar mudrosti budhahood/prosvetljenja (buddhattva), je mir, praprincip, dostizanje oslobođenja za celi svet.

"Neka bude tako", "to može biti"

Neka svi budu smireni/uspešni/srećni

Next Speech 

Video

Hvala! Vaš prevod je poslat.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.