Mahasambodhi Dharmasangha’s Message In Sindhuli Of September 10, 2012

10. септембар 2012. 49

Novosti

Poruka Maha Sambodi Darma Sange u Sinduliju 10. Septembra 2012

1. Sledeći Istinsku Darmu i Gurua u današnje vreme, sve pobožne duše koje su prisutne i odsutne iz ovog sveta postaju Maitri Mangalam (pune ljubavi i mira...

Hvala! Vaš prevod je poslat.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.