Mahasambodhi Dharmasangha’s Message In Sindhuli Of September 10, 2012

10 września 2012 33

Wydarzenia

Wiadomość od Mahasambodhi Dharmasangha z 10 września 2012 r.

1.Podążając w bieżącym czasie za Prawdziwą Dharmą i Guru, czyniąc wszystkie, obecne tu i nieobecne, zasłużone dusze miłościwie spokojnymi (Maitri Mangalam...

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.