Poruka Maha Sambodi Darma Sange u Sinduliju 10. Septembra 2012

1. Sledeći Istinsku Darmu i Gurua u današnje vreme, sve pobožne duše koje su prisutne i odsutne iz ovog sveta postaju Maitri Mangalam (pune ljubavi i mira...

Paramatma Gurus

27. јун 2012.

Birthday Speech (2012)

11. април 2012.

Govor za dan pojave (2012)

1. Blagosiljaući sve Sange i sledbenike sa Ljubavlju i Dobrotom, današnja Yuga (doba) nije samo vrema za slavljenja, već je vreme koje donosi Put Slobode...

Završni Govor na Puđi za Mir u Svetu 26. Marta 2012

1. Neka svi Sange [1] okupljeni na Puđi [3] Ljubavi i Mira u Svetu održe disciplinu Darme [2] i pokažu jedinstvenost svetu, ujedinjujući sva osećajuća...

Uvodni Govor na Puji za Mir u Svetu 21. Marta 2012

Dharma Sangha Namo Bodhi Shravan Guru Sanghaya Namo Maitri Sarva Dharma Sanghaya 1. Donosim poruku večne Darme [1] Zemlji, nakon brojnih Yuga...

Poruka Maha Sambodhi Dharma Sanghe od 28. Januara 2012

1. Guru, koji prihvata sve angažovane članove društva (Sange), službenike i okupljene učenike u Bodi Sravan Darma Sangi i koji uzima utočište u ovoj Istini...

Hvala! Vaš prevod je poslat.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.