Sastanak održan između Maha Sambodi Darma Sanga Guru Tapasvi Bomjana i Premijera Nepala Sušil Koirale

Sastanak održan između Maha Sambodi Darma Sanga Gurua Tapasvi Bomđana i Premijera Nepala Sušil Koirale. Danas, 22. Oktobra 2014 godine održan je sastanak...

Februar 22-27, 2014, Lamjung Maitri Puđa za Mir u Svetu

Iz sela Kudi, u podnožju Himalaja, pogled doseže direktno do snegom pokrivenog vrha Manasuli, visokog 8163 metra nadmorske visine, stvarajući iluziju da...

Poruka Maitriya Guru Maha Sambodhi Dharma Sanghe u Lamjungu 22. Februara 2014

Dharma Sangha Bodhi Shravan Guru Sanghaya Namo Maitri Sarva Dharma Sanghaya 1. Sledeći Velike Maitri Marga Gurue, putem koji se zove Guru Marga...

Poruka Mahasambodhi Dharmasangha Gurua u Citvanu 8. Juna 2013 godine

Dharma Sangha Bodhi Shravan Guru Sanghaya Namo Maitri Sarva Dharma Sanghaya 1. Sjedinjen sa Istinskom Darmom, Guruom i Putem; neka svet shvati...

Pitanja i odgovori sa sastanka održanog 14. Aprila 2013 u Patarkotu

1. Da li postoji bilo šta pozitivno u egu? To je adarma (ne Darma), hajde da razgovaramo o Ljubavi. 2. Kada me Guru pogleda, osećam da Guru želi...

Poruka Gurua Maha Sambhodi Dharma Sanghe u Patarkotu 9. Aprila. 2013

Dharma Sangha Bodhi Shravan Guru Sanghaya Namo Maitri Sarva Dharma Sangghaya 1. Sledeći Maha Maitri Margu (Velikog Puta Ljubavi), počev od Marga...

Poruka Maha Sambodi Darma Sange u Sinduliju 10. Septembra 2012

1. Sledeći Istinsku Darmu i Gurua u današnje vreme, sve pobožne duše koje su prisutne i odsutne iz ovog sveta postaju Maitri Mangalam (pune ljubavi i mira...

Govor za dan pojave (2012)

1. Blagosiljaući sve Sange i sledbenike sa Ljubavlju i Dobrotom, današnja Yuga (doba) nije samo vrema za slavljenja, već je vreme koje donosi Put Slobode...

Završni Govor na Puđi za Mir u Svetu 26. Marta 2012

1. Neka svi Sange [1] okupljeni na Puđi [3] Ljubavi i Mira u Svetu održe disciplinu Darme [2] i pokažu jedinstvenost svetu, ujedinjujući sva osećajuća...

Uvodni Govor na Puji za Mir u Svetu 21. Marta 2012

Dharma Sangha Namo Bodhi Shravan Guru Sanghaya Namo Maitri Sarva Dharma Sanghaya 1. Donosim poruku večne Darme [1] Zemlji, nakon brojnih Yuga...

Hvala! Vaš prevod je poslat.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.