World Peace Maitri Puja 2019

Ngày 23 tháng 5 năm 2019 412

Tin tức

Lòng sùng kính tất cả các Guru

Chúng con xin đảnh lễ trước đôi chân hoa sen thần thánh của ngài Mahasambodhi Dharmasangha Guru toàn trí toàn thức và đáng kính nhất. Khuôn mẫu căn...

Ngôn ngữ Maitri được ban tặng.

Mở đầu cho Pháp hội Từ tâm vì Hòa bình thế giới lần thứ 14 nhân dịp lần thứ 14 kỷ niệm về quá trình hành thiền tapasya 6 năm của Guru từ ngày 16 tháng...
Hình ảnh

World Peace Maitri Puja 2019

Ngày 24 tháng 5 năm 2019

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.