Ngôn ngữ Maitri được ban tặng.

Ngày 24 tháng 5 năm 2019 227

Mở đầu cho Pháp hội Từ tâm vì Hòa bình thế giới lần thứ 14 nhân dịp lần thứ 14 kỷ niệm về quá trình hành thiền tapasya 6 năm của Guru từ ngày 16 tháng 5 năm 2005 đến ngày 16 tháng 5  năm 2011 nhằm thu được BodhiMarga darshan MaitriDharma để giải thoát cho tất cả chúng sinh đang sống, lần đầu tiên, ngôn ngữ Maitri được tiết lộ và dần dần truyền bá cho thế giới, bởi ngài  Maha Sambodhi Dharma Guru toàn trí toàn thức và  đáng kính, quá trình này bắt đầu bằng việc tụng kinh và tụng chú thờ cúng trước các Guru Paramatma

Quá trình này sẽ tiếp tục với các bài kinh cầu nguyện quan trọng khác và một cuốn từ điển ngôn ngữ bằng hệ thống chữ viết Maitri về các cuộc hội thoại cơ bản giữa người với người cũng như là giới thiệu về ngữ pháp và viết văn Maitreyan.

Đối với tất cả các tín đồ và sangha Nepal và trên khắp thế giới, nhận được điều này là món quà độc nhất vô nhị và chưa từng xảy ra và ở thời điểm có triển vọng nhất, đây là sự kiện quan trọng lớn lao trong lịch sử của BodhiMarga darshan MaitriDharma.

Sarva Maitri Mangalam
Videos

World Peace Maitri Puja 2019

Ngày 23 tháng 5 năm 2019
Hình ảnh

World Peace Maitri Puja 2019

Ngày 24 tháng 5 năm 2019

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.