Ngày 27 tháng 4 năm 2016 10

Tin tức

Kathmandhu chào đón những vị Tăng mới (Maatma Marga Gurus)

Hôm nay (ngày 27 tháng 4), hơn một trăm vị Tăng mới đã đến Kathmandhu sau khi hoàn thành khóa học 5 tuần chuyên sâu dưới sự dẫn dắt của ngài Mahasambodhi...

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.