27. април 2016. 6

Novosti

Katmandu Pozdravlja Nove Maatma Marga Gurue

Više od stotinu novih Maatma Marga Gurua je stiglo danas u Katmandu nakon završetka petonedeljnog intenzivnog treninga, pod nadzorom Maha Sambodi Darma...

Hvala! Vaš prevod je poslat.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.