New Maatma Marga Gurus

Ngày 19 tháng 4 năm 2016 41

Tin tức

Ra mắt những vị Tăng mới (Gurus Marga Maatma) nhân dịp năm mới

Todhkebari 5, Badegaun, Sindhupalchowk Trong năm thứ mười một của sự giúp đỡ không ngừng nghỉ của ngài Mahasambodhi Dharmasangha nhằm Giải phóng và Cứu...

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.