Mudra

Ngày 11 tháng 4 năm 2012 15

Tin tức

Diễn văn sinh nhật (2012)

1.Phước lành cho tất cả Tăng đoàn (Sangha) [1] và những người sùng tín với Lòng tốt Yêu thương, Thời kỳ (Yuga) hiện nay không chỉ là thời điểm cho lễ hội...
Videos

Birthday Speech (2012)

Ngày 11 tháng 4 năm 2012

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.