Birthday Speech (2012)

Ngày 11 tháng 4 năm 2012 49

Tin tức

Diễn văn sinh nhật (2012)

1.Phước lành cho tất cả Tăng đoàn (Sangha) [1] và những người sùng tín với Lòng tốt Yêu thương, Thời kỳ (Yuga) hiện nay không chỉ là thời điểm cho lễ hội...
Hình ảnh

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.