Vrhovna meditacija za mir na zemlji

Glavnu konferenciju za novinare organizovala je nepalska sangha Bodhi Shrawan Dharma Sangha u press klubu u Katmanduu 4. jula 2019. kako bi prenela jedinstvenu...

Hvala! Vaš prevod je poslat.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.