Speech Of Dharma Sangha 4th June 2011

Ngày 04 tháng 6 năm 2011 42

Tin tức

Diễn văn của ngài Dharma Sangha vào ngày 4 tháng 6 năm 2011

1. Cầu cho bầu trời vĩnh hằng thu được hình dạng của Trái đất, hấp thu Sansara vào tánh Không của thế tuyệt đối (shunyata) và tự do (moksha). 2. Như...

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.