Palden Dorje / Ram Bahadur Bomjan Inside Fire (Full Version)

Ngày 11 tháng 2 năm 2011 51

On January 19, 2006 Palden Dorje / Ram Bahadur Bomjan (presently known as Mahasambodhi Dharmasangha Guru) spontaneously combusted, burning off the clothes he has worn for nine months but leaving no scars.
Tin tức

Bài giảng của Đức Di Lặc (Maitriya Sandesh)

Nguyện cho bầu trời vĩnh hằng bao trùm các thể tướng của cõi lục đạo luân hồi được hấp thụ vào cảnh giới của tánh Không tuyệt đối (shunyata) và tự do buông...
Videos

Palden Dorje / Ram Bahadur Bomjan Inside Fire

Ngày 19 tháng 1 năm 2006

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.