Three-Day Peace Puja Celebrating Maatma Gurus, January 2019, Sindhuli

Ngày 18 tháng 1 năm 2019 35

Tin tức

Ba ngày Pháp hội kỉ niệm các Guru Maatma

Ba ngày Pháp hội Từ tâm và An lạc cho thế giới đã được tổ chức tại Trung tâm Chánh pháp Từ tâm ở Sindhuli để kỉ niệm sự kiện trên 200 nam và nữ Maatma...

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.