Ngày 21 tháng 1 năm 2019 6

Tin tức

Các Maatma Guru hoàn thành 3 tháng khổ hạnh

Đó là vào đầu nửa đêm ngày 16 tháng 1 khi khu rừng bao quanh khu vực Maitri linh thiêng ở Sindhuli bắt đầu khuấy động. Từng người một, tầm 200 Maatma Guru...

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.