Phiên hỏi đáp ngày 14 tháng 4 năm 2013 ở Patharkot

Ngày 14 tháng 4 năm 2013 73

1. Thưa Thầy, có điều tốt nào trong bản ngã không?

Đây là adharmic (phi Chánh pháp), hãy chỉ nói về Tình yêu thương.

2. Khi Thầy nhìn con, con cảm thấy rằng Thầy muốn nói điều gì đó với con, vậy điều đó là gì ạ?

Thầy nhìn bất cứ ai cũng như nhau và các cảm xúc có thể được phát sinh. Người đó cần kiểm soát đến những cảm xúc này.

3. Thưa thầy, có sự khác biệt nào giữa Bodhi Dharma và Sanatan Dharma do Haidakhan Babaji dạy?

Có nhiều Giáo Pháp (Dharma) đang tồn tại, phần lớn là những bí mật và hãy cứ nên để đó là những bí mật dành riêng cho ai đó, chúng không phải cho đại chúng. Chúng ta không nên nghĩ về quá khứ. Thời gian đã thay đổi, hiện tại là thời điểm của Maitri (Từ Bi) và hãy nên noi theo Những lời dạy Maitri.

4. Thưa Thầy, làm thế nào để cảm thấy nhiều sự sùng tín hơn đối với thầy?

Để ngày càng sùng tín nhiều như con muốn thì đó là do ở chính con. Maitriya luôn luôn trong trái tim con.

5. Thưa Thầy, Ở đây (ở Patharkot) hay đến tu viện thì tốt hơn?

Đó là lựa chọn của con, con chọn lựa con đường mà con muốn.
Tin tức

Hướng dẫn thực hành trên Con đường của những người tìm kiếm Sự Thật

Có một thế giới Chánh pháp được tạo ra một cách hoàn hảo cho trạng thái ý thức của loài người chúng ta, thế giới đó được gọi là Cõi Trái đất. Trong thế...

Diễn văn của Sanyasi Gurumarga Guru Topchen ở Kathmandu vào năm 2020

 Trong sự tôn kính vô tận, chúng con xin quỳ xuống trước đôi chân hoa sen cao quý của Guru tối cao, toàn trí toàn thức, đáng kính nhất, Mahasambodhi...

Nghĩa của từ Maitri và Bodhi Shrawan trong Bodhi Marga Darshan Maitri Dharma

बोधि श्रवण अर्थात सत्य तथा गुरु तत्वको बोध हुनु हो । अस्तित्वगत तत्वको पहिचान हुनु हो वा सर्व ज्ञानले  युक्त हुनु हो । Bodhi-Heeding nghĩa là...

Cám ơn! Bản dịch của bạn đã được gửi đi.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.