Wiadomość od Mahasambodhi Dharmasangha z 10 września 2012 r.

10 września 2012 / Updated on 3 lutego 2013 348


1.Podążając w bieżącym czasie za Prawdziwą Dharmą i Guru, czyniąc wszystkie, obecne tu i nieobecne, zasłużone dusze miłościwie spokojnymi (Maitri Mangalam); pozostając na tej wielkiej Ścieżce Miłującej Dobroci (Maitri Mardze) ku dobrobytowi i zesłaniu życia dla tego świata; z jaźnią, ciałem i mową pod świadectwem Guru, efektywnie ogłaszam Wieczną Dharmę.

2.Będąc Wiecznym Oddechem by rozpoznać Esencję (Tattwę), która jest bez rozkładu, śmierci i zniszczenia, trzeba mieć życiową praktykę, która wytrwale podejmuje tylko Dharmę.

3.Co więcej, słowo "Dharma" samo w sobie nie jest wystarczające.

4.Jak Dharma mogłaby być zdefiniowana jednym słowem, jeśli wszystkie wymiary/światy/uniwersa (Loka) zawarte są w Esencji (Tattwie) tej Dharmy!

5.Dharma nie jest żadnym faktem do zrozumienia, lecz prawdą do urzeczywistnienia.

6.Jeśli jest się w stanie ustanowić dobroć, współczucie, miłość i przyjaźń nie tylko między ludzkimi istotami, ale także w jedności z ruchomymi i nieruchomymi żyjącymi istotami tego świata, oraz z roślinnością; będąc w stanie pić nektar przyjaźni; będąc w stanie utrzymać rutynę swojego życia w niezrównanej miłującej dobroci; w efekcie po tym życiu (lub później w trakcie tego życia – tłumaczenie nie jest jeszcze całkowicie jasne) osiąga się Wolność i Wyzwolenie (Mukti i Mokszę).

7.Mordowanie istot, demonstrowanie cudotwórczej działalności, czynienie tantry-mantry (magii) w imię Dharmy jest jedynie sposobem do tymczasowego samolubnego spełnienia. Dharma jest tylko tym, co udziela czującym istotom Ścieżki wolności i wyzwolenia bez dyskryminacji podług przyczyny i skutku (karmy).

8.Od starożytnych czasów na Ziemi, ludzkie istoty dryfują w oceanie iluzji. Podejmując znaczące ludzkie życie[1], kontynuuje się wędrowanie po bezsensownych treściach i ścieżkach, umyślnie lub nieumyślnie poprzez kalpy (ery).

9.Błogosławione te święte dusze, które trzymają się Ścieżki Prawdy, będąc w schronieniu Guru. I również sam Guru ponad tysiącami poprzednich Buddów, przybył. pozostając pod Prawem Dharmy najwyższego z Guru.

10.W nadchodzących dniach będę pokazywał Nauki Guru i Dharmę, zawsze to robię.

11.W celu wykorzenienia karmy zgromadzonej pod wpływem zamiłowania do pragnień, wikłając się w niezliczone emocje; będąc pod Prawem Dharmy, trzeba podjąć Guru Ścieżkę (Guru Margę), czując cześć umysłu w niepodzielnej formie, nigdy nie odwracając się w najmniejszym stopniu.

12.Poświęcając przywiązanie, przezwyciężając mówienie "ja", "moje", chciwość i ego; tylko żyjąc życie z niezniszczalnym uczuciem dla wszystkich żyjących istot, ludzkie życie będzie pomyślne.

13.I wreszcie, jaki jest cel przyjścia na świat? Która esencja jest przedmiotem poszukiwań? Jakie ma się dla siebie obowiązki i Dharmę wobec całej egzystencji? Jaki jest związek między jaźnią (atmanem), nie-jaźnią (anatmanem) i najwyższą jaźnią (parmatmanem)?

14.Trzeba spędzić kalaczakrę (okres życia) na wewnętrznym poszukiwaniu nieograniczonego i trwałego, nie tylko chwilowego zmysłowego zaspokojeniai i materialnych więzi. Wreszcie, ustanawiając Jeden Byt, Jeden Świat, Jedną Dharmę i uczucie Miłującej Dobroci (Maitri) bez dyskryminacji, udekorowawszy świat dźwiękiem Dharmy, Guru będzie podróżował, zaspokajając nektarem Miłującej Dobroci (Maitri) niezliczone zakłopotane istoty tego świata, udzielając Przewodnictwa (Marga Darśan) w nadchodzącym czasie.

15.Guru jest prawdziwy, gdyż Guru jest w Dharmie. Po prostu rozprzestrzenianie Prawa Dharmy przez Guru zostało źle zrozumiane w materialnym świecie, mimo że jest czym jest, i jest prawdziwe.

16.Niech wszystkie istoty będą miłościwie spokojne.


______________________

Notki:

[1] Tatvarupi manushya cholaa ("znaczące ludzkie życie") – cholaa znaczy "ubranie" i zostało użyte by wskazać na ludzkie ciało. "Manav chola" znaczy więc ludzkie ciało.

 Prev Speech

Widео

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.