Camí guiat Maitri Dharma

Camí Guiat per a Cercadors de la Veritat

Anar a Directrius ↓

En aquest món dharma perfectament creat per el nostre estat humà de consciència anomenat el Reialme Terra, cada ànima pura de gran punya karmafruit ha tingut èxit en rebent una humana vida a través de l'amor de Paramatma Bhagawan. Amb aquest bonic regal de vida sobre el viatge d'alegria i tristesa, cadascú i tothom de nosaltres és obligat a treballar dur en la esgarrifosa arena atzarosa sobre el dharma-karma terreny de La Terra, guanyar punya dharma-karmafruit, o perdre aquella preciosa oportunitat cap a adhàrmiques males accions. El temps vital assignat que la nostra ànima ha obtingut per estar en aquest estat humà és un repte immens, perquè és només en l'estat de consciència humana que totes les nostres accions determinen si les nostres ànimes finalment ascendeixen o descendeixen, o possiblement s'esvaeixen totes juntes.

Des d'edats passades basada en la ubicació geogràfica, el temps, l'ètnia, l'estatus familiar i la societat, l'auto-identitat de cada ànima humana ha estat evolucionant des de la seva pròpia aparença, vestimenta, ornamentació, llenguatge i cultures, ritus i convencions, creença religiosa, costums i tradicions, etc. I les creences espirituals, religioses i socials o valors d'individus, famílies, societats, fins a nacions senceres, impacten naturalment el món, donant-li forma positivament o negativa. Fins i tot avui, hi ha encara diverses tradicions estranyes i peculiars que es poden trobar en societats humanes contemporànies d'aquest món divers i acolorit. Com que aquestes empremtes d'activitats humanes karma experimenten les seves miríades de modificacions al llarg de les edats a través de generacions de persones, famílies i societats individualment o col·lectiva, avui podem veure clarament que aquestes modificacions s'han preservat extensament en situacions corrents, on a través de llargues extensions de temps famílies, societats i nacions han desenvolupat lleialtats personals i comunals i constància cap a aquelles preservà pràctiques karma, imbuint-los amb confiança, respecte, fe, estima i honor. D'aquesta manera, cada individu humà en el món forma alguna mena d'auto-identitat, fent tot tipus de diferents karma activitats. Sobre La Terra en l'estat humà, l'ànima pura amb milers de particulars trets karma és nascuda en una família particular. I així és com el viatge de l'ànima en vida humana comença auspiciosament, i inexorablement es mou cap a la compleció en acord amb el fruit de les seves karma actes. Però, no és  inusual per els immensos canvis a través del temps des de continus desenvolupaments en economia, política, educació, entreteniment, comerç, ciència i tecnologia, recursos materials i el seu desplegament, per afectar les nostres tradicions espirituals i culturals adversament, directament o indirecta, i causar canvis en els nostres valors socials i espirituals.

Perquè els humans per natura són criatures qui sempre desitgen llibertat, nosaltres podem avui observar alguns grups en el món que s'inclinen cap a la transformació de les seves pràctiques espirituals, cultura i tradicions quan ells arriben al punt de desitjar guanyar alliberament de centúries de lligams conductuals per viure la vida en la seva pròpia manera, mentre altres grups són durs al treball protegint i mantenint les seves tradicions culturals ancestrals mentre convencent les seves gents de seguir acordadament. Els Humans en el món són tant enfeinats que alguns ho troben extremadament dur de pensar més enllà dels plans immediats per als seus escollits esforços. Per exemple, des de mecànicament despertar aviat al matí fins a dormir al vespre, les ànimes humanes no són satisfetes. No importa quant fa la gent, no importa quant treballen, sempre hi ha més per a fer. I per als treballadors involucrats en treball assalariat d'oficina o comerç, tenint la ment ocupada amb assumptes importants des de l'oficina, portant aquestes preocupacions a la llar, així és de fet impossible per a nosaltres viure la vida personal que desitgem. A més, tots els humans persistint cap a alguna meta o altre en diverses esferes d'esforç, treballen diàriament en aquesta lluita. I mentre nosaltres treballem així de dur amb tremenda dedicació sobre el karma camp de batalla lligat a terra des de la infància, a través de la joventut i edat adulta i més enllà, no ens adonem que la vida ens ha passat.

Tant si practicant bé o karma accions perjudicials, passem els nostres dies i nits anant darrere metes mundanes, darrere de comfort físic temporal, riqueses, béns, plaers, nom i fama, poder, posició i prestigi, tot atributs fugaços físics, externs. Per assolir aquests resultats amb les nostres karma accions positives o negatives, nosaltres individus humans ens aferrem als nostres desitjos, utilitzem la nostra desenvolupada perícia o habilitats, i aconseguim èxit o fracàs en acordança amb el nostre intel·lecte, lluita, treball dur, enllaç, paciència, disciplina, enteniment, etc. En aquest marc mental, aquells de nosaltres aconseguint èxit seguim per aconseguir-ne una mica més, però quan fallem, podem perdre el nostre sentit d'equilibri i rondar sense propòsit vital. No aconseguint el que havíem planificat, dit o pensat, esdevenim desencantats amb la vida, ens sentim derrotats, deixem d'intentar, i caiem en pràctiques karma perjudicials a través d'enfonsar-nos en gran ansietat i inútil desesperació. Com a resultat de tal angoixa espiritual, no dubtarem a destruir les nostres pròpies ànimes tot cometent suïcidi o arruïnant la resta de les nostres vides en addiccions, males companyies o desordres mentals. Però no importa qui fa quin karma treball en vida, tots acabem al mateix punt de trànsit on la nostra situació és la mateixa. Que és, tots hem de partir un dia, deixant enrere totes les nostres pertinences. Què poden les ànimes deixant el cos emportar-se excepte la nostra punya de karmafruit o pap de males accions? Totes les nostres vides, hem estat lluitant tant sincerament i tant dur, en realitat, per només aquest resultat.

Sense dubte doncs, de totes les karma accions que nosaltres podem fer mentre som en aquesta forma humana, amb diferència el més gran guany que podem assolir i preservar per sempre, és la font de la vida mateixa: dharma. On hi ha dharma, hi ha Paramatma Bhagawan, Creació, Sol, Lluna, Guru, Terra, la nostra Ànima; i la vida humana és possible. Llavors i només llavors podem com a humans practicar qualsevol i totes les karma accions i actes. Però on no hi ha dharma, res existeix. Aquesta és la veritat més bàsica. Perquè és a través de dharma solament que totes les essències vivents són creades. En dharma solament, qualsevol ànima pot obtenir tots els elements vivents que necessita. Tant si està produint accions karma bones o dolentes, guanyant mukti-moksha transcendència, o desconcert d'estats infernals, tota la responsabilitat per els resultats finals roman solament en cada ànima.

Tothom sap que els éssers humans són criatures amb cervells de capacitat excepcional i intel·ligència. És impossible trobar cap altra criatura d'atributs comparables. Pensem sobre això. Si els éssers humans no haguessin existit en aquest Reialme Terra, llavors clarament, aquest món humà no hauria tingut justificació o significat en absolut. De fet, no obstant, aquest particular Reialme Terra o aquest estat de consciència humana han sigut creats especialment per l'existència i manteniment dels éssers humans. Aquesta és la veritat universal. Un reialme extremadament complex i refinat fou fet específicament per l'elevació i transcendència de la nostra ànima molt humana. Des d'aquesta perspectiva, mirant a la consciència humana sobre La Terra, fora d'infinits reialmes d'éssers vius intel·ligents, com de meritori, afortunat i important cada ànima humana ha sigut per als Creadors Paramatma, pot ser re-confirmat en això, la seva creació més única i sense precedents del Reialme Terra. La veritat universal és que el singular desig i expectació de totes les ànimes és d'ésser en duradora celestial alegria, pau, felicitat i, si és possible, transcendència moksha omplerta amb omnisciència. Però en el món del present, la pregunta pot sorgir en cadascú de nosaltres com qui i quantes ànimes han de fet assolit tals nivells de consciència, dotats amb aquests ingredients irrevelats, transcendents? Aquí la igualment urgent consideració és si o no la guia espiritual, creença, camí i pràctica que seguim atorga últim alliberament mukti-moksha. I aquí, la meta de la nostra ànima durant la seva vida meravellosa i preciosa sobre La Terrra esdevé supremament important. Des de la voluntat i esperança de cada ésser humà sobre Terra és la mateixa transcendència eterna mukti-moksha, pot haver-hi un camí dharma karma i pràctica que tothom pugui seguir? No és això també un assumpte vital?

A aquesta qüestió, l'omniscient Mahasambodhi Dharmasangha Guru li ha donat la més gran prioritat. Primer de tot, Ell va procedir a crear i després atorgar el Bodhi Margadarshan Maitri Dharma, unint totes les ànimes humanes en dharma com a iguals i obrí aquell preciós camí incomparable perdut a la humanitat per mil·lennis, una vegada més. Ja que dharma és l'única font d'existència de tots els elements visibles i invisibles de tota la Creació que habilita l'elevació i transcendència d'ànimes. Per activar aquest propòsit diví, tots els elements vius del món foren creats. Fou per accés lliure a tals regals misteriosos i magnífics que els Creadors Bhagawan produïren tots els elements essencials de la vida del món. Si no hagués sigut per aquesta oportunitat immensa i interminable, Bhagawan de segur no hauria dedicat tal treball dur i cures al crear aquest món humà. I quina necessitat hi hauria hagut per l'arribada de grans Gurus? Perquè emprendre aquests més ardus esforços per difondre dharma? Per què practicar diàries accions dharma karma, i encoratjar altres a seguir? Què és tant important en aquest dharma? Quina tremenda compassió guia Paramatma Bhagawan a tal treball complex i fenomenal? Tristament, la nostra ànima humana sembla encara incapaç o sense intenció d'entendre aquest diví regal, preferint focalitzar-nos en lloc sobre inessencialitats i trivialitats.

Els humans al llarg del temps han estat reverenciant com la seva última pràctica espiritual un de molts dharmas, costums religiosos, ritus i rituals dominant al temps. Això és natural. És normal per als humans glorificar i elevar els temes que ells segueixen, escoltar i parlar sobre que són considerats de ser del més alt estatus. Però degut a insuficient veritat, seriosa cerca per part nostra com a pensadors humans, la pregunta més bàsica és encara informulada: l'ànima seguint cap d'aquestes creences existents en el món, cap dels sistemes, costums d'adoració d'ancestres o altres tradicions, rituals, i ritus aconsegueixen assolir etern alliberament o última transcendència? De manera similar, excepte per els molt pocs cercadors de la veritat, la majoria dels éssers humans romanen en confusió, i no es qüestionen si estan seguint el veritable dharmacamí. Han sigut entrenats des de la infància per creure que el que els parents i la societat els ensenya és tota la veritat i mai ha de ser qüestionat. Tal il·lusió és profundament arrelada i amplament prevalent en la societat humana d'avui.

Havent evolucionat en marcs mentals i actituds de cor d'incomprensió, d'egoisme, biaix, teu i meu, lluita de poder, trencant la fe i la confiança de dharma, dividint societats, separant països, grups ètnics i, com a resultat, nosaltres els humans hem creat terribles conflictes mutus i intranquil·litat. Tot en el nom de dharma. És cert que aquella edat vella no pot retornar a la infantesa, simplement com les fulles verdes no poden brotar d'un arbre assecat. D'aquesta mateixa manera, les essències vivents de veritable dharma han sigut corrompudes i eixugades en el transcurs del temps, degut a canvis positius com destructius en les àrees de dharma margacamins, rituals, costums, etc., influenciant la confiança de les nostres ànimes, la fe, els valors i creences. D'altra manera, hi hauria hagut gran felicitat, pau i seguretat en el món avui, progrés, unificació del món, comprensió mútua, i la nostra tot-estimant amistat hauria sigut prevalent a tot arreu.

Ben al contrari avui no obstant, hi ha gran inestabilitat, divisió, desordre, lluita, conflicte, opressió, tirania, violència, i discriminació i degradació del món natural que són creixents en aquest món dia a dia. Fins i tot després de tantes edats, les portes de la pau no han sigut obertes enlloc en aquest Reialme Terra o estat de consciència humana. Per aquesta raó, el món avui està desesperadament buscant un veritable camí, el margacamí de veritable Dharma, el camí de veritat, per erradicar tots aquests problemes. No hi ha absolutament cap altra alternativa. Per a nosaltres éssers humans no és incorrecte treballar dur, fer treball dur de debò, aplicant els nostres esforços i intel·ligència per aconseguir les nostres metes, o guanyar possessions mundanes i pertinències. Tenim el dret i l'autoritat de provar guanyar el que sigui i com sigui tant com necessitem. Però és un enorme error romandre aliè a tals matèries crucials com la nostra identitat personal, el nostre destí espiritual, o rol en aquest món, mentre gaudir només de la cobdícia que és automàticament identificada amb adquisicions destructives, mundanes i materialistes.

Per guanyar Dharma, no necessitem esdevenir un erudit, emprendre immensos estudis en aprenentatge més alt, treballar laboriosament dia i nit, guanyar enormes habilitats per entendre el dharma, fer prolongades meditacions o pràctiques tapasya. El més alt guany dharma per a cada ànima individual és d'ésser purament honest amb un mateix; ésser confiat en nosaltres mateixos i ésser satisfet amb tant com siguem capaços d'assolir, estudiar, tant com puguem meditar, adorar, pregar i practicar, tot d'acord amb les nostres pròpies capacitats per les quals professem alegres gràcies a Paramatma. És suficient per a nosaltres que caminem el Dharma margacamí de sentir-se serens, deslligada reverència i gratitud fluint des de les profunditats del nostre cor cap al nostre Guru i gurus, per realitzar la nostra bàsica puja diària i pregària d'adoració, fent la nostra pròpia mala-jap i meditació, recitant els nostres mantras, mentre complim les precioses paraules de Guru i instruccions en indestructible fe i felicitat.

No fem les nostres karma accions diàries només en l'esperança de guanyar béns materials que, més enllà de la nostra partida des d'aquest món humà, infringirà sobre la nostra ànima res més que sofriment i turment. Des de la nostra més profunda consciència, guardem algun temps cada dia per submergir-nos a nosaltres mateixos en diví Guru-contacte. Aquest és el nostre privilegi sense precedents i el nostre deure cap a nosaltres com també cap als nostres Creadors el Paramatma. Atorguem-nos a nosaltres mateixos el nostre propi temps sagrat, en devoció solament a comunicar pregàries a Guru i tot Paramatma, practicant el suprem tot-alliberant tot elevant, ascendent dharma margacamí. Cadascú de nosaltres tenim el dret a aquest temps privat. I en l'amor infinit i compassió de Paramatma, hi ha definitivament l'increïble misteri de transcendència moksha per a que nosaltres ho guanyem.

Entre els miríads capolls humans florint sobre el gegant arbre mundial, és difícil per tothom arribar al escenari final de  fructificació dharma karma. Simplement com en la natura, hi han particulars raons perquè entre les moltes flors florint sobre un arbre, només alguns portaràn fruit. Primer de tot, algunes flors no poden portar fruit perquè han esdevingut menjar per a cucs. O perquè cauen per la tempesta i el vent, sol i pluja i són destruïdes abans d'arribar a la fructificació. Llavors hi han alguns tipus de flor que manquen els requeriments necessaris per portar fruit. Però sobre el gegant arbre mundial de la humanitat les raons per fallar per obtenir dharma karmafruit són ben diferents. Primerament, alguns de nosaltres esdevenim sota el control de corrompudes i malèfiques ànimes a les quals hem arribat a confiar i obeir. O, esdevenim esclavitzats per emocions, egoisme, ira, cobdícia auto-servent, etc., fins el punt de perdre la carretera de la nostra vida dharma karma. O, usant malament el nostre coneixement i saberfer per pràctiques supersticioses com ara gratificant el nostre egoisme, barrejant-nos amb esperits fantasmals, o practicar adoració als ancestres amb ofrenes de menjar per invocar les ànimes dels ancestres per a que treballin per nosaltres, etc. O, d'ésser  sota el control d'aquells qui han difós il·lusions i mentides, qui mostren i transmeten falsedats en el nom de Dharma. O, prenent la forma d'un dharma guru, mentre no coneixent les essències no terrestres de dharma de primera mà, no veient-los amb el cor, però en canvi perdent la nostra saviesa dharma recolzant-nos sobre la verbositat d'altres persones, explicacions infundades i seguint els seus anàlisis basats sobre suposicions o conjectures.

De fet, per gaudir nosaltres mateixos solament en matèria de plaers momentanis o entreteniments, no confiant en l'existència de Paramatma Dharma, però tenint fe en valor monetari, tractant les ciències físiques i evidències físiques, materialistes com a supremes, les nostres ànimes humanes no poden assolir elevació o transcendència eterna moksha. Això és obvi, perquè hem esdevingut alienats del veritable margacamí de mukti-moksha dharma. Un nivell més alt de pensament és necessari per a que la nostra transformació humana tingui lloc; recolzant-nos sobre els nostres limitats, auto-servents marcs mentals no és suficient. És important crear en nosaltres l'estat de consciència que constantment busca el benefici per tot el món i totes les ànimes. Per això, hem de primer deixar la nostra ànima esdevenir tant deslligada i tot-inclusiva com el cel. Per un llarg temps en el món hi han hagut grans sants, individus eminents, pensadors, filòsofs i intel·lectuals amb un sentit de responsabilitat, qui han intentat ajudar només grups específics o races, focalitzant-se només en la seva pròpia ètnia, societat, ancestres, o clan, grup o majoria, regió, nació o denominacions religioses. Les conseqüències de tals confinades i confinants marcs mentals són clarament vistes en el món avui. Profund conflicte, discriminació sobre miriads assumptes, hostilitat, odi, insatisfacció, perversió, ràbia, assassinat, terror i violència són totes en crescuda entre individus, viles, societats, ciutats i nacions. En breu, tals circumscrits o exclusius esforços no poden portar totes les ànimes juntes en unificació. Degut a la feblesa de la humanitat en veritablement realitzant dharma, o en ajudant als altres entendre dharma adequadament, hi ha hagut una creixent tendència en el món de comparar dharma amb esferes estretes, circumscrites de les ciències materials com física, soci-política o valors tradicionals. D'aquesta manera, la viva essència Paramatma Dharma és minada, i fins i tot la seva importància posada a prova. Marcs mentals il·lusoris apareixen amb pensaments com Dharma no és res especial, Ells són tot el mateix, Quina és la diferència? Per què jo hauria de fer dharma? Què hi ha per a mi? Què hi ha per guanyar? Quin és el seu valor real? etc. Tals actituds quan creixen en els cors i ments de la gent generen desconfiança, incertitud i confusió, creant per a nosaltres un món il·lusori lluny enllà de les preocupacions nucleiques a mà de com viure la nostra vida espiritual en la seva plenitud. D'aquesta manera incerta, la gent ha estat destrossant la immensa confiança en Paramatma Dharma, reduint els fonaments de profunda reverència, gratitud, fe, devoció i confiança plenament alegre.

Ha esdevingut clar a tothom avui, com la nostra societat humana ha sigut pervertida per un declini espiritual viciós, crític i perillós. Nosaltres en el món hem nodrit mals hàbits com ignorar gent fent coses meravelloses per altres, i encoratjant fins i tot altres a fer igualment; ignorant proactius generosos contribuïdors mentre arrosseguem els nostres propis peus en inèrcia, o pitjor, interferint i oposant-los amb accions negatives. Grups opositors estan creixent d'aquesta manera, en major nombre que aquells que treballen per elevació universal. Aquests són temps molt durs per Dharmagurus i individus practicant karma accions diàries mentre també encoratjant altres a treballar conjuntament per l'elevació per a tots els éssers vius, per beneficiar tot, per l'augment de la satisfacció i la serenitat des de la societat de vila, país cap a tot el  món, buscant la pau mundial amb igual transcendència mukti-moksha per a totes les ànimes, sempre treballant per al bé dels altres, no fent mal a cap criatura, buscant un canvi final en el comportament humà, inspirant als humans a adoptar verdadera consciència dharma i pràctiques, sempre fent karma accions elevants. D'aquesta manera, quan ensenyem als infants els estàndards i les pràctiques que són molt allunyades avui de la guia de veritable dharma margacamí, som de fet liderant els nostres joves i les pròximes generacions inexorablement envall al camí d'auto -destrucció.

Tant llargament com continui el conflicte en i entre les moltes tradicions dharmiques en el món avui, no hi pot haver oportunitat per qüestions més altes, més elevades. I els conflictes són naturalment escampats amplament i comunament en tot el món, especialment en àrees com la pobresa, l'educació, salut, polítiques, país, terra, fronteres, ètnia, classe, gènere, posició, poder, ciència o industria. Qüestions contencioses lideren cap a mútua insatisfacció, i acaben en baralles, mals entesos, discriminació, hostilitat, odi, opressió, lluites o guerres, etc. Al final, tal suspensió de Paramatma Dharma deixa profundes ferides en la historia humana, causant la destrucció de Creació, això és, aniquilació de l'ànima. Aquí una persona refusa de provar d'entendre el que l'altre està dient, i el tercer no veu ni el primer ni el segon punt de vista. És possible que errors des de la passada història humana seran repetits un altre cop en el futur quan ningú creu a cap altre, quan els humans infrautilitzem el nostre poder, autoritat, o el nostre avantatge en majoria per suprimir persones menys capaces, brutalitzar més febles minories en moltes zones del món en la creença que “el poder és correcte”. Com el món es mou constantment en aquesta direcció, nosaltres els humans derivant en aquest remolí ple de tristesa hem arribat a adoptar els terrorífics estàndards i maneres que lideren cap a l'extinció de l'ànima dels nostres propis infants i progènie.

La capacitat per adonar-se de les essències de Paramatma Dharma no és només confinat a algun Dharma Guru, Sant Sadhu, Yogi, Tapasvi-Meditador o ànima pia; al contrari, qualsevol i tothom pot assolir el refugi dels Paramatmas, benedicció, mercè i profundament arrelada confiança. Absolutament qualsevol, fins i tot aquells de nosaltres qui no han realitzat dharma o adquirit qualsevol coneixement espiritual. Podem rebre recompenses finals i eternes com a resultat d'immens punya karmafruit quan expandim la nostra ànima cap a una immensitat inclusiva com el cel, omplerta amb consciència maitribhav d'estimant amistat per a tots els éssers vius pobres o rics, miserables, discapacitats, educats, mundialment famosos, intel·lectuals, filòsofs, infants, joves o ancians, homosexuals, doctors, grangers, científics, intocables, homes tribals, captaires, empresaris, ocupes o polítics. Veritablement, cadascú i tothom de nosaltres pot ésser beneit per caminar el camí d'eterna felicitat. En Dharma no hi ha divisió o biaix, ja que totes les nostres ànimes són tractades com a iguals. No fa diferència en dharma si som bons o dolents. La mirada de Paramatma Dharma és completament imparcial, veient allò correcte i allò incorrecte, el savi i l'ignorant, el ric i el pobre, l'innocent i el culpable, dona i home, de més altes i més baixes classes, negre i blanc, tots en la mateixa llum. No hi ha discriminació contra ningú. Però la íntima relació entre Paramatma i les ànimes humanes és condicionada per l'actitud de cor que activa cada ànima tal com la consciència de tot-estimant amistat, o d'auto-servent avarícia, immensa reverència per dharma o flipant menyspreu, profunda confiança omplerta amb fe, gratitud, devoció i alegria, o sospita escèptica omplerta amb arrogància i incredulitat. Cadascú de nosaltres amb un sentiment elevant d'estimant amistosament i reverencial per a tots els éssers vius i per el món sencer, un cor capaç de comprensió mútua, reconciliació, i no-discriminació, automàticament guanya la poderosa capacitat d'emparar la viva essència de Paramatma Dharma.

Sense la més profunda reverència per Paramatma Bhagawan, el Dharmasangha Guru i Dharma, sense confiança de cor i il·limitada, devoció, un esperit de servei complet i el maitribhav de tot-estimant amistat cap a tots els éssers vius, sense la puresa de nutrició impecable, sense complir en el pristi margacamí de dharma, no podem assolir completa immersió en les realitats vivents de dharma natura. Ni tan sols el més gran Dharma Guru pot assolir mukti-moksha alliberament-ascensió, ni un pensador reconegut mundialment, filòsof, científic, artista, atleta, la persona més rica del món o l'ésser influent més poderós del món, ni tampoc algú qui ha sigut en renúncia tota la vida, meditació tapasya, qui és altament après en dharma, qui ofereix discursos convincents, fins i tot algú qui atorga amabilitat desinteressada, amor, compassió fent servei social pot assolir transcendència automàticament. El bloqueig ocorre quan el cor des dels seus buits més profunds no desborda amb la més profunda adoració, reverència i gratitud plena d'alegria per Paramatma, Guru i Dharma. Qualsevol i tots els altres ‘assoliments’ caritatius són suficients només per a objectius mundans, però no per punya espiritual o dharma karmafruit. D'altra banda, un cop aquests elements essencials pugen ben amunt des de les més profundes profunditats del nostre cor, fins i tot una ànima increïblement ordinària atrapada en les més miserables de les circumstàncies difícils, serà ruixada amb la benedicció de Paramatma Bhagawan i elevada. I això és degut a la immensitat de punya karmafruit d'aquella ànima, puresa i innocència.

Per perfeccionar i elevar el bé i mal, les correctes i equivocades normes, regles i regulacions existents – Dharmasangha Guru ha encarnat, per revisar totes aquestes qüestions i provocar alliberament canviant tota la decadència del món, degeneració, discòrdies, abús, supersticions, cap a la llum de dharma i la veritat. En la vida diària, nosaltres els éssers humans volem aconseguir diferents objectius basats sobre les nostres creences o interessos. Tant llarg o petit, quanta lluita es requereix per aconseguir un objectiu particular, quant treball dur, assossec, cooperació, voluntat o intel·ligència? Donem moltes cures, molt concerniment, preocupació i ingenuïtat per aconseguir els nostres objectius! Això s'aplica pràcticament a cadascú de nosaltres! Prenguem per exemple un metge servint a la gent del seu voltant qui desitja esdevenir un gran, famós doctor o cirurgià, un erudit qui desitja esdevenir un científic de renom a través de fer recerca de vanguardia per el benestar dels éssers humans, pares joves qui treballen dur per criar i educar els seus infants, estalviant tots els seus guanys per ajudar-los a entrar al millor col·legi o universitats, un polític qui desitja esdevenir un gran, brillant i poderós sobirà, un artista que vol esdevenir mundialment-famós, l'esportista esdevenir un campió, un home de negocis esdevenir un multimilionari, etc. Lluiten diàriament, tots progressant cap a les seves fites de somni i objectius.

Però nosaltres humans rarament considerem que la nostra preciosa i limitada vida humana ha sigut deguda a l'amor i mercè de Bhagawan que efectuà l'entrada de la nostra ànima en aquest món per aconseguir el nostre naixement! I degut a aquest gran rar tresor d'una vida humana, ara és possible per cadascú de nosaltres fer totes aquestes activitats karma, feliçment per assolir els nostres objectius respectius. Cadascú de nosaltres hauria d'haver preservat aquests pensaments sagrats i consideracions a prop del cor. Fallant a fer-ho així ens ha deixat cap a la perillosa alienació des d'aquesta consciència que gradualment ha distanciat les nostres ànimes humanes lluny de Paramatma. Deixem-nos tornar enrere i traçar els nostres més primerencs començaments cap a la font de la vida en si mateixa. Hauria sigut la vida possible del tot, si no hi hagués món creat, sense sol, sense aigua, sense sòl, sense plantes, sense minerals, sense oxigen en l'aire per suportar la vida? Alguna vegada considerem la veritat meravellosa i misteriosa que la vida és possible només degut a l'existència i interrelació de tots aquests increïbles, miraculosos elements bàsics? Avui en dia, pot semblar que nosaltres els éssers humans estem posant poca atenció a aquestes assumptes importants, bàsics. Pocs de nosaltres considerem el fet que la vida com a humans és extraordinàriament, rara, limitada, i preciosa. Quan fixem les nostres ments només sobre karma accions mundanes per guanys materials, convençuts que són els principals objectius de la nostra vida, llavors no hi ha oportunitat o temps per l'objectiu veritablement important de la nostra estada aquí com a éssers humans, que és la vida eterna, no importa quant desitgem una vida feliç més enllà de la mort física, una vida de l'ànima. És impossible guanyar guia en Dharma margacamí altrament.

Apart de les karma accions físiques materialistes, hi han ànimes pures de molts diferents camins vitals i antecedents espirituals qui responen a la crida interior de desaferrar-se elles mateixes d'adjuncions mundanes, qui suporten renúncia i solitud per fer devota la seva vida a dharma, pregària o meditació. En canvi, el compromís d'altres ànimes en dharma pot no ser en resposta a crides interiors per total devoció, però en resposta a pressions des de circumstàncies mundanes, atractius materials auto-servents cap a la nostra pròpia cobdícia, i l'avarícia dels nostres superiors, per guanyar control sobre altres, per explotar la confiança, per guanyar seguretat i comfort, per gratificar indulgències privades, per guanyar riquesa i prestigi, o simplement per passar l'estona, etc. tot en el nom de divinitats i dharma. En el món de Dharma, és d'aquesta manera que les nostres karma accions incloent les nostres eleccions, determinen el destí de la nostra ànima: bo o dolent, èxit o fallida, cel o infern, immortalitat o destrucció, felicitat inacabable o eterna tristesa, omnisciència o ignorància, consciència Paramatma o estats d'ésser fantasmagòrics pitiusos. La responsabilitat per l'estatus final de la nostra ànima és només i enterament nostra. Aquí cadascú de nosaltres escolleix i camina el nostre camí individual, conscientment auto-creat.

D'altra banda, a llarg termini, mentre fent varies activitats per la nostra pura supervivència en el món, el nostre terreny karma esdevingué una arena de competicions per a humans. És veritablement just dir que directament i indirecta, rivalitat i competicions entre humans són continus en cada esfera avui. Tant com podem, nosaltres els humans deliberadament cursem endavant per guanyar nom, prestigi, respecte, posició alta, riquesa, propietat, fama i conforts. Passem el nostre temps despert sencer en expectació i esperança, aspirant a una i la mateixa cosa: adquirir el millor i el més el que sigui en l'esfera de la ciència, tecnologia, comerç, polítiques o qualssevol altres camps de la nostra karma acció.

Vist des d'aquesta perspectiva, fins i tot la nostra esfera espiritual no ha sigut capaç d'alliberar-se del verí de la competició. Podem observar tals auto-destructius marcs mentals i actituds de cor avui, produïts en el nom de dharma. Com a resultat, la visió del món d'“això i allò”, “meu o seus” ha crescut poderosament. Aquest perillós estat d'ésser és una causa per la destrucció de Paramatma Dharma. Ja que Dharma no és quelcom d'ésser guanyat a través de la competició o rivalitat com en les esferes materialistes de karma accions en el món. Pot ésser obtingut només per nosaltres, sols, des de dins, quan complim el veritable camí Margadarshan amb constància i assossec. No hi ha utilitat adquirint externs poders científics, polítics o econòmics. Fins i tot la persona laica més ordinària, si segueix el veritable dharma margacamí amb benevolència per el bé de tots els vivents éssers, amb confiança al cor, fe i devoció cap a Paramatma, serà absolutament suficient per obtenir veritable dharma. Però és impropi i d'allò més danyí restringir dharma deliberadament o sense saber per el propòsit de polítiques, comerç, ètnia, societat, cultura, ciència, o analitzar i explicar dharma a través de tals miòpiques i limitants visions del món i conceptes. Ja que Dharma és vast com el cel, la terra o el sol; viu al més alt nivell de la suprema autoritat com a Creador del món, suportant responsabilitat per a totes les temàtiques vivents. No hi ha un únic tema sobre La Terra del qual dharma n'és no percebut. Dharma és la única suprema viva realitat que és omplerta amb coneixement omniscient que difon el margadarshan camí en guia per prendre forma unitària com a una ànima, una consciència, un objectiu, un món, una família, un humà, una societat, una ètnia i un Dharma.

Molts de nosaltres treballant sobre les nostres karma accions diàries en l'arena atzarosa del karma terreny de La Terra ens trobem a nosaltres mateixos en rivalitat i competició amb cadascú. Des de tots els camins vitals, tendim a tenir por de perdre el nostre auto-interès, els nostres guanys materials, el nostre avanç, honor, dignitat, nom, fama, estatus o posició. En un tal ambient auto-absort i d'alta-pressió, és naturalment molt difícil per a humans sense ego profundament immersos només en Dharma, dedicant cos, cor, ment i ànima cap a accions dharma karma sentides al cor i actes per el benefici de tots els éssers vius per créixer i florir en el món. És especialment dur alliberar la llum de dharma maitribhav quan tal competició conduïda per la por existeix avui fins i tot en la molt dharma esfera ella mateixa, on algunes ànimes completament involucrades en encobrir i exagerar treballen en operacions exagerades molt extenuantment per destruir el que ells temen que és competició. Fins i tot essent completament percebuts d'allò correcte i incorrecte, de si estan practicant veritables o perjudicials karma accions, gasten temps, energia i recursos en va intentant erradicar o encobrir la veritat amb el seu destructiu comportament completament egoista, completament auto-danyí. Tals tendències són tristament prevalents al voltant del món. Però aquest comportament conduït per la por és típic de l'egoisme auto-servent de la humanitat, on estem espantats de canviar cap a positiu perquè ens sentim més còmodes romanent en el nostre antic habitual status quo. Fallem a veure que aquest tipus de negació és enganyar i ens fa mal a nosaltres mateixos, corromp el nostre judici, i fa parpellejar la nostra ment de les planes veritats de les realitats universals de Dharma, i fa impossible per a nosaltres veure com estem caient lluny de la veritable compassió universal, suport i ascensió col·lectiva.

El propòsit bàsic d'aquesta meravellosa Creació, juntament amb el totalment misteriós regal de la vida, no és limitat per a tan sols habilitar totes les ànimes amb punya karmafruit de néixer en el seu temporal cos físic, per viure la seva vida, i després morir. És per reintroduir-nos als humans al radiant, tot-positiu, tot-estimant i feliç Paramatma Dharma que ens guia cap a duradora felicitat en eterna transcendència. Avui aquí sobre La Terra, desafortunadament, nosaltres els humans hem estat incapaços de realitzar aquesta llargament oblidada però de segur la més important realitat en termes còsmics i intemporals. Hem estat tractant Guru i dharma com a quelcom de petit valor, de quelcom sense benefici per als nostres concerniments mundans i principals. Però som capaços d'avaluar qualsevol de les verdaderes realitats com el cel, terra, sol i lluna en entorns soci-polítics que consideren les fonts bàsiques de les vivents realitats de la Creació només en termes del nostre incomplet coneixement del món talment après des de les nostres ciències, tradicions i institucions fetes per l'home? Dharma en Si Mateix és infinit, sense límit, i tot-omnipresent. És arrelat en tots els misteris de la Creació com en la vivent natura de la nostra ànima i Paramatma. Això significa, la molt còsmica ciència de Dharma és de lluny, lluny més gran que tots els pensaments i ciències sempre-canviants fetes per l'home, que és inacabable, tot-englobant, complet i etern. Quant poden els humans realment veure de Dharma el qual engloba tal colossal espai de l'univers? Vist des de totes les esferes de les nostres activitats diàries tal miopia no és res sorprenent. El que podem i percebem és més petit que les més petites taques de Dharma. Simplement com una formiga mirant cap a un turó i veient un univers sense límits. Tal és l'escala! Fins i tot si aquesta formiga desitja entendre i conèixer l'estructura del turó, zona, forma o formació etc., per natura tal enteniment és més enllà de les seves capacitats. Semblantment, essent en forma humana és impossible per a nosaltres comprendre aquesta massiva Creació del nostre univers. Amb ulls humans no tenim capacitat per percebre la seva realitat perquè aquesta estructura és més enllà de la nostra escala, essent infinit. Per tal enteniment necessitem assolir la perspectiva Paramatma. Per això, no és només impropi per als humans compartir les seves pròpies opinions, sabent o sense saber basats sobre conjectures o imaginació, sinó inútil.

Primer de tot, nosaltres els humans no hem ni copsat les doctrines del camí bàsic dharma margadarshan que hem de seguir. Llavors, com podem conèixer el misteri de la Creació del món sencer? Això no és qualsevol matèria o subjecte ordinari relacionat amb concerniments humans amb les qüestions de la vida de cada dia. En dharma, tot això és simplement un esforç innecessari. Perquè no hi ha una altra opció que ésser per sempre perdut. Aquestes qüestions seran gradualment enteses per nosaltres els humans des de dins, durant el nostre procés de seguint el dharma. Però són aquestes qüestions crucials per saber per a la nostra ànima humana obtenir transcendència moksha? Paramatma Dharma no diu això. No es diu que tal coneixement és essencial per l'ànima guanyar etern alliberament mukti-moksha. Tals qüestions i cerques són matèries separades/ irrellevant. Però, és molt natural perquè nosaltres els humans tenim molta curiositat en desitjant saber i entendre-ho tot.

“Per tal que l'ànima obtingui transcendència, seguint Paramatma Bhagawan, i complint dins El Seu continu amor, mercè i benediccions seria completament suficient. No cal res més enllà d'això. Nosaltres els humans hauríem de saber sense cap dubte, que les ànimes són nascudes en aquest món Terra amb consciència humana solament per obtenir aquestes essències de Paramatma Bhagawan, i res més.”

A la llarga, cada ànima humana no confiant en la viva realitat del nostre Paramatma Dharma com el sol no pot sobreviure en l'eternitat. Per les ànimes incapaces de confiar, la vida en aquest dharma reialme sobre La Terra de consciència humana no té significat en absolut. D'altra banda, les ànimes que confiem i complim en Veritable Dharma, a poc a poc despertant en la immensa significació del món Creat per Paramatma, assolirem el nostre lloc amb tot Paramatma en Cel Svarga. Aquesta és la divina veritat. I no hi ha millor o pitjor en Dharma, massa o massa poc; ja que a cadascú se li ha donat la mateixa igual oportunitat. Fins que deixem de pensar de tals maneres constrictes, mundanes, quant de temps romandrem ofegats en pensaments mesquins com, “És d'aquesta manera, no d'aquesta altra”, “No, això no va ocórrer, això sí va ocórrer”, “Aquest ho ha fet bé, l'altre ho ha fet malament”, “Aquesta raça, (és millor que) aquella raça”, “Aquest dharma (és millor que) aquell dharma”, “Aquest país (és millor que) aquell país”, etc.? Tals comparacions de judici, en totes les esferes de l'esforç humà, generat des de ahamta orgull propi, veient només el propi “com “bé o millor” són un enorme desgast del nostre preciós temps humà.

En canvi, perquè no deixar-nos passar per sobre tot això, alliberant les nostres ànimes de pensaments mesquins per obrir-nos com el cel, per radiar brillantor com el sol? Omplert amb desinteressat maitribhav d'estimant amistositat com una Família en un singular integrat món d'amor mutu i cuida, amb La Terra la nostra sola col·lectiva Llar en una Guia en el Camí Paramatma Margadarshan, deixem-nos ara seguir avançant amb tal elevat marc mental i actitud de cor de pau col·lectiva i felicitat inacabable! Ara, pensant seriosament al llarg d'aquesta línia, com pot la nostra ànima arribar a la transcendència? Quina és la guia en el camí que hauríem de començar a seguir per nosaltres mateixos, pel nostre compte? Serà d'allò més beneficiós per a nosaltres gastar temps per trobar la resposta. Donant la màxima focalització cap a tots aquests esdeveniments desafortunats que han ocorregut en el món, el Dharmasangha Guru en Les Seves pròpies paraules nectàriques incrustades en l'universal Bodhi Margadarshan Maitri Dharma, atorgà guia específica per primer cop cap a tots els seguidors de la sangha general vivint en cada cantó del món desitjant fer diàries mundanes-espirituals karma pràctiques fins i tot en vida mundana secular. Per assolir transcendència mukti-moksha, no és imperatiu tenir directes trobades darshan amb algun dharmaguru o Paramatma. Si veritablement creiem en Paramatma des dels molt profunds racons del nostre cor, llavors allà on visquem en el món a prop o lluny del físic Guru, i si veritablement complim en el veritable margadarshan camí-guia, llavors els objectius llargs com la vida de la nostra ànima seran complerts. No hi han dos camins sobre això. Per a totes les persones ordinàries del món, aquí hi han les Directrius Maitri. Foren primerament distribuïdes el Diumenge 20 de Gener de 2019, es donen aquí sota.

Inclinant els nostres caps davant els gentils peus de lotus del més gloriós, omniscient Mahasambodhi Dharmasangha Guru, essent sempre en El Seu refugi en completa rendició omplerta amb infinita reverència i alegria, fideïcomís, fe, devoció, esperança i profundament arrelada confiança, nosaltres sangha devots i seguidors amb infinita gratitud, unim els palmells oferint a Guru inacabables pranams.

Ens inclinem cap als gentils peus de lotus del donador d'alegria Mahasambodhi Dharmasangha Guru dotats amb incomparable benevolència, arrelat en les lleis, normes i regulacions de Bodhi Margadarshan Maitri Dharma, brillant amb la immortal Llum de saviesa de Bhagawanmarga, Margaguru i Gurumarga, sempre preparat per protegir, eleva els incomptables éssers vius a mukti-moksha, el món i la civilització humana que han arribat al punt d'auto-destrucció, alienades del veritable dharma i Guru durant edats vagant en el remolí de falses normes dharma i principis.

Cap a tots els gloriosos Bhagawan Paramatma Gurus manifestant esplèndidament en el més alt dels reialmes celestials, oferint incomptables flors ens inclinem envall incessantment des de les profunditats del cor. Inclinant-nos cap avall inacabablement cap als tot gloriosos Marga Gurus i Gurumarga Gurus que resideixen en els Vint-i-u Reialmes, proferim la nostra completa rendició, prenent refugi en profunda, plenament agraïda reverència.

Les més glorioses immortals instruccions Dharma sobre conducta, comportament, la manera en què vivim aquesta vida de Mahasambodhi Dharmasangha Guru, són per ésser seguides per devots de la sangha i seguidors tota la vida fins el més últim alè. Haurien d'ésser absorbides en el cor i practicades amb ment completa i cos en profunda reverència. Les directrius per devots a sota són importants Preceptes Dharma Shila o “normes de conducta,” la nostra “manera de viure.” Havent entrat Maitri Dharma i havent pres forma com a sangha, entendrem i dominarem aquestes instruccions per la felicitat i benestar de tots els éssers vius incloent un mateix, i practicar-los sense fallar.

En Bodhi Margadarshan Maitri Dharma, l'existència humana consisteix de només la Família Humana, no diverses races o castes. Complim les lleis de Maitri Dharma les quals no tenen la més mínima pista, bhavana, sentiment, pensament o noció que causa el mínim biaix o discriminació.

Sempre complint les normes Maitri Dharma, tenim completa fideïcomís i completa confiança que la vida humana serà omplerta amb felicitat i alegria quan els enllaços matrimonials són arrelats enterament i solament en les normes de Maitri Dharma.

En Maitri, començant amb saviesa Maitri dharma, homes i dones són completament iguals en el seu coneixement dharma incloent la saviesa de conducta vital, com comportar-se tota la vida. Sobre la base d'aquesta igualtat, el matrimoni juga un dels més importants rols positius en difonent el veritable camí dharma a tota la societat humana.

1. Un dia de casament és veritablement complet només quan les famílies d'ambdós núvia i nuvi compleixen les normes de Maitri Dharma, en acord i completa cooperació entre les dues famílies. Maitri Dharma reconeix només casaments concloses en tal comunió Maitri. D'acord amb les normes de Maitri Dharma, homes i dones es casen només una vegada. Un segon matrimoni és estrictament prohibit. Excepte sota imprevisibles circumstàncies: només si un dels socis ha mort, o s'ha allunyat per bé (on la separació és inevitable i realitzada en amorosos termes sense fent mal a ningú en cap de les famílies).

2. Hi ha hagut un cert biaix o il·lusió en el món que les dones no poden ser millor que els homes. Transformant aquella idea errada, les dones de fet poden ser les millors. I és així. Les lleis Dharma no permeten falta per a les dones o tenir a les dones en baixa estima. Tots hem d'adoptar i difondre la correcta dhàrmica visió del món on homes i dones comparteixen igual honor, respecte i profunda estima. En Les Seves immortal paraules, Guru diu que el Paramātma Bhagawān han donat aquestes nobles directrius per a que tota la gent cultivi elevats marcs mentals i actituds de cor, guanyar dharma punya (dharmic karmafruit), guanyar Guru-labh (fusionant-se en Guru), ja que mukti-moksha és possible només per aquells qui tracten tots els homes i dones amb complet respecte i igual confiança.

3. No només quan estem involucrats en activitats karma com meditació mālā o pregàries, pujas per matrimoni, funeral, pau mundial, per reduint obstacles, etc., però en qualsevol moment de la vida, quan sigui possible mentre caminant, asseguts, menjant conjuntament amb família i amics, hem de completament renunciar qualsevol i totes les activitats karma que redueixen Dharmapunya com per exemple dir qualsevol cosa que vingui a la ment, burlar-nos, enrient-nos, coquetejar, rialla excessiva, focalitzar-nos en utilitzant masses afers mundans o entreteniment, etc.

4. Convida la família, poble i comunitat a dharma per l'encesa del seu dharmacor amb inspirants veritats com igualtats universals, protecció de tots els éssers vius incloent animals, consumint nutrició pura i, quan sigui garantit, proveint Les Ensenyances de Guru en Les Seves divines paraules.

5. Evitant tot egocentrisme, seguir endavant a través de romanent sempre en elevats pensaments plens de tot-maitribhav solament per la felicitat i benestar del món i l'alliberament de tots els éssers vius.

6. Els incomptables perduts errants esperits de desapareguts avantpassats i herois que han estat atrapats inconscientment per mil·lenis com a objectes d'adoració, haurien de ser ara alliberats. Que ells siguin alliberats finalment del nostre món humà, que ells assoleixin la seva pau, i ja no obstaculitzar el nostre Dharma Camí.

7. En lloc d'habitar en el passat, arrepentint-nos d'accions completament errònies comeses coneixent o sense conèixer, havent ara esdevingut un seguidor de Maitri Sangha habitant en les més altes Lleis de Dharma, hem de deixar marxant el nostre passat i, en els dies que venen, busquem profundament per com les nostres pràctiques Dharma poden aprofundir per el benestar i felicitat de tots els éssers vius.

8. Quan absort en meditació, estudiant saviesa Maitri, fent meditació mālā en l'estat Maitri de serenitat i pau, hem d'ésser amb ment única immersos en devoció, romanent silenciosament sense parlar o xerrant.

9. Renunciant pensaments negatius, parlar negatiu, ira, ràbia, odi, enveja, arrogància o burla, ocupant la serena Maitri bhavana (actitud de cor) d'universal estimant amistositat i unitat, hem de sempre romandre en convivència, essent conscients i atents.

10. Quan essent juntament amb els (Sanyasi i Mātma Gurumārga) gurus, drets o asseguts, caminant, conversant, menjant etc., romanem en l'estat de serenitat i pau en tot moment.

11. Havent esdevingut un membre proactiu de sangha sobre el camí de Maitri Dharma, essent ferm, indestructible en Veritat en tot moment, hem d'establir pau inspirant als altres a través dels nostres transformats camins de comportament Maitri començant des de la llar, ciutat, poble, país, progressant cap a la nostra mundialment extensa societat humana.

12. Hem de gradualment guiar el poble, ciutat i societat, gentilment dirigint cap a Veritable mārga lluny de les arrelades supersticions ancianes, passades que hem atresorat en fe cega fins el dia d'avui.

13. En matèries de raça, dharma, societat, país, religió o creença, mai utilitzem paraules o dir coses que creen separació, biaix, discriminació o diferències d'opinió.

14. Veure, tractar o utilitzar Maitri Dharma com a política és una seriosa mala acció adharmica. Dharma essent neutral i completament imparcial en el món, involucra només en beneficiar a tots, i igualment.

15. No creure cegament o confiar en tendències o oportunitats mundanes. Nosaltres mateixos hem d'examinar-les per entendre-les primer; i si fan mal a Dharma o a nosaltres, evitar-les immediatament.

16. Si membres de la família fan activitats que van en contra veritable dharma, mantenir-se ferm i resolut sobre el Veritable Mārgacamí sense ondulacions no importa quina dificultat pot sorgir; i si és completament necessari, ésser suficientment fort per renunciar als lligams familiars.

17. Fent mal a qualsevol ésser viu és el mateix que fent mal tot Paramātma Gurus. Causant qualsevol ésser viu vessar llàgrimes és el mateix que causant tot Paramātma Gurus plorar.

18. És prohibit involucrar-se en qualsevol activitat que perjudiqui qualsevol ésser viu.

19. Hem de renunciar completament tots els menjars adharmics, no-maitri, mantenint el Shuddha Ahar menjar saludable.

20. Si nosaltres exteriorment duem a terme pràctiques dharma però coneixent cometem errors, nosaltres inevitablement ens quedem atrapats al terrible Reialme de Males Accions Completament Voluntàries de la qual no hi ha alliberament.

21. Portant pensaments negatius i desconfiança que lideren cap a Mahā Pap (Grans Males Accions) com intentant destruir Dharma, acusant o culpant Guru i els gurus, és el mateix que acusar o intentant destruir tot Paramātma.

22. Finalment, per la Mahā Pap (Gran Mala Acció) d'abandonar Guru o Dharma, acabarem segur en el Reialme de Gran Misèria.

23. Portarem el turment i sofriment per cometre tals males accions adhàrmiques no només després de la nostra mort, però també mentre encara vivint sobre La Terra.

24. Renunciar immediatament totes les pràctiques que poden fer-nos perdre en concerniments materials per beneficis mundans, temptats només per cobdícia per nom, fama, riquesa o poder, decebent o turmentant altres, fent altres plorar en el cor o difonent decadència espiritual a la llar, poble, o societat.

25. Evitant paraules vulgars, dolentes i cruels, la nostra paraula ha de ser sempre omplerta amb cortesia, delicadesa i modèstia.

26. Havent completament renunciat lluita, causant mala intenció i malicia, o no parlant amb cadascú, ara establir reconciliació i harmonia amb tot. Parlar amb aquells que hem evitat fins i tot si hi ha desacord i, com a Dharma seguidors, mantenir el mateix comportament Maitri amb tothom igualment, jove o ancià, gran o petit.

27. Vivint a casa, romandre fermament en els principis i normes de Maitri Dharma i, quan el temps ho permet, practicar la disciplina dharma de mālā-jap o meditació mālā, adoració puja i pregària. Aquesta pràctica obtindrà alliberament de possibles obstacles i impediments cap al nostre jo, possible turment i sofriment venint cap a la família, i possibles encantaments ocults, o opressió de mara (ruïnoses influències).

28. Les guies cap per sangha, devots i seguidors sobre el camí de mukti-moksha són els Mātma Gurumārga Athoahas i Thapowa (masculins i femenins gurus). Veient-los com a manifestacions de Paramātma Gurus, els oferim il·limitada reverència nascuda des del nostre cor juntament amb fideïcomís, fe, devoció, esperança i profundament arrelada confiança.

29. Per avançar sobre el nostre Maitri Mārgacamí, acceptem tots els mètodes de pràctiques karma diàries útils per la vida, sota la guia de Mātma Gurumārga gurus.

30. En Maitrian, adreçar-se a la dona d'un Mātma Gurumārga Athoahas com a Eyrin, i adreçar-se al marit de un Mātma Gurumārga Thapowa com a Nyangrin.

31. La roba Maitri de devots sangha seculars són rosa llum o (bosc) verd per dones, i blau o lila per homes.

32. Després d'haver adoptat aquestes Directrius, si mai caiem en dubte, desconfiança, bhram falsedat o, trencar la nostra promesa amb Grans Males Accions, nosaltres mateixos hem de suportar inevitablement les conseqüències de tal adhàrmica karma acció i la nostra ànima, incapaç d'arribar mukti-moksha, vagarà sense propòsit, perduda fins la fi del món. A més, les nostres males accions contra el dharma, poden també impactar el futur de la nostra progènie, com néixer deformat, mentalment pertorbat, o mort sobtada, etc. Però, si vivim el dharma de tot cor, les nostres vides i entorns floriran, portant fruit de radiant alegria no-terrestre, fragància i llum, elevant les nostres ànimes cap a la transcendència.

Havent fet devota La Seva infantesa enterament absort en immensament ardent busca interior, renúncia, i tapasya, el Mahasambodhi Dharmasangha Guru ha obtingut aquest més rar coneixement i alegre saviesa per a la humanitat, i va fer retornar la veritable forma dharma al món present, amb meravelloses diàries activitats karma sobre el Maitri Margacamí llargament oblidat per els humans.

Ara en completa confiança, Guru és atorgant a la sangha, devotes i seguidors els 11 Shila (Preceptes) i les 32 Margadarshan (Directrius) arrelades en aquest coneixement i saviesa obtingudes des de La Seva prodigiosa cerca. Que rebem aquestes Directrius Dharmacamí amb tal facilitat avui, és l'exacte fruit de l'inexhaurible Dharmapunya (dharmic karmafruit) de Guru, bondat, amor, gràcia i benediccions. Les atresorarem com a més important que la nostra prana (respiració) o fins i tot la vida mateixa; i les complirem tota la nostra vida sense cap abús. Vivint en Dharma és l'única manera per salvar el món ja que Dharma manté, opera i ens sosté a tots. Cada immortal dita dharma del Guru és el terreny per anar guanyant mukti-moksha per a tots els éssers vius. Tots els humans qui reconeixen i entenen Guru, Dharma i hi entren dins, qui segueix Les Seves tot-Maitri Ensenyances ens ajudarà assolir, d'acord amb la nostra capacitat i compliment, Dharmapunya (dharmic karmafruit), Gurulabh (fonent-se en Guru), i Gyangun (miríads aspectes de saviesa omniscient) per a tot el món. Els humans tenim la sola consciència que pot crear el futur de la nostra pròpia ànima individual, i tenim un temps molt curt en el qual construir la necessària dharmapunya – la nostra karmafruit – a través d'adherir-se estrictament a aquestes Directrius simples, d'allò més raonables i factibles. Com a éssers molt únics en el cosmos sencer, beneits amb l'única consciència de veritable discerniment i lliure voluntat, estem vivint en el miraculosament plenament bonic entorn d'aquest Reialme Terra. Però el nostre creixement com a éssers humans a través de les passades dotzenes de mil·lennis no ha sigut tant fruitós com per deixar cada ànima assolir alliberament mukti-moksha des de cíclics naixements i morts, i ascendir a Reialmes Sukhavati d'eterna felicitat lliure de totes les preocupacions, pors, addiccions, gaudint els més alts assoliments de l'ànima, sublim en serenitat i felicitat més enllà dels nostres somnis limitats a terra.

Això fou perquè nosaltres els humans hem estat vivint en tràgica ignorància de veritable dharma, permetent les nostres ànimes d'allò més privilegiades per deslliurar-se d'actituds de cor estranyes, adhàrmiques que lideren cap a degeneració i decaiguda. A través de les edats, el nostre estranyament de la veritat i de dharma ha crescut tant des de complint amb completa alegria en el vivent dharma per el benefici de tots els éssers, estimant i prenent cures per el món sencer, que la nostra típica vida avui és centrada en l'ego, separada de tothom altre, i així ple amb ansietat i discordia sota pressió sense precedents. Lluitem per aconseguir fer les tasques i cada vespre portar a la llar el nostre treball diari o concerniments d'oficina, deixant-nos a nosaltres mateixos sense temps ni interès en pràctiques dharma o karma per sostenir l'ànima. Ara sabem que la nostra pròpia ànima ha sigut tant profundament tacada i corrompuda per nocions, tradicions i pràctiques heretades passades que no som ni percebuts de com a prop de l'auto-destrucció ens hem allunyat mentre absorts en guanys avars o en eliminant aquells qui temem ens pot posar en desavantatge.

En aquest univers d'incomptables reialmes i estats de consciència, cada ànima viatjant a través de reialmes pot senzillament esdevenir atrapada en un d'ells, sense oportunitat per ajustament o reversió. En aquest temps, només el Guru Dharma ens pot salvar. Per ésser salvat, és vital saber el Guru Dharma mentre l'ànima és encara sobre la terra en forma humana. Quan partim d'aquest Terra Reialme, Paramatma assistirà l'ànima en el seu viatge, liderant-la cap a feliços reialmes. D'aquesta manera, guanyar el suport de Paramatma, és important per nosaltres seguir en el seu margacamí ara mateix.

Hi han miríads diferents tipus de reialmes o estats de consciència, però no hi ha oportunitat per assolint dharma en qualsevol d'ells tant fàcilment com en el Reialme Terra, a través de consciència humana. Tant si en tots aquests diferents estats o reialmes de felicitat, desconcert, o estats entremig, no serà tan fàcil per l'ànima de discernir entre tristesa i alegria, o veritat de mentida. Perquè entre aquests móns no podem trobar tal diversitat en qualitat o trets característics com nit i dia, albes i crepuscles, vegetació des de brots fins a menjars, flors florint i fructificant, calent i fred, naixement físic, creixement, i mort de criatures, dolor i plaer, alegria i tristesa, llàgrimes i rialles, bé i malvat, etc. Molts, o pràcticament tots els reialmes són omplerts amb alegria, mentre hi han alguns omplerts amb insuportable sofriment i dolor. Com de meravellós d'ésser en un dels reialmes feliços lliure de totes les preocupacions, pressió o ansietat, gaudint només llum i inacabables felicitat! Però com de terrorífic és de fins i tot pensar de ser en qualsevol dels estats de desconcert i aflicció, sofrir per inimaginablement llargs períodes. Per aquesta raó, Paramatma han escollit aquest Reialme Terra per totes les ànimes de fer dharma karma. Si quedem atrapats en qualsevol dels reialmes infeliços degut a les nostres males accions, serà molt dur d'ésser alliberat i haurem d'esperar allà per molt llargs períodes fins que el nostre específic karma resultat és complert. Sense coneixent dharma, absolutament res que les nostres ànimes puguin intentar fer des d'aquests reialmes seria de cap ús. Després de deixar l'estat d'ésser en un cos humà on les accions afirmatives guanya correcte dharma punya karmafruit, qualsevol i tots els esforços seria massa tard i completament inútil. Protecció de tals no benvingudes circumstàncies resta en construint fort, ininterrompudes connexions dharma amb Paramatma mentre encara som en forma humana sobre La Terra. I precisament per aquesta directa connexió, Dharmasangha Guru ha portat el suprem enllaç de veritable dharma cap a tota la humanitat.

Comparat amb tals inacabables turments en un reialme miserable sense esperança de canvi durant desconeguts llargs períodes, aquest el nostre curt temps aquí en consciència humana nodrida per la nostra completament bonica blava Terra, és el suprem estat d'ésser desitjat entre qualsevol i tots els reialmes o estats, perquè aquesta és la més senzilla, la més amorosa manera per practicar Dharma, on Dharma és l'element més immens, tot-nodrint, tot-estimant i tot-elevant en el Cosmos. Sent completament immers en i un amb Dharma aquí mateix sobre Terra, ara som capaços d'arribar al més alt dels nivells espirituals i eterna felicitat, segurament aquest és el més preciós i més desitjable estat d'ésser entre tot d'infinites possiblitats d'existència. Primerament, l'ànima és aquí dotada amb la capacitat de discernir correcte d'incorrecte, cert de fals, beneficiós de danyí, i capaç de crear el seu futur estat o destinació tot sobre si sola. Això és perquè segonament, és només en aquest Reialme Terra que un Paramatma Bhagawan ha descendit per guiar a les ànimes humanes individualment i col·lectivament cap a l'ascensió, per revitalitzar les nostres ànimes danyades amb karma accions diàries complint amb dharma, per purificar els humans i per dirigir la nostra ànima a estats d'eterna felicitat. Mahasambodhi Dharmasangha Guru ha gastat prodigiós esforç durant sis sòlids anys de total renúncia, experimentant tots els estats o reialmes de primera mà, per aprendre el dharma salvador del món que ha eludit la humanitat durant dotzenes de mil·lennis, per portar-lo de nou i per donar-li forma de maneres eminentment practicables en el nostre temps per tots els éssers humans, fins i tot aquells negant salut, bones fortunes o bons aspectes. Guru ens ha donat ara la pista o mapa de camins cap a eterna felicitat lliure de por o tristesa. A través de seguir aquestes Directrius som capaços de fer créixer la nostra consciència cap a més alts nivells, sempre aprofundint la nostra maitribhav. Això significa que tots nosaltres éssers humans podem ara finalment caminar el nostre camí cap als reialmes celestials seguint el margacamí de Guru – amb els nostres cors purs i les nostres ànimes desitjant i preparades a obrir-se a la llum de dharma, esdevenint immensos i inclusius com el cel. Tercerament, ni l'eternitat ni mil·lennis, la vida humana sobre La Terra en els segles recents ha sigut molt curta, normalment durant menys que una dotzena de dècades. Per crear la nostra felicitat eterna podem implementar completament només aquests pocs curts anys, i hauríem de fer-ho així mentre encara som aquí.

Les lleis, regles i regulacions del Bodhi Margadarshan Maitri Dharma omplertes amb la saviesa omniscient atorgades per el Guru per les edats del món a venir, són per obrir la flor dharma, per suportar fruit, per escampar dolça fragància, per radiant la llum de saviesa des de brillantor cap a major brillantor, des de pau cap a més profunda pau, per bebent del nèctar de mukti i moksha, i per ajudant a la totalitat de la família humana a moure's endavant conjuntament com a una.

Deixem-nos ser completament segurs que d'avui en endavant, devots de la sangha secular i seguidors millorant en les seves petites vingudes, complint les immortals Ensenyances de Guru, no faran ni les més mínimes faltes. Deixem-nos avançar sobre el Maitricamí a través de no dividint dharma o essent sense cura, i per esdevenint de debò en profunda reverència, involucrant-nos en totes les dharma accions amb vigilància i atenció plena. Ja que en tals actituds de cor habita el nostre alliberament; en això radia la més gran alegria, felicitat i pau, fent-nos benvolguts i estimats a tot Paramatma Gurus, reverenciats per tothom aquí, on la nostra ànima ha d'assolir finalment Sukhavati o Paradís, el Reialme Guru.

No obstant quantes Directrius Dharma es donen aquí, estudiar i contemplar-les. Guardar aquestes pàgines en un lloc segur, i per bé. Ja que aquests són els preceptes i regles d'ésser seguides a través de la vida, i mai haurien d'ésser llençades o deixades en qualsevol lloc. Són totes les immortals dites del Guru Mateix, i així és la nostra més gran acció dharma karma de reverenciar-les i de viure amb elles. Aquestes Directrius són per a nosaltres obtenir mukti-moksha, saviesa, Gurulabh (fonent-se en Guru) i inexhaurible dharmapunya (dharmic karmafruit). Si ens allunyem més enllà d'aquestes Directrius, perdrem tot el fruit de dharma karma que hauríem d'estar guanyant en Maitri Dharma.

Totes les ànimes busquen suprema felicitat i pau, i tots sabem que després de néixer hem de morir. Però, quines foren les nostres accions dharma-karma abans del nostre naixement, i quines seran després de que morim? Molts pocs de nosaltres pensen sobre això. Estem per això desorientats i, sense saber la natura real de l'existència, no podem distingir veritat de mentida, veient tot només des de la nostra particular perspectiva terrestre, tendim a enfonsar-nos més i més en egocentrisme i egoisme, formant els nostres interessos i opinions dins les tendències que prevalen dels nostres propis cercles, esdevenint aliè al fet que la nostra vida ha tocat el punt de confusió total. Avui, podem veure dia a dia que el nostre món humà està enfonsant-se a grans profunditats en el remolí de la confusió. Però ha sigut cadascú de nosaltres qui ha escollit l'ombra lluny de la llum de veritable Dharma Marga. Com Guru diu en Les Seves immortals Paraules,

“Tothom vol ser al Paradís, però ningú vol viatjar el Veritable Camí per arribar-hi. Guru desitja atorgar veritable Dharma omplert amb suprema felicitat i pau cap a tot. Però sent incapaç de reconèixer el Guru, les persones són incapaces de rebre. És possible per qualsevol ésser humà que viu en aquest món assolir Paradís Sukhavati o el Reialme Guru seguint el Dharma de mukti-moksha. Però per arribar-hi, els humans han de viatjar el Veritable Camí per si mateixos. Per viatjar aquest Camí, Guia és indispensable. I, per obtenir Guia, és essencial seguir el Veritable Dharma Guru. No hi ha una altra elecció.”

De la mateixa manera que el sol desinteressadament i igualment distribueix els seus propis feixos de llum sense preferències especials, de manera semblant el Guru atorga El Seu propi dharma punya radiància cap al món sencer sense el mínim biaix.

Però tristament, degut a les nostres causes molt pròpies auto-fabricades, les ànimes humanes s'han escapat molt lluny de Paramatma Dharma. Deixem-nos tots ser percebuts d'això el nostre estat espiritual dolorós. Es pot veure entre éssers humans, que havent omplert les nostres ments amb il·lusions d'ignorància i concerniments mesquins, nosaltres de fet no fem cap esforç ni per desitjar entendre el Guru de saviesa omniscient; preferint en lloc analitzar-Lo A Ell cegament amb la nostra lògica imperfecta i defectuosa, pensament restringit i parpellejant. Com en les nostres impossibles explicacions de sol, lluna, terra i el cel, tendim a examinar, parlar o pensar del ferm, immutable i complet Guru d'omnisciència còsmica Paramatma i saviesa en termes de les nostres pròpies petites limitades ments, els nostres conceptes generats per l'home, el nostre coneixement més limitat i sempre-canviant. No hi han límits per a la saviesa tot omniscient de Guru. Ja que és eterna. La Seva consciència Còsmica és fundada sobre realització genuïna de primera mà dels misteris de Creació en tots els reialmes de l'univers, de totes les ànimes i de Paramatma Natura. Els marcs humans restringits, limitats en els quals tendim a veure la saviesa de divina omnisciència són defectuosos, perquè Gurunatura realment no té marcs. Perquè divina omnisciència no té límits, no té fronteres i no té fi. Per això, sense havent descobert la saviesa nosaltres a través de la major renúncia, àrdues meditacions tapasya, experimentant el sofriment de tots els éssers vius de primera mà, parlar sobre el Dharma i el Guru de saviesa omniscient mentre encara en il·lusió un mateix, es una gran mala acció. Deixem que tothom porti això al cor.

Guru ha obert les portes cap a pau eterna i alegria per a tots els éssers. Ha fet allò insuportable i allò inimaginable, assumint tota abstinència i sofriment, tot el dolor i tortura de viure en un entorn de jungla salvatge en lloc de protegint-se a Ell Mateix en la pau, el silenci i seguretat d'una remota cova de muntanya o alguna amagada cel·la monàstica. En canvi, Ell s'exposà a Ell Mateix no només a insectes verinosos o xucladors de sang, però també al cruel i brutal abús i turment de detractors humans, tot per tal de portar-los i a tots de nosaltres el regal més diví, el de més gran abast, el més durador de tots els temps – la nostra ascensió cap a més altes dimensions de consciència, per assolir pau eterna, i eterna alegria.

D'aquesta manera, el coneixement i saviesa guanyat a través de l'acceptació de Guru i resistència per el món i tots els éssers vius és brillant com el sol, infinit i ferm com el cel, suportant i mantenint com la Terra, omplerta amb il·limitada saviesa omniscient com l'oceà, sent el tresor més gran possible que les ànimes humanes poden mai ésser donades. Ara, prenent-ne cura és la responsabilitat romanent profundament dins cadascú de nosaltres. És exactament la qualitat de la nostra cura i compliment que determina si el món serà salvat o destruït. Depenent sobre els nostres esforços i la nostra confiança, rebrem de Guru la més única sense precedents saviesa de Dharma.

Deixem-nos ràpidament despertar a la seva realitat sense precedents i valor humà i, rebent en Regal de Guru amb insondable gratitud i alegria, deixem-nos ara procedir a desempaquetar els continguts en cors purificats i prendre els passos amorosament prescrits, per realitzar l'infinit poder i infinita felicitat de Dharma.

Shaigi Wayinkya

Oficina de Mahāsambodhi Dharmasangha Guru

Gràcies! La teva traducció ha sigut enviada.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.