मैत्रीय गुरु महा सम्बोधि धर्म संघको संदेश लमजुङ पुजा

फागुन १०, २०७० (22.02.2014) 114

समाचार

वि.सं. २०७० फागुन १० गते लमजुङ, खुदीमा उहाँ धर्म संघ गुरुज्युले दिनु भएको धर्म देशना ।

धर्म संध बोधि श्रवण गुरु संघाय नमो मैत्री सर्व धर्म संघाय महा मैत्री ‘मार्ग गुरु’, ‘गुरु मार्ग’ र ‘भगवान मार्गको’ अनुशरण गरी, विस्मृत भाव लिई

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.