Mahasambodhi Dharmasangha Guru Close

असार २९, २०७० (13.07.2013) 17

समाचार

चैत्र २९ गति दिनु भएको धर्मदेशना

समस्त संघ एवं अनुययिहरुलाई मैत्रि मंगल गर्दै आजको युग.... सत्य मार्गको अनुसरण गरि धर्मको शासन विस्तार गरि लोकमा धर्म, शान्ति, समजदारी र मैत्रीभाव विस्त
भिडियोहरु

Birthday Speech (2012)

चैत्र २९, २०६८ (11.04.2012)

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.