चैत्र २९ गति दिनु भएको धर्मदेशना

चैत्र २९, २०६८ (11.04.2012) / Updated on मंसिर २१, २०७१ (07.12.2014) 327


समस्त संघ एवं अनुययिहरुलाई मैत्रि मंगल गर्दै आजको युग.... सत्य मार्गको अनुसरण गरि धर्मको शासन विस्तार गरि लोकमा धर्म, शान्ति, समजदारी र मैत्रीभाव विस्तापित गर्दै समस्त जगतप्राणीहरुलाई मुक्ति र मोक्षको मार्ग प्रधान गर्नु हो |

Samasta sangha evam anuyaeeharulai maîtri mangal gardai aajako yug vela matra utsav nabhaera satya margako anusaran gari dharmako shaasan bistaar gari lokmaa dharma, shanti, samajhdaari ra maitribhav vistaapit gardai samasta jagatpraniharulai mukti ra mokshako maarga pradhaan garnu ho.

सत्यमार्ग अनुशरण गर्ने क्रम सत्य गुरुको तत्तयीत बोध नभई पूर्णता पाउन कठिन छ |

Satya maarga anusaran garne kram satya guruko tattayeet bodh nabhai purnataa paauna kathin chha.

गुरु शब्दमा लुकेको तत्वहरुलाई खोज गर्न सके, बोध गर्न सके मनुष्य जीवन फलदायी हुन सक्छ |

Guru sabda ma lukeko tattvaharulaai khoj garna sake, bodh garna sake, manushya jeewan phaldaayee huna sakchha.

संसारीक अंकुशहरुबाट मुक्त भएको हुनाले गुरु संसारमै देखिए पनि संसारीक गुरु नभएर विसुद्ध धर्म गुरु हो |

Sansaareek ankushharu baata mukta bhayeko hunaale guru sansaarmai dekhiye pani sansaareek guru nabhaera visuddha dharma guru ho.

लोकमा धम्मको शासन विस्तापित गर्नको निमित्त गुरुको जति नै संघहरुको पनि पूर्ण आस्था र समर्पण हुनु पर्दछ |

Lokmaa dharmako shaasan vistaar garnako nimitta guruko jatinai sanghaharuko pani purna aastha ra samarpan hunu pardachha.

एवं संघहरुको शीलको सुगन्ध एक आपसमा मैत्रेयाभाव तथा एकरूप हुनु पर्दछा |

ēvaṁ saṅghaharukō śīlakō sugandha ēka āpasamā maitrēyābhāva tathā ēkarūpa hunu pardachā.

गुरुले गरेको कार्यमा हस्तछेप गर्नु भनेको धर्म र मार्गमा हस्तेछेप गर्नु हो |

Gurule gareko kaaryamaa hastachhep ra baadha garnu bhaneko dharma ra maargamaa hastachhep garnu ho.

तथापि सत्य धर्मको शासन विस्तार गर्दा अनेकौं बाधा अड्चना र हस्तछेप हुनु स्वोभाविक हो |

Tathaapi satya dharmako shaasan vistaar garda anekaun baadhaa adchanaa ra hastachhep hunu swobhaavik ho.

तर धर्म विरोधि तत्वहरुको आत्मा, शरीर र बचनले साछी भई सामना गर्नु वा निवारण गर्नु प्रत्येक संघहरुको अर्को व्यक्तिगत धर्म कर्तव्य हो |

tara dharma virodhi tatvaharuko aatmaa, sharir ra vachanle saachhi bhai saamanaa garnu vaa nivaran garnu pratyek sanghaharuko arko byaktigat dharma ra kartevya ho.

गुरु स्वयं रहिरहदाको यस अमूल्य क्षणहरुलाई आत्मसात गरी धर्मं धवानिमा लीन भई समस्त संघहरूले आफ्नो चरम बुद्धिमता प्रमाणित गरि गुरु... प्रत्येक गुरु क्षणहरु सदा उपयोग गरुन |

Guru svayaṁ rahirahadākō yas amūlya kṣaṇharulā'ī ātmasāt garī dharmaṁ dhavānimā līn bha'ī samasta saṅghaharūlē āphnō caram bud'dhimatā pramāṇita gari guru... Pratyēka guru kṣaṇaharu sadā upayōga garuna.

|| सर्व मैत्री मंगलम अस्तु, तथास्तु ||
 Prev Speech Next Speech 

भिडियोहरु

Birthday Speech (2012)

चैत्र २९, २०६८ (11.04.2012)
फोटोहरु

Mahasambodhi Dharmasangha's Birthday Celebration

चैत्र २८, २०६८ (10.04.2012)

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.