चैत्र २९, २०६८ (11.04.2012) 9 डाउनलोड

समाचार

चैत्र २९ गति दिनु भएको धर्मदेशना

समस्त संघ एवं अनुययिहरुलाई मैत्रि मंगल गर्दै आजको युग.... सत्य मार्गको अनुसरण गरि धर्मको शासन विस्तार गरि लोकमा धर्म, शान्ति, समजदारी र मैत्रीभाव विस्त
भिडियोहरु

Birthday Speech (2012)

चैत्र २९, २०६८ (11.04.2012)

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.