माहा समबोधि धर्म संघ गुरु वचन

फागुन १०, २०७१ (22.02.2015) 43

सत्य धर्मलाई प्रतिवाद गर्ने कुनै संसारमा अधिकार छैेन ।
तर समय आएपछि यस प्रतिवादको प्रतिउतर विश्वलाई दिइने छ ।

मैत्रिय मंगलम
Teachings
DOCX PDF
धर्म

विश्व मानव समुदायको लागी धर्म संघ गुरुज्युको अमृतमय महा वाणी २०७३ ।

सर्वज्ञ परम पूज्यणीय ‘महा सम्बोधि धर्म संघ’ गुरुज्युबाट मिति २०७३ चैत्र ८ गते लालितपूर जिल्ला, कार्यविनायक न. पा. वडा नः १३ चुनिखेल बुगलमा सम्पन्न भएक

धर्म देशना लमजुङ्ग

धर्म संघ Dharma Saṅgha बोधि श्रवण गुरु संघाय Bōdhi Śravaṇa Guru Saṅghāya नमो मैत्री सर्व धर्म संघाय Namō Maitrī Sarva Dharma Saṅghāya 1. मह

धर्म देशना चितवन

धर्म संघ बोधि श्रवण गुरु संघाय नमो मैत्री सर्व धर्म संघाय dharma sangha bodhi shravan guru sanghaaya namo maitri sarva dharma sanghaaya

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.