New Maatma Marga Gurus Usher in The New Year

18 април 2016 31

Новости

Нови Маатма Марга гуру-а воведени во Новата Година

Тодкебари 5, Бадегаун, Синдхпалчоук Во оваа единаесета година на Махасамбоди Дармасанговите непрестајните Понуди за Ослободување и Спасение на сите...

Ви благодариме! Вашиот превод беше испратен.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.