Otwierająca przemowa na Maitri Pudży Pokoju na Świecie, 21 marca 2012

21 marca 2012 / Updated on 12 listopada 2013 96


Dharma Sangha

Namo Bodhi Shravan Guru Dharma Sanghaya

Namo Maitri Sarva Dharma Sanghaya

1. Przekazuję Ziemi wiadomość wiecznej Dharmy[1], po wielu Jugach (erach), podążywszy Ścieżką Prawdziwej Dharmy w poszukiwaniu najczystszej ścieżki, z miłością przynosząc korzyść wszystkim zwolennikom, miłośnikom Dharmy, zgromadzonym na Maitri Pudży Pokoju na Świecie (World Peace Maitri Puja)[2], wyzwalając wszystkie czujące istoty z cierpienia i bólu poprzez formę GuruMargi (GuruŚcieżki), pojawiwszy się (która pojawiła się/wylądowała) 35 000 lat temu według Kalendarza Maitriyańskiego, powołując do istnienia Bodhi Shravan Dharmę Sanghę.

2. Egzystencja kwiatu spoczywa tylko w jego bezustannej formie ofiarowania i poświęcenia jego własnego piękna dla całości stworzenia. Podobnie, pachnący kwiat, który jest znaczeniem Dhammy (Dharmy), nie może zakwitnąć, w innym przypadku niż wówczas, gdy ludzie, wyzbywając się z życia pożądania, gniewu, chciwości, iluzji, ego, morderstwa, przemocy oraz innych splamień, kultywują etykę Prawdziwej Dharmy.

3. Poddając się skrajnej pokucie i praktykom bez odstępstwa ani na moment od 16stego maja 2005 roku do 16stego maja 2011 roku dla ścieżki do prawdziwej/go emancypacji i wolności świata,, z pełną determinacją poświęciłem siebie całkowicie Medytacji Maitri (Miłującej Dobroci) zstąpiwszy jako GuruMarga(GuruŚcieżka) Bodhi Shravan Dharma Sangha. Bodhi Shravan oznacza posiadać wiedzę o Tattvie (Esencji), o Satyi (Prawdzie) i Guru [3], aby rozpoznać Astitvik Tattva (Egzystencjalny Pierwiastek/Element/Żywioł), i aby być obdarowanym wszelką wiedzą.

4. A słowa 'Dharma Sangha' odnoszą się do wszystkich Guru tego świata i innych światów. Bodhi Shravan Dharma Sangha oznacza wszystkich Guru, którzy, pojąwszy BodhiMargę (Ścieżkę Oświecenia) z MargiGuru (ŚcieżkiGuru) i GuruMargi (GuruŚcieżki) – albo otrzymawszy Mądrość – zostali zatem nazwani Bodhi Shravan Dharma Sangha (Wysłuchujący Mądrości Dharma Guru/ Dharma Guru, Wysłuchujący Mądrości).

5. Celem GuruMargi jest rozprzestrzenić uczucie Miłującej Dobroci przez drożenie ścieżek wolności i wyzwolenia Prawdziwej Dharmy poprzez uwolnienie niezliczonych istot świata, cierpiących przez nieskończone wieki.

6. Na ścieżce oddania, zaufania i wiary, oczyszczając ciało, mowę i umysł, podczas podążania za przykazaniami, osiągnie się pełne wynagrodzenie boskiej radości podczas ludzkiego żywota.

7. Aby ustanowić Dharma Pokój (pokój dharmiczny), brak przemocy, wzajemne zrozumienie i miłującą dobroć, istoty ludzkie powinny wyrzec się niskich czynów. jak pożądania, gniew, chciwość, złudzenie, zazdrość, morderstwo, przemoc, ego, spory, nienawiść, obrażanie, lekceważenie, niezadowolenie, nieufność, wątpliwości, iluzja, fałszywe wizje, samolubność, fałszywe słowa, uzależnienie, złe towarzystwo, szkodliwe uczynki, nieprawości, diabły i demony, przeszkody, i czynienie by fałszywe wyglądało na prawdziwe, a prawdziwe na fałszywe.

8. Odrzućcie dyskryminację i personalne lub społeczne podziały pomiędzy Religiami, kastami, regionami, społecznościami, i (poszczególnymi) sanghami [4].

9. Rozprzestrzenianie błędnych punktów widzenia służy osiągnięciu zysku poprzez propagandę ku 'mój', 'mnie', 'nasz', 'wiosek', 'oddziałów', 'miast/gmin', 'narodów', wśród narodów i na całym świecie.

10. Morderstwo, przemoc, szkodliwe działania, nieprawości i niepokój, są akceptowane w imię religii, duchowości, filozofii i mądrości, tworząc iluzoryczne sieci i granice, które nie istnieją w ludzkich cywilizacjach. To jest indoktrynacja.

11. Będąc świadomym tych, którzy podsycali iluzje na świecie od minionych wieków, zatwierdzam Prawdziwą GuruMargę, aby nią podążać, i aby podążali nią Sangha, miłośnicy Dharmy, i poszukiwacze-prawdy, którzy byli zagubieni w przeszłości.

12. Podążając GuruMargą Prawdziwej Dharmy, robiąc prawe uczynki przestrzegane w Prawdzie przez splendor Prawdy; można zlikwidować 'mundur' złych rezultatów wraz ze złymi efektami czyjejś przeszłej karmy, takimi jak bycie upośledzonym, nie posiadanie możliwości mówienia, słyszenia, widzenia i tak dalej, które mogły przydarzyć się w chwili narodzin, po narodzinach lub w czyimś pokoleniu.

13. Ofiaruję te przykazania/zasady eliminując i oczyszczając splamienia w samym rdzeniu serca ludzi, dla korzyści swojej i innych, oraz aby rozprzestrzenić uczucie Miłującej Dobroci.

*******************************************

1. Nigdy nie dyskryminuj na podstawie nazwy, wyglądu, karnacji, klasy, wyznania, społeczności, siły, pozycji, czy kwalifikacji; pozbądź się nawet rozróżniania pomiędzy konceptami materialny a duchowy.

2. Po tym jak zostałeś zapoznany z Wieczną Dharmą, Ścieżką, i Guru, szanuj wszystkie religie oraz wierzenia .

3. Zaniechaj kłamania, oskarżeń, kontra-oskarżeń, lekceważenia, i szerzenia fałszu przez bezpodstawne plotki.

4. Porzucając filozofie oraz drogi, które tworzą granice podziałów oraz różnice poglądów, przyjmij Satya Margę – Doskonałą Ścieżkę.

5. Podążając za Satya GuruMargą – Prawdziwą i Doskonałą GuruŚcieżką – poprzez życie, wyrzekając się złych uczynków, zawsze pozostawaj w intencji unii z Guru Tattvą – Esencją Guru.

6. Samemu nie osiągnąwszy Oświecenia, nie staraj się udowodnić czym ono jest mądrymi słowami; i, wciąż będąc w zagmatwaniu, nie czyń zagmatwanymi innych.

7. Wyrzekając się tak demonicznego postępowania jak zabijanie czujących istot, oraz przemocy, spożywaj zdrowe jedzenie.

8. Nie utrzymuj ograniczonych opinii o ludziach i krajach na podstawie tożsamości narodowej.

9. Angażując się w pogoń za Satya GuruMargą– Prawdziwą i Doskonałą GuruŚcieżką– wykonuj uczynki, które przynoszą korzyść Ziemi.

10. Kiedy rozpozna się prawdę, GuruMarga – GuruŚcieżka – przyjmuje formę, więc osiągnij Oświecenie dla wszystkich Czujących Istot.

11. Pozostając w najwyższym i najgłębszym stanie Chitta [Umysłu] – Czystej Świadomości – bądź wolny od wszelkich więzów poprzez zasymilowanie wewnątrz siebie tych przykazań.

*******************************************

14. Przynoś korzyści sobie i wszystkim czującym istotom przez praktykowanie tych zasad, wcielonych przez wszystkich członków sanghi.

15. Niech wszyscy zrozumieją, że te przykazania nie są po to, aby wiązać, ale są one drogą do wyzwolenia z całego uwiązania.

16. Ten, kto podąża za GuruMargą we właściwy sposób, z prawdziwą wiarą, oddaniem i zaufaniem, ten, poznając swój własny intelekt oraz tajemnice tego świata i innych światów w kolejności jedną po drugiej, poprzez stanie się wszechwiedzącym/ą, będzie wieść życie w niesłychanej błogości i uczuciu Maitri (Miłujacej Dobroci).

17. Jest konieczne dla ludzi by spożywać zdrową żywność w celu osiągnięcia Oświecenia, oraz aby wieść zdrowe życie.

18. Dlaczego ludzie, którzy są usytuowani ponad wszystkimi istotami spożywają takie produkty, które przynoszą krzywdę im samych, oraz innym istotom?

19. Zaniechaj spożywania jedzenia, które rani ciebie i innych, i poprzez przyjmowanie zdrowego jedzenia, traktuj innych tak samo jak traktowałbyś siebie. Od tego dnia będę przyjmował zdrowe jedzenie.

20. Ostatecznie, będę nawet podróżował po całym świecie aby rozprzestrzeniać uczucie miłującej dobroci łączeniem mostów Wiary, Zaufania, i Poświęcenia/Oddania, przez prowadzenie zwolenników, miłośników Dharmy, miłośników pokoju, i poszukiwaczy prawdy z całego świata, w obecnie nadchodzących czasach.

21. Właściwie do stosowności czasu oraz waszej kwalifikacji, przekazywałem (i przekazuję) Esencję Prawdziwej Dharmy.

22.Zawsze pozostaję w połączeniu (jestem zawsze z Tobą/Wami, wszędzie)

*** Sarva Maitri Mangalam Astu: Tathastu ***

(Niech wszystkie istoty będą kochające i spokojne, niechaj tak będzie.)

________________________________

Odnośniki:

1) Dharma (Dhamma) – Powszechna/Uniwersalna I Kosmiczna Prawda, a zapis przez małe 'd' jest użyty gdy odnosi się/aby odnieść się do religii i systemów wyznaniowych. Dhamma jest Pali, które jest dialektem Sanskrytu.

2) Pudża – rytuał, wyznawanie, ceremonia, modły.

3) Guru – warty/ważny, wspaniały, nauczyciel; nie nauczyciel, który przekazuje jakieś informacje, lecz przewodzi i podtrzymuje (na duchu)/zasila Przebudzenie ucznia, nie dyktator, lecz doradca.

4) Sangha – zgromadzenie/zgrupowanie ze/mające wspólny cel, wizję, zamysł

5) Sila – przykazanie/morał, choć wyrażone w formie rozkazującej nie tyle są poleceniem, co stałym celem skupiania uwagi na świadomym działaniu i nawykach

 Prev Speech Next Speech 

Widео
Galeria

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.