Opening Speech For The World Peace Maitri Puja On March 21, 2012

21 marca 2012 23

Wydarzenia

Otwierająca przemowa na Maitri Pudży Pokoju na Świecie, 21 marca 2012

Dharma Sangha Namo Bodhi Shravan Guru Dharma Sanghaya Namo Maitri Sarva Dharma Sanghaya 1. Przekazuję Ziemi wiadomość wiecznej Dharmy[1], po wielu...

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.