Wiadomość Mahasambodhi Dharmasangha z 28 stycznia 2012

28 stycznia 2012 / Updated on 14 czerwca 2012 83

1. Guru, akceptując wszystkich zaangażowanych Sangha, Oficerów oraz otaczających uczniów w Bodhi Shravan Dharma Sangha, wziąwszy schronienie w tej Prawdzie, Dharmie i sferze ascetycznej praktyki GuruMargi (GuruŚciezki)[1], rozumiejąc naglącą konieczność czasu, przekazuje wraz z dniem dzisiejszym tę wiadomość do wszystkich uczniów.

2. Przede wszystkim, Sangha muszą posiadać faktyczne zrozumienie tego, czym jest Prawda, Dharma i Guru. Co należy rozumieć poprzez GuruMargę (GuruŚcieżkę)?

3. Wszyscy Sangha muszą razem połączyć się z esencją całkowitego poddania się byciu jednego ducha wewnątrz, zmierzając do sedna, całkowicie akceptując Guru, odwzajemniając uczucie Maitri (Miłującej Dobroci, Kochającej Życzliwości); innymi słowy, połączenie pomiędzy Guru, a uczniem odbywa się poprzez wiarę, zaufanie i oddanie, które pełnią rolę spajających ogniw.

4. Dla tych, którzy nie potrafią być jak wyżej, pytania dotyczące Guru Dharmy (nauk Guru) wciąż się pojawiają.

5. Guru osobiście weźmie całkowitą odpowiedzialność za wszystkie formacje Sanghi od tego momentu, jako że te relacje są wyjątkowo delikatne, i czasem pojawiają się negatywne uczucia.

6. Wraz z tym, jak Guru poszerza Sanghę, Dharma będzie rozprzestrzeniana, nie na tłum ludzi, inaczej Guru Dharma nie może zostać zasymilowana, a pojawiające się adharmiczne[2] pytania nigdy nie mogą znaleźć odpowiedzi.

7. To, co zostało powiedziane dziś do tego momentu, każdej sekundy, każdej chwili, nie mogło być stabilnie przekazane, nawet ta konkretna przemowa i wiadomość od Guru.

8. Lata minęły, Prawdziwy Guru jest przed Wami.

9. Ale dostrzegam ironię.

10. Są stany umysłu pobłażającego sobie w splamieniu, gdzie zachowania i sentymenty są naznaczone uczuciami zazdrości, karmiącymi ego na rzecz statusu, imienia, sławy i reputacji.

11. Guru, który przychodzi wcielony jako Prawdziwa GuruMarga nawet nie może być dostrzeżony, i po wiekach nauczanie Prawdziwej Dharmy nawet nie jest słyszane.

12. Będąc nazywanym Sangha, trzeba być niczym latarnia, jednej formy i jednego uczucia, bez splamień, faworyzowania i niezgody.

13. Guru ma swoją własną powinność, wobec uczniów, wobec Sanghi, wobec całej egzystencji, wobec (różnych) guru; wtedy, gdy mowa jest dana przez Guru, jest to fundacyjny [fundamentalny] moment: intensywność i złożoność zrozumienia lub niezrozumienia leży w czyjejś własnej gestii.

14. Kiedy Guru pojawia się w pobliżu, w jakim stanie umysłu powinno się być?

15. Jaki zamiar i cel powinno się mieć?

16. Jak trzeba się trzymać poszukiwania i nadziei Esencji?

17. Sangha muszą być w stanie zdać sobie sprawę z dostojnej, niebiańskiej, spokojnej, kojącej, i pozornie kontrowersyjnej obecności Guru.

18. Z absolutną dedykacją i wiarą, trzeba całkowicie zaakceptować i wysłuchać obecność i elokwencję Guru, poprzez wyparcie się własnej świeckiej logiki, analiz, zwodniczości, smutku, cierpienia, oraz zwykłego intelektu. Prawie nie ma prawdziwych uczniów lub Sangha, którzy są świadomi własnego ja oraz wagi czasu w chwili spotkania z Guru. Ale, jak często widzę, uczniowie lub Sangha nie znają się osobiście: gdzie są albo w jakim położeniu i pozycji się znajdują.

19. Jak iść naprzód, i co następnie robić? Co powinno być powiedziane? Jaki temat powinien być zaakcentowany i tak dalej.

20. Ale znowu, wierzcie Guru, a będziecie podążali formą Rrzeczywistej Sanghi przed Prawdziwym Guru, i zostaniecie uwolnieni od światowego oceanu iluzji.

21. W przeciwnym razie, nie ma innej alternatywy Sangha jest rozszerzana tylko na jednej z dwóch ścieżek: czy jest to ta Prawdziwa Ścieżka, czy ta Fałszywa? Jedynie najwyższe standardy spełnią Dharmę.

22. Ale Czystość i Esencja nie są w policzalnej formie, to jakość ich formy jest tym, co utrzymuje Esencję ożywioną.

23. W tym celu, dawałem wszystkim z Was te przykazania do asymilacji i zrozumienia.

11 Jedenaście Przykazań Maitri – Ekadasha Maitri Sila

***************************************************

1. Nigdy nie dyskryminuj na podstawie nazwy, wyglądu, karnacji, klasy, wyznania, społeczności, siły, pozycji, czy kwalifikacji; pozbądź się nawet rozróżniania pomiędzy konceptami materialny a duchowy.

2. Po tym jak zostałeś zapoznany z Wieczną Dharmą, Ścieżką, i Guru, szanuj wszystkie religie oraz wierzenia.

3. Zaniechaj kłamania, oskarżeń, kontra-oskarżeń, lekceważenia, i szerzenia fałszu przez bezpodstawne plotki.

4. Porzucając filozofie oraz drogi, które tworzą granice podziałów oraz różnice poglądów, przyjmij Satya Margę – Doskonałą Ścieżkę.

5. Podążając za Satya GuruMargą – Prawdziwą i Doskonałą GuruŚcieżką – poprzez życie, wyrzekając się złych uczynków, zawsze pozostawaj w intencji unii z Guru Tattvą – Esencją Guru.

6. Samemu nie osiągnąwszy Oświecenia, nie staraj się udowodnić czym ono jest mądrymi słowami; i, wciąż będąc w zagmatwaniu, nie czyń zagmatwanymi innych.

7. Wyrzekając się tak demonicznego postępowania jak zabijanie czujących istot, oraz przemocy, spożywaj zdrowe jedzenie.

8. Nie utrzymuj ograniczonych opinii o ludziach i krajach na podstawie tożsamości narodowej.

9. Angażując się w pogoń za Satya GuruMargą– Prawdziwą i Doskonałą GuruŚcieżką– wykonuj uczynki, które przynoszą korzyść Ziemi.

10. Kiedy rozpozna się prawdę, GuruMarga – GuruŚcieżka – przyjmuje formę, więc osiągnij Oświecenie dla wszystkich Czujących Istot.

11. Pozostając w najwyższym i najgłębszym stanie Chitta [Umysłu] – Czystej Świadomości – bądź wolny od wszelkich więzów poprzez zasymilowanie wewnątrz siebie tych przykazań.

***************************************************

24. Aby Sangha w końcu była określana tym mianem, esencja tych przykazań musi być w poszczególnych przedstawicielach Sanghi, w przeciwnym razie, Sangha jako taka nie może być zaobserwowana żeby być określana tym mianem.

25. By kultywować przykazania GuruMargi, (poszczególni) Sangha, stosując się do ścieżki Prawdziwej Dharmy, wypełniają swoją powinność i odpowiedzialność wobec Guru, Dharmy, i Sanghi z całkowitą dedykacją. Aby poszerzać Sanghę Maitri wolną od splamienia, trzeba być zdeterminowanym; nie inaczej jak przez przyjęcie tej ścieżki, Sangha będzie powitany. Aby upełnomocnić uprawnienie do ekspansji Sanghi i Dharmy, Guru przekazuje Dharma List uwierzytelniony przez siebie samego.

26. Czas trwania tego Dharma Listu musi być ponownie uwierzytelniany co każde trzy miesiące, i ten Dharma List posiada potężną naturę wzmacniania skrajnie delikatnego – tak bardzo, że może on także być słabym mostem zaufania, wiary i oddania.

27. Wszyscy Sangha polegają na sobie. Tak, jak przez robienie szlachetnych uczynków, poprzez podążanie za GuruMargą, można zostać uwolnionym od więzów, w ten sam sposób, poprzez działanie przeciwne, doświadcza się dokładnie przeciwnego rezultatu.

28. Powiedziawszy to, w zwierzchnictwie Prawdziwej Dharmy, błędne słowa nie mogą być w ogóle wspierane, ale tylko z powodu Guru Dharmy ta możliwość jest uzyskana dzisiaj ponownie. Wierzcie Guru a Sangha otrzyma pełną korzyść tej możliwości. Również, przy okazji, informuję wszystkich Sangha, że od tej daty 2068/10/14 (2012/1/28) naprzód, rezerwuję wszystkie prawa do obecnej ekspansji Sanghi przez jej członków, pracy konstrukcyjnej, promocji i reklam, oraz szerzenia wiadomości i powiadomień w głównym biurze Halkhoria, wszystkie takie prace są do wykonania wyłącznie przez pracowników Halkhoria i jedynie z polecenia Guru.

Niech wszyscy będą kochający i spokojni, niechaj tak będzie.

________________________________

Notatki/Odnośniki:

1) GuruMarga jest pisana łącznie w oryginalnym tekście, mimo że w alfabecie języka nepalskiego nie ma rozróżnienia na wielkie i małe litery. Przyrostek "ko" sugerujący dopełniacz jest nieobecny po "guru", dlatego też mamy do czynienia z tłumaczeniem "GuruŚcieżka" (analogicznie z angielskiego GuruPath zamiast Guru's Path/Path of Guru). Dlatego też zachowano formę GuruŚcieżka zamiast opcji "ŚcieżkaGuru", która deformuje pierwotny przekaz.

Adharmiczny oznacza 'spoza Dharmy' lub 'przeciwny Dharmie'; przedrostek 'a' w Sanskrycie jest odpowiednikiem form znaczących 'nie'.

2) Tatva तत्व (rzeczownik) podstawa, centrum, rdzeń, esencja, serce, serce i dusza, wewnętrzność, jądro, istota, istota rzeczy, sedno sprawy, przyczyna, substancja, suma, pojęcia i relacje, poczęte (tak) w umyśle (jak i poza)/wymyślone jak poza, i dodatkowo/wciąż/mimo tego/jeszcze (tak samo/także) powiązane z wiedzą zdobytą przez doświadczenie) http://www.pelagiandictionary.com/roman/Aese%20tatvagyan%20se%20sambandhit

3) Jeśli Tatva jest użyte z czasownikiem 'prapta garnu' (osiągnąć/osiągać), wskazuje na Oświecenie.

4) Sila – przykazanie/morał, choć wyrażone w formie rozkazującej nie tyle są poleceniem, co stałym celem skupiania uwagi na świadomym działaniu i nawykach

 Prev Speech Next Speech 

Wydarzenia

Wiadomość od Mahasambodhi Dharmasangha z 10 września 2012 r.

1.Podążając w bieżącym czasie za Prawdziwą Dharmą i Guru, czyniąc wszystkie, obecne tu i nieobecne, zasłużone dusze miłościwie spokojnymi (Maitri Mangalam...

Przemowa urodzinowa (2012)

1. Przynosząc korzyść wszystkim Sangha [1] i zwolennikom Miłującą Dobrocią (Maitri), dzisiejsza Yuga (Era) nie jest tylko czasem do świętowania, jest czasem...

Zamykająca przemowa na Maitri Pudży Pokoju na Świecie, 26 marca 2012

1. Niech wszyscy Sangha [1], utrzymując dyscyplinę Dharmy [2], zgromadzeni na Maitri Pudży Pokoju na Świecie pokażą unifikację światu zjednoczeniem wszystkich...

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.