World Peace Maitri Puja (Prayers) in Halkhoria in 2012

21 marca 2012 16

Wydarzenia

Zamykająca przemowa na Maitri Pudży Pokoju na Świecie, 26 marca 2012

1. Niech wszyscy Sangha [1], utrzymując dyscyplinę Dharmy [2], zgromadzeni na Maitri Pudży Pokoju na Świecie pokażą unifikację światu zjednoczeniem wszystkich...

Otwierająca przemowa na Maitri Pudży Pokoju na Świecie, 21 marca 2012

Dharma Sangha Namo Bodhi Shravan Guru Dharma Sanghaya Namo Maitri Sarva Dharma Sanghaya 1. Przekazuję Ziemi wiadomość wiecznej Dharmy[1], po wielu...

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.