Mahasambodhi Dharmasangha Guru's Message In Chitwan Of June 8, 2013

जेठ २५, २०७० (08.06.2013) 52

समाचार

वि.सं. २०७० साल जेष्ठ २५ गते चितवनको शारदा नगरमा दिनु भएको धर्म देशना ।

धर्म संध बोधि श्रवण गुरु संघाय नमो मैत्री सर्व धर्म संघाय सत्य धर्म, गुरु र मार्गको अनुशरण गर्दै लोकले धर्म तत्वको बोध गरुन् । एवम् मुक्ति–म
फोटोहरु

Mahasambodhi Dharmasangha Guru Giving Message in Chitwan

जेठ २५, २०७० (08.06.2013)

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.