आत्मा र परमात्मा बीचको अवरोध बिसर्जन गर्नका निम्ति

चैत्र २७, २०७५ (10.04.2019) 127

आत्मा र परमात्मा बीचको अवरोध बिसर्जन गर्नका निम्ति यस धरामा "बोधि मार्ग दर्शन मैत्री धर्म" का प्रवर्दक सर्वज्ञ परंपुजनीय महासम्बोधि धर्म सँघ गुरूज्यूको जन्म दिनको यस महान पावन अवसरमा सर्व प्राणी जगत र अनात्मा जगतको कल्याण, सहवास, सहअस्तित्व, सत्य, सुन्दर, अनुकूलन तथा मुक्ति मोक्षको पथमा सदा गुरूज्यूको अनुकम्पाको अपेक्षा सहित गुरू चरणमा कोटीकोटी नमन अर्पण गर्दछौं !!!
समाचार

गुरुहरु प्रतिको अपार अदार सम्मान

सर्वज्ञ परम पूज्यणीय महा सम्बोधि धर्म संघ गुरुज्युको कोमल चरण कमलमा अनन्त सेवा ढोग गर्दछौं । मानवताको पहिलो रुप नै धर्म हो र यो भन्दा अन्य रुप हुन

विश्व मानव समुदायको लागी धर्म संघ गुरुज्युको अमृतमय महा वाणी २०७३ ।

सर्वज्ञ परम पूज्यणीय ‘महा सम्बोधि धर्म संघ’ गुरुज्युबाट मिति २०७३ चैत्र ८ गते लालितपूर जिल्ला, कार्यविनायक न. पा. वडा नः १३ चुनिखेल बुगलमा सम्पन्न भएक

विश्व शान्ति मैत्री पूजा महा दर्शन तथा अभिषेक

सर्वज्ञ परम पूज्यणीय “महा सम्बोधि धर्म संध” गुरुज्युको विश्व भ्रमण हुनु अगावै, नेपालमा हुने अति महत्वपूर्ण दुर्लभ “विश्व शान्ति मैत्री पूजा महा दर्शन”

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.