Mahasambodhi Dharmasangha's Birthday Celebration

10 април 2012 25

Новости

Роденденски говор (2012)

1. Сите Санги и следбеници бенифицирајќи со прекрасна љубезност, денешната Југа (ера) не е само време за славење, но е за давање на Патот на Слободата...
Видеа

Ви благодариме! Вашиот превод беше испратен.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.