Mahasambodhi Dharmasangha Guru's Message In Patharkot Of April 9, 2013

चैत्र २७, २०६९ (09.04.2013) 65

समाचार

वि.सं. २०६९ चैत्र २७ गते सर्लाही, पथरकोटमा विश्व शान्ति मैत्री पुजामा दिनु भएको धर्म देशना ।

धर्म संध बोधि श्रवण गुरु संघाय नमो मैत्री सर्व धर्म संघाय महा मैत्रीय मार्गको अनुसरण गरि ‘मार्ग गुरु’, ‘गुरु मार्ग’ हुँदै ‘भगवान मार्ग’ सम्मक

Thanks! Your translation has been sent.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.