Mahasambodhi Dharmasangha sõnum 28.01.2012

28 jaanuar 2012 / Uuendatud 9 mai 2012 70

Guru kiidab heaks kõik tegevuses olevad Sanghad (ühendusse kuulujad), ametnikud ja Bodhi Shravan Dharma Sanghat ümbritsevad õpilased, kes on võtnud varjupaiga selles Tões, Dharmas, GuruMarga (Guru Tee) askeetliku praktika õhkkonnas; Mõistes praeguse aja hädaolukorda annan ma täna edasi selle sõnumi kõikidele õpilastele.

Kõigepealt peavad kõikidel Sanghadel (ühendusse kuulujatel) olema tõeline arusaamine sellest, mis on Tõde, Dharma (kõiksusega kooskõlaline õige elamine ja käitumine) ja Guru (Vaimne Õpetaja)? Mida tähendab GuruMarga (GuruTee)?

Kõik Sanghad (ühendusse kuulujad) peavad ühinema koos täieliku loobumisega, olles kui üks vaim endi sees, hoides sellest kinni, aksepteerides täielikult Guru ja vastates samaga Maitri (Armastava Headuse) tunnetele; teiste sõnadega Sangha (ühendus) õpilase ja Guru vahel liidetakse üheks usu, usalduse ja pühendumusega, mis tegutsevad assimileerivate (liitvate) linkidena.

Neile kes ei saa olla sellel teel, kerkivad jätkuvalt küsimused Guru Dharma (Guru õpetuste) kohta.

Guru võtab alates nüüdsest täieliku vastutuse ühenduse kõikidest formatsioonidest, kuna need suhted on äärmiselt tundlikud ja mõnikord on ka halbu tundeid.

Guru laiendab ühendust, Dharmat hakatakse levitama, mitte rahvamassidele, muidu ei saa Guru Dharmat omastada ja tekivad väärad Dharma vastased küsimused, millele ei saagi kunagi vastata.

Seda, millest on praeguse hetkeni räägitud iga sekund ja iga kord, ei ole olnud võimalik pidevalt edasi anda, isegi ka see kõne ja sõnum Gurult.

Aastad on möödunud Tõelise Guruga teie ees.

Aga ma näen irooniat.

Mõistuses (meeles) on räpasusele andunud piirkondi, kus staatuse, nime, kuulsuse ja maine nimel demonstreeritakse käitumist ja tundeid armukadedusega, mida toidab ego.

Gurut, kes on kehastunud kui Tõeline GuruTee pole võimalik isegi näha ja ajastute pärast pole Tõelise Dhamma (Dharma) jutlustest isegi kuuldud.

Olles nimetatud Sanghaks (ühendusse kuulujaks) peab inimene olema nagu majakas, ühe vormi ja tundega, ilma räpasuse, soosingu ja ebakõlata.

Gurul on oma kohustused õpilaste ees, Sangha (ühenduse) ees kogu eksistentsi ees, Gurude ees; kui Guru kõneleb, siis on see põhiline hetk: intensiivsus ja keerukus seda mõista või mitte mõista sõltub inimese enda huvist.

Kui Guru läheneb, siis millises meeleseisundis peab inimene olema?

Milline siht ja eesmärk peab inimesel olema?

Kuidas saab inimene kinni hoida otsingutest ja loota Põhiolemusele ehk Tuumale?

Sanghad (ühendusse kuulujad) peavad olema võimelised mõistma Guru väärikat, taevalikku, rahulikku ja häirimatut ning näiliselt vastuolulist olemasolu.

Inimene peab täielikult aksepteerima ja kuuletuma Guru olemasolule koos absoluutse pühendumuse ja usuga ning keelduma ilukõnest oma enese maisele loogikale, analüüsile, petlikkusele, kurbusele, kannatustele ja õelale mõtlemisvõimele. Siin on vaevalt üldse mõni tõsine õpilane või Sangha (ühendusse kuuluja), kes on teadlik endast ja Guruga kohtumise hetke aja väärtusest. Aga nagu ma tihti näen ei tunnegi õpilased või Sanghad (ühendusse kuulujad) iseennast isiklikult: kus nad on või millises seisundis või positsioonis nad on.

Kuidas edasi minna ja mida edaspidi teha? Mida tuleks öelda? Millist teemat tuleks rõhutada ja nii edasi.

Aga veelkord, usu Gurusse ja sa hakkad järgima Tõelise Ühenduse vormi, Tõelise Guru ees ja sind vabastatakse maisest illusioonide ookeanist.

Muidu ei ole teist alternatiivi. Sangha (ühendus) on laiendatud ainult ühele, väljaspool kahte teed: Kas see on Õige Tee või Vale Tee? Ainult kõrgeimad standardid teostavad Dharma.

Aga Puhtus ja Põhiolemus ehk Tuum ei ole mõõdetavas vormis, need on oma vormiga omadused, mis hoiavad Põhiolemuse ehk Tuuma elavana.

Selle lõpetuseks annan ma teile kõigile omandamiseks ja mõistmiseks need ettekirjutised

11 Maitri Sheel – Ekadasha Maitri Sila

***************************************************

Sheel 1. Ära tee kunagi vahet nime, välimuse, nahavärvi, klassi, uskumise, kogukonna, võimu, positsiooni või kvalifikatsiooni järgi; heida kõrvale isegi eristamine selliste mõistete vahel nagu materiaalne ja vaimne.

Sheel 2. Olles tutvunud Igavese Dharma, Tee ja Guruga austa kõiki religioone ja uskumusi.

Sheel 3. Hülga valetamine, süüdistamine, vastusüüdistamine, halvustamine ja läbi alusetute kuulujuttude vale levitamine.

Sheel 4. Hüljates filosoofiad või teed, mis loovad lahkarvamuste piire ja eriarvamusi, võta ette Satya Marga (Tõe Tee) – Täiuslik Tee.

Sheel 5. Järgides Sathya GuruMarga't (Tõe GuruTeed) – Õiget ja Täiuslikku GuruTeed – läbi kogu elu, loobudes halbadest tegudest, jää alati andunud liitu Guru Tatvaga – Guru Põhiolemusega ehk Tuumaga.

Sheel 6. Olles ise veel mitte jõudnud Valgustumiseni, ära püüa tarkade sõnadega tõestada, mis see on; ja seega, olles ise veel segaduses, ära vii teisi segadusse.

Sheel 7. Loobudes sellisest deemonlikust käitumisest nagu elusolendite tapmine ja vägivald, tarbi tervislikku toitu.

Sheel 8. Ära hoia kitsarinnalist arvamust inimeste ja maade kohta rahvusliku identiteedi alusel.

Sheel 9. Tegelege Sathya GuruMarga püüdlemisega – Õige ja Täiusliku GuruTeega – soorita tegusid millest planeet Maa saab kasu.

Sheel 10. Kui inimene mõistab Tõde, GuruMargat, siis võtab kuju – GuruTee – niisiis saavuta Valgustatus kõikide olendite heaks.

Sheel 11. Püsides Chitta (Teadvuse) kõrgeimas ja sügavamas seisundis – Puhtas Teadlikuses – assimileeri endasse need ettekirjutused ja ole vaba igasugustest köidikutest.

***************************************************

Sest Sangaks (ühendusse kuuluvaks) saab lõpuks nimetada seda kelle sees on nende ettekirjutiste põhiolemus.

Arenda GuruTee ettekirjutisi, Sanghad (ühendusse kuulujad), kes peavad kinni Tõelisest Dharma Teest, viivad täieliku pühendumusega täide oma vastutuse ja kohustuse Guru, Dharma ja Sangha (ühingu) ees. Selleks, et laiendada puhast Maitri (Armastava Headuse) Sanghat (ühingut) peab inimene olema kindlameelne; mitte keegi muu kui Sangha (ühendusse kuuluja), kes võtab omaks selle tee on teretulnud. Selleks, et volitada Sangha (ühenduse) ja Dharma laienemist pakub Guru Dhamma kirja, mis on tema enda poolt sertifitseeritud.

See Dhamma Kirja periood kinnitatakse iga kolme kuu järel ja see Dhamma Kiri väljendub äärmiselt tundliku usu, uskumuse ja pühendumuse silla Ühendamist sellisel määral, et see võib olla ka nõrk.

Kõik Sanghad (ühendusse kuulujad) sõltuvad iseendast. Just nii nagu Guru teed järgides ja vooruslikke tegusid sooritades on nad võimelised vabanema köidikutest ning vastupidi sooritades kogevad nad täiesti vastupidist tulemust.

On öeldud, et valede sõnadega ei saa Tõelise Dhamma võimu toetada, aga ainult Guru Dharma pärast on tänapäeval jälle see võimalus. Usu Gurusse ja Sangha (ühendus) saab sellest võimalusest täieliku kasu. Koos sellega teavitan ma kõiki Sanghasid (ühendusse kuulujaid), et alates sellest kuupäevast 2068/10/14 (2012/1/28) ja edaspidi, võtan ma endale kõik Sangha (ühingu) õigused praeguseks laienemiseks nii ehitustöödes, edendamises, reklaamis ning sõnumite ja teadete levitamises Halkhoria peakontoris, kõik sellised tööd teevad ära ainult Halkhoria töölised ja ainult Guru kinnitusel.

Olge kõik armastavad ja rahulikud, nii jäägu.Tatva* – baas, keskus, tuum, element, olemus, asja olemus, süda, süda ja hing, sisemine vaimsus, tuum, üdi, põhjus, subsistents, kokkuvõte, sisu

 Prev Speech Next Speech 

Uudised

Mahasambodhi Dharmasangha Guru Sõnum Chitwanis 08.06.2013

Dharma Sangha Bodhi Shravan Guru Sanghaya Namo Maitri Sarva Dharma Sanghaya 1. Olles üksmeelselt koos Tõelise Dharma Guru ja Õige Teega, mõistku...

Guru Mahasambodhi Dharmasangha sõnum 09.04.2013 Patharkotas

1. Guru Dharma Sangha Bodhi Shravan Sanghale (Guru Dharma Sangha Tarkuse Kuulajatele): 2. Ma kummardan kogu Armastavale Dharma Sanghale. 3. Püsides...

Mahasambodhi Dharmasangha sõnum Sindhulis 10.09.2012

1. Järgides praeguse aja Tõelist Õiglust (Dharmat) ja Vaimset Õpetajat (Gurut), mis muudab kõik siin viibivad ja siit puuduvad kiiduväärsed hinged Armastavalt...

Täname! Tõlge on saadetud.
Error occured sending translation. Probably this translation has already been submitted.